Vektorov grafika Vektor i vektorov grafika je grafika

  • Slides: 10
Download presentation
Vektorová grafika

Vektorová grafika

Vektor • či vektorová grafika je grafika vytvořená pomocí křivky, (která definuje tvar objektu)

Vektor • či vektorová grafika je grafika vytvořená pomocí křivky, (která definuje tvar objektu) a výplně (která definuje barvu objektu). • důležité je, že jí je možné reprodukovat v libovolné velikosti (vytisknout ji v libovolném měřítku) bez ztráty kvality.

Vektor • Pro laika je vektor nerozpoznatelný od bitmapové grafiky • Jediným avšak spolehlivým

Vektor • Pro laika je vektor nerozpoznatelný od bitmapové grafiky • Jediným avšak spolehlivým rozpoznávacím prvkem jsou pro laika přípony souborů, ve kterých máte např. logo uložené.

Formáty vektorů Nejpoužívanější vektorové formáty souborů: • Názevsouboru. cdr Grafický program – Corel Draw

Formáty vektorů Nejpoužívanější vektorové formáty souborů: • Názevsouboru. cdr Grafický program – Corel Draw • Názevsouboru. ai Grafický program – Adobe Illustrator • Názevsouboru. swf Grafický program – Flash • Názevsouboru. eps Encapsulated Post. Script – je možné jej editovat ve všech vektorových programech • A další

Programy • Corel Draw - umí importovat i bitmapové objekty - velmi drahý •

Programy • Corel Draw - umí importovat i bitmapové objekty - velmi drahý • Adobe Illustrator - umí importovat i bitmapové objekty - velmi drahý • Zoner Callisto - český vektorový program, naprosto dostačující pro domácí uživatele - starší verzi bylo možno získat zadarmo, poslední verze placená

Vlastnosti vektorů • Vektory jsou objekty, jejichž poloha a tvar je popisována matematickou rovnicí

Vlastnosti vektorů • Vektory jsou objekty, jejichž poloha a tvar je popisována matematickou rovnicí • Každý vektorový objekt, který do dokumentu umístím, se chová jako samostatná nezávislá jednotka • řada dalších vlastností: výplň a obrysová linka. • lze k tomu používat jak souvislou barvu, tak barevný přechod, bitmapový či postscriptový vzorek apod. • nejzákladnější parametry obrysových linek: loušťka, barva a tvar (třeba přerušovaná, tečkovaná apod. )

Operace s vektory • Překrývání, změna pořadí Vytváření složitějších tvarů: • sjednocování tvarů, průniky,

Operace s vektory • Překrývání, změna pořadí Vytváření složitějších tvarů: • sjednocování tvarů, průniky, ořezávání jednoho objektu podle druhého • pomocí Beziérových křivek

Beziérovy křivky • založeny na umisťování tzv. řídících bodů na dráhu křivky s možností

Beziérovy křivky • založeny na umisťování tzv. řídících bodů na dráhu křivky s možností další editace jejich vlastností • její průběh daným bodem nastavujeme pomocí tečen v daném bodě vůči vytvořené křivce • tato tečna je prezentována jako úsečka, jejíž krajní body slouží ke změně její orientace a délky, což má obojí vliv na tvar křivky v okolí jejího řídícího bodu.

Texty • Každý znak textu se chová jako jednoduchý vektorový objekt • možné převádět

Texty • Každý znak textu se chová jako jednoduchý vektorový objekt • možné převádět na křivky • umisťování textu na křivku

Převod rastru na vektory • Nenahradí ruční kreslení • Fotografie převedené touto cestou bývají

Převod rastru na vektory • Nenahradí ruční kreslení • Fotografie převedené touto cestou bývají většinou velmi obtížně dále editovatelné – vzhledem k velkému počtu malých plošek, ze kterých obraz sestává, a absenci organizace objektů