ETM ALANINDAK ALIMALARI LE NE IKAN LKELERN ETM

  • Slides: 52
Download presentation
EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İLE ÖNE ÇIKAN ÜLKELERİN EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARININ

EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İLE ÖNE ÇIKAN ÜLKELERİN EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE MÜZAKERESİ

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Raporlarına Göre Eğitimde İlk Sıralara Yerleşen Ülkeler

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Raporlarına Göre Eğitimde İlk Sıralara Yerleşen Ülkeler Ve Başarı Sırları

v GÜNEY KORE v JAPONYA v SİNGAPUR v HONG KONG v FİNLANDİYA v BİRLEŞİK

v GÜNEY KORE v JAPONYA v SİNGAPUR v HONG KONG v FİNLANDİYA v BİRLEŞİK KRALLIK v KANADA v HOLLANDA v İRLANDA v POLONYA v DANİMARKA . .

� 2018’de hem lisede hemde üniversitede yerleştirme ve nakillerin ardından yüz binlerce kontenjan boş

� 2018’de hem lisede hemde üniversitede yerleştirme ve nakillerin ardından yüz binlerce kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanların nasıl doldurulacağı, yeni Bakan, sistem-sistemsizlik, yeni müfredat, başarısızlık, nicelik-nitelik tartışılıyor. Herkes şu soruyor: eğitimde başarısı kanıtlanan ülkeler neyi iyi yapıyor ve Türkiye neyi kaçırıyor? Bu soruların cevabını başarıya etki eden faktörlerde aramak gerekiyor. Buna göre eğitimde başarı için, dünya genelinde yüksek başarı kaydetmiş eğitim sistemleri incelendikten sonra ortaya çıkan, ortak beş kilit faktör şöyle sıralanıyor.

�Başarı faktörleri �Birinci faktör öğretmen niteliği. Öğretmenlerin niteliği, öğrencinin öğrenme düzeyini etkileyen ve okuldan

�Başarı faktörleri �Birinci faktör öğretmen niteliği. Öğretmenlerin niteliği, öğrencinin öğrenme düzeyini etkileyen ve okuldan kaynaklanan en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Yani eğitimde öğretmen niteliğinin sağlanması, yetenekli insanların öğretmen olmaya özendirmeyi, bu kişilerin meslekte tutulmasını, gelişim fırsatları sunulmasını ve başarılı örneklerin çoğaltılması gerektiği öne çıkıyor.

�Eğitimde başarıda ikinci kritik faktör öğretim metodolojisi. Bu ikinci faktör, iyi bir sistem kurulması

�Eğitimde başarıda ikinci kritik faktör öğretim metodolojisi. Bu ikinci faktör, iyi bir sistem kurulması gerekli olduğunu işaret ediyor. Yani eğitimde hedefler net bir şekilde ortaya konulmalı, öğrenci merkezli bir eğitim mi yoksa öğretmen merkezli bir eğitim sistemi mi yürütüleceğine karar verilmeli, hangi konuların en verimli şekilde nasıl öğretilebileceği belirlenmelidir.

�Üçüncü faktör eşitlik. Buna göre bir ülkenin eğitimde başarılı olması için cinsiyeti veya ekonomik

�Üçüncü faktör eşitlik. Buna göre bir ülkenin eğitimde başarılı olması için cinsiyeti veya ekonomik koşulları ne olursa olsun tüm çocukların sistemden yararlanabilmesini sağlamaktır.

�Dördüncü faktör toplumsal katılım. Eğitimin toplum nezdinde saygı gördüğü ülkeler başarısı ve niteliği yüksek

�Dördüncü faktör toplumsal katılım. Eğitimin toplum nezdinde saygı gördüğü ülkeler başarısı ve niteliği yüksek eğitim sistemlerini kurmada daha başarılı oluyorlar. Ayrıca velilerin çocuklarının eğitimine ve okulların karar verme süreçlerine dâhil edilmesi, sistem üzerinde fark yaratıyor.

�Beşinci faktör dijitalleşme. Dijitalleşmeye, hem daha iyi veri toplama ve yönetme, hem de öğretme,

�Beşinci faktör dijitalleşme. Dijitalleşmeye, hem daha iyi veri toplama ve yönetme, hem de öğretme, değerlendirme ve öngörmeye yönelik yenilikçi araçlarla yeni fırsatların kapısını açtığı için önem vermeliyiz. Eğitimde başarılı ülkeler, bu faktörlerden en az birinde fark yaratıyor.

�Eğitimde başarısını kanıtlayan ülkeler, neyi iyi yapıyor? �Singapur, öğretmenin niteliğine odaklanıyor! �Singapur, eğitimde başarı

�Eğitimde başarısını kanıtlayan ülkeler, neyi iyi yapıyor? �Singapur, öğretmenin niteliğine odaklanıyor! �Singapur, eğitimde başarı için yüksek niteliğe sahip adayları çekerek ve elde tutarak öğretmen niteliğinde ve yeterliliğinde mükemmelleşmeye odaklanıyor. Öğretmenlere yılda 100 saatlik eğitimler veriyor. Her bir akademik alandaki mezun grubunun ilk yüzde 30’luk kısmı içinden seçim yapılıyor. Başvuranların 6’da 1’i kabul ediliyor. Üst düzey eğitim tek bir merkezi kuruluş (Ulusal Eğitim Enstitüsü) tarafından karar veriliyor. Singapurlular, öğretmenlerin topluma en fazla katkıda bulunan kişiler olduklarını düşünüyorlar.

�Finlandiya’da test yok, ev ödevi az! �Finlandiya’nın eğitim alanındaki sürekli başarısı, “ne” öğretildiğinden çok

�Finlandiya’da test yok, ev ödevi az! �Finlandiya’nın eğitim alanındaki sürekli başarısı, “ne” öğretildiğinden çok “nasıl” öğretildiği ile alakalı. Yüksek beceri sahibi öğretmenler ders kitaplarını ve materyallerini seçmekte, dersleri nasıl işleyeceklerine karar vermekte özgür. Temel eğitimde standart/ulusal test yok. Değerlendirme, öğretmen tarafından sınıfta yapılıyor. Rekabetten ziyade işbirliğine odaklanılıyor. Okul dışı aktiviteleri teşvik etmek amacıyla minimum ev ödevi yükü var. Daha az sayıda konu işleniyor, ancak daha detaylı ve kapsamlı öğretiliyor.

�Estonya, ‘eşitlik’ konusunda duyarlı! �Eşitlik konusundaki duyarlılık, Estonya’nın dünya çapında en başarılı eğitim sistemlerinden

�Estonya, ‘eşitlik’ konusunda duyarlı! �Eşitlik konusundaki duyarlılık, Estonya’nın dünya çapında en başarılı eğitim sistemlerinden biri olmasında önemli bir unsur. Estonya’nın eğitim sisteminin temelinde ‘eşitlik’ var. Farklı çevre ve gelir seviyelerinden gelen tüm öğrenciler aynı eğitimi alıyor. Genellikle performansa dayalı olarak öğrenciler arasında ayrım yapılmıyor. Öğretmenler, ulusal müfredat sınırları içinde otonomi sahibi. Estonya halkı eğitime büyük değer veriyor.

�Uruguay, öğrencilerin yüzde 83’üne ‘online’ ulaşıyor! �Uruguay, tüm sistem genelinde, çığır açan dijitalleşme ve

�Uruguay, öğrencilerin yüzde 83’üne ‘online’ ulaşıyor! �Uruguay, tüm sistem genelinde, çığır açan dijitalleşme ve eğitim teknolojilerini kullanıyor. PISA 2015’te ortalama puanını en çok artıran 5 ülkeden biri. Ülkedeki Öğrencilerin yüzde 83’üne ulaşabilen sistem kurmuşlar. Öğretmen ve öğrencilerin sorunsuz bir şekilde işleyen online bağlantısı sayesinde sınıf dışında da devam eden eğitim ve öğretim sistemleri var.

�JAPONYA �Ahlaki gelişim �Doğu Asya’nın gelişmiş ekonomisi öğrenci başına düşen harcamalarda OECD ortalamasını geride

�JAPONYA �Ahlaki gelişim �Doğu Asya’nın gelişmiş ekonomisi öğrenci başına düşen harcamalarda OECD ortalamasını geride bırakıyor. Gayri safi yurt içi hasıla(GSYH )eğitim için ayrılan oransa yüzde 4. 5 Eğitim, anaokulundan liseye kadar her aşamada karakter ve ahlaki gelişimle bağlantılı algılanıyor. Bu nedenle öğrenciler 4’üncü sınıfa kadar hiçbir sınava girmiyor. Bu ara süreçte görgü kurallarının öğrenilmesine ve karakter gelişimine odaklanılıyor. Öğrenciler okullarının temizliğiyle ilgileniyor. �DİSİPLİN ÖN PLANDA �Disiplin eğitimin her alanında söz konusu. Ayrıca dünyada en az devamsızlık yapılan ülke de, Japonya. Güney Kore’de olduğu gibi üniversiteye giriş sınavına milyonlarca öğrenci katılıyor. Özellikle lisede öğrenciler sınav için yoğun hazırlık dönemine giriyor. İyi üniversiteler için sınavdan yüksek puan almak gerekiyor. �PISA 2015 �Matematik: 5, fen bilimleri: 2, okuma: 8 �Öğrenci başına düşen yıllık harcama: İlköğretimde 8 bin 748, ortaöğretimde 10 bin 273, yükseköğretimde ise 17 bin 883 dolar.

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ �Japon eğitim sistemine dair şu an Türkiye’de mevcut olan eğitim sisteminden

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ �Japon eğitim sistemine dair şu an Türkiye’de mevcut olan eğitim sisteminden farklı bir sistem bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Teoride bizim eğitim sistemimizle paralel birçok şey göreceksiniz. Bizden farklı olan en önemli şeyleri eğitime olan bakış açısı…

� 1. Japon Eğitim Felsefesi: Nihon No Kokoro (Kalbim Japonlarla) �Çocukları ahlaklı ve erdemli

� 1. Japon Eğitim Felsefesi: Nihon No Kokoro (Kalbim Japonlarla) �Çocukları ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek, onlara bilgi ve beceri kazandırmaktan daha önemlidir. Yaparak öğrenme, sistemin temel ilkesidir ve öğrenme, sadece öğretmenlere bırakılamayacak kadar önemlidir.

Japonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. � 6 -3 -3 -4 Eğitim sistemi uygulanmaktadır. 6

Japonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. � 6 -3 -3 -4 Eğitim sistemi uygulanmaktadır. 6 yıl İlkokul, 3 yıl Ortaokul, 3 yıl Lise ve 4 yıl Üniversite eğitimi sürmektedir. Ortaokuldan sonra zorunlu eğitim sona erer.

�İlkokul zorunlu ve parasızdır. İlkokulun amacı, işbirliği ruhunu, bölgesel ve ulusal gelenek bilgisini, uluslararası

�İlkokul zorunlu ve parasızdır. İlkokulun amacı, işbirliği ruhunu, bölgesel ve ulusal gelenek bilgisini, uluslararası anlayış ruhunu, matematik, dil ve bilim yeteneğini, müzik, sanat ve edebiyata olan ilgiyi geliştirmek ve kazandırmaktır.

�Zorunlu okula başlama yaşı 6’dır. �Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk 6 yıl süren

�Zorunlu okula başlama yaşı 6’dır. �Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk 6 yıl süren ilkokula gitmek zorundadır. İlkokulda dersler genelde soru cevap ve düz anlatım şeklinde işlenir. Bunun yanında geziler düzenlenir, çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerden proje yapmaları istenir.

�İlkokulda Fen laboratuvarı aktif bir şekilde kullanılır. �Bizde gizemini her daim korumuş “sırlar odası”

�İlkokulda Fen laboratuvarı aktif bir şekilde kullanılır. �Bizde gizemini her daim korumuş “sırlar odası” olan, gidilse bile “dokunma evladım” azarı işitilen yer olmasının aksine Japon İlkokullarında Fen Laboratuvarı çok aktif bir şekilde kullanılır. �

�Öğrenciler tüm dersleri aynı sınıfta alır sadece laboratuvar ve pratik uygulamalar için Her sınıf

�Öğrenciler tüm dersleri aynı sınıfta alır sadece laboratuvar ve pratik uygulamalar için Her sınıf bir tek özel sınıflara giderler. İlkokulda tam gün eğitim öğretmen yapılır. Sabah 8: 30 ‘da ders tarafından başlar, 15: 50’de biter. Dersler yürütülür ve o 45 dakikadır. İlkokulda öğretmenin Japonca, sosyal çalışmalar, sorumluluğund matematik, fen bilgisi, müzik, adır. resim ve el sanatları, ev işleri ( 5. ve 6. sınıfta ), beden eğitimi, ahlak eğitimi ve özel faaliyetler dersleri verilir.

�İlkokullarda hizmetli personel yoktur. �İlkokullarda, okulun temizlik hizmetlerini yapmak için ayrıca bir personel yoktur,

�İlkokullarda hizmetli personel yoktur. �İlkokullarda, okulun temizlik hizmetlerini yapmak için ayrıca bir personel yoktur, bu hizmetler öğretmenler ve öğrenciler tarafından birlikte yapılır. Amaç; çocuklara sorumluluk duygusu ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca okulun temizliğini sağlamak amacıyla okula ayakkabı ile girilmesi yasaktır.

�Müfredat esnektir. �Sıkı bir müfredat yoktur. Her okul yerel gereksinimleri, öğrenci ihtiyaçlarını ve deneyim

�Müfredat esnektir. �Sıkı bir müfredat yoktur. Her okul yerel gereksinimleri, öğrenci ihtiyaçlarını ve deneyim kazanma aşamalarını göz önünde bulundurarak genel ders programına uygun kendi müfredatını hazırlamakta özgürdür.

� 1969’dan itibaren bütün ilk ve Devlet okullarının orta okullarda çoğunda ücretsiz kitap dağıtımı

� 1969’dan itibaren bütün ilk ve Devlet okullarının orta okullarda çoğunda ücretsiz kitap dağıtımı üniforma yapılmakta, ilkokulların yoktur ancak %98’inde devletin finanse ayırt ettiği öğle yemeği edilebilmeleri verilmektedir. için şapka veya sembol taşımaları gerekmektedir.

Öğle yemeği birlik ve beraberliğin simgesi.

Öğle yemeği birlik ve beraberliğin simgesi.

� 9 yıllık eğitim süresi boyunca Japonya'daki tüm okullarda, öğrencilere devlet tarafından belirlenen ve

� 9 yıllık eğitim süresi boyunca Japonya'daki tüm okullarda, öğrencilere devlet tarafından belirlenen ve okulda hazırlanan aynı öğle yemeği verilir. Öğretmenler ve öğrenciler aynı yemeği yemek zorundadır ve bunun için bir yemekhane bulunmaz, öğrenciler öğle yemeklerini kendi sınıflarında kendi sıralarında yer. Öğrenciler tabaklarında yemek bırakmamaya teşvik edilir hepsi "Temiz Tabak Kulübünün" doğal üyesidir.

�Okulların % 90’ında jimnastik salonu, % 75’inde yüzme havuzu bulunmaktadır. �Bütün okullarda eğitim amaçlı

�Okulların % 90’ında jimnastik salonu, % 75’inde yüzme havuzu bulunmaktadır. �Bütün okullarda eğitim amaçlı Japon Televizyon Kurumu (Nippon Hosa Kyokai) tarafından mükemmel bir şekilde hazırlanmış radyo ve televizyon sistemi mevcuttur.

�Liseler ücretlidir. �Japonya’da öğrencilerin %96’sı liseye devam eder ve lise eğitimi üniversiteye girişten daha

�Liseler ücretlidir. �Japonya’da öğrencilerin %96’sı liseye devam eder ve lise eğitimi üniversiteye girişten daha önemlidir, çünkü bir öğrencinin öğrenim gördüğü lise, gelecekteki statüsünü de belirler. Japonya’da liseler ücretlidir. Özel liselerin ücreti, devlet liselerinin iki katıdır.

�Her lise kendi alım standartlarını belirler. �Her okul, “Okul Eğitim Yasası” doğrultusunda kendi alım

�Her lise kendi alım standartlarını belirler. �Her okul, “Okul Eğitim Yasası” doğrultusunda kendi alım standartlarını belirleyebilir. Devlet okulları özel okullardan daha prestijlidir. Öğrenci lise giriş sınavında başarılı olamazsa özel liseye gitmek zorunda kalır. Japonya’da özel liselerin oranı %24’tür. Ders dışında hazırlık ve telafi kursları vardır.

�Yüzlerce çeşit teknik lise mevcuttur, popüler olanlar ise; bilgi teknolojileri, denizcilik, balıkçılık, Ticari İngilizce

�Yüzlerce çeşit teknik lise mevcuttur, popüler olanlar ise; bilgi teknolojileri, denizcilik, balıkçılık, Ticari İngilizce ve endüstriyel alanlarında eğitim veren liselerdir. Meslek liselerinde hazırlık ve telafi kursları yerine iş yerlerinde yarı zamanlı çalışma imkanı sunulur. Japonya’da teknik liseyi bitiren herhangi bir kişinin işsiz kalması düşünülemez.

�Üniversiteler �Japonya’da üniversite giriş sınavı sonucu lise mezunlarının %72’si özel üniversitelere gider. Çünkü devlet

�Üniversiteler �Japonya’da üniversite giriş sınavı sonucu lise mezunlarının %72’si özel üniversitelere gider. Çünkü devlet üniversitelerinin puanları yüksektir ve özel üniversitelerden daha prestijlidir. Tokyo Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi bunların başında gelir. �

�Öğretmenlik prestijli meslektir. �Japonya’da öğretmenlik toplumsal statüsü ve prestiji yüksek mesleklerden biridir. Buna paralel

�Öğretmenlik prestijli meslektir. �Japonya’da öğretmenlik toplumsal statüsü ve prestiji yüksek mesleklerden biridir. Buna paralel olarak elbette dolgun maaşlı bir meslektir ama öyle kolay da kimseyi öğretmen yapmıyorlar.

�Japonya: İlk ve orta dereceli okulda din öğretimi yok. Haftada, 2 saat ahlak dersi

�Japonya: İlk ve orta dereceli okulda din öğretimi yok. Haftada, 2 saat ahlak dersi vardır. Özel okullarda seçmeli din dersi verilebilir.

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİ � 70 ülkede uygulanan PISA sınavı sonuçlarına göre; �Güney Kore,

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİ � 70 ülkede uygulanan PISA sınavı sonuçlarına göre; �Güney Kore, bilimde 11. sırada yer alırken, matematik ve okumada ise 7. sırada yer aldı. �Aynı sonuçlara göre ülkemiz bilimde 52. sırada yer alırken, matematikte 49 okumada ise 50. sırada bulunuyordu.

�GÜNEY KORE �Çok çalışma anlayışı � 1980’lerden beri ekonomisinde yakaladığı gelişmeyi eğitimde de taçlandırdı.

�GÜNEY KORE �Çok çalışma anlayışı � 1980’lerden beri ekonomisinde yakaladığı gelişmeyi eğitimde de taçlandırdı. Öğrenci başına düşen harcamalarda OECD ortalamasını yakalayamasa da, GSYH’den(gayri safi yurtiçi hasıla) eğitime yüzde 5. 9 ayrılıyor. Kore kültürü çok çalışma sonrasında gelen başarıyı yüceltiyor. Akademik performansa çok önem verildiğinden öğrenciler sürekli baskı altında hissediyor. Sistem, diğer en iyi ülkelere göre sınavlara daha çok odaklanıyor. Bunun en iyi örneği, üniversiteye geçiş sınavı. �Öğrenci başına düşen harcama: İlköğretimde 7 bin 957, ortaöğretimde 8 bin 592, yükseköğretimde 9 bin 323 dolar.

Güney Kore Eğitim Sisteminde Okulöncesi Eğitimi � 3 -5 yaş arası çocukları kapsar. �Anaokulu

Güney Kore Eğitim Sisteminde Okulöncesi Eğitimi � 3 -5 yaş arası çocukları kapsar. �Anaokulu ve gündüz bakımevi olmak üzere iki şekilde yürütülür. �Büyük çoğunluğu özeldir. �Anaokulu öğretmenleri üniversite mezunu, bakımevi öğretmenleri lise mezunudur. �Okullaşma oranları çok yüksek değildir. (%42, 8) �Günde 3 saattir.

Güney Kore Eğitim Sisteminde İlköğretim � 6 yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. �Okullaşma oranı

Güney Kore Eğitim Sisteminde İlköğretim � 6 yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. �Okullaşma oranı %99, 9’a ulaşmıştır. �Yılda 220 gün süren eğitim süreci vardır.

 • İlköğretimin 3 temel amacı vardır: • Çocukların Korece’yi doğru olarak anlayıp konuşabilmesini

• İlköğretimin 3 temel amacı vardır: • Çocukların Korece’yi doğru olarak anlayıp konuşabilmesini sağlamak. • Çocukların birey, toplum ve devlet arasındaki karşılıklı ilişkileri iyi bir şekilde kavramalarını sağlayarak, onlara iyi bir ahlak, sorumluluk duygusu, yurttaşlık ruhu, ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak. • Çocuklarda bir endüstri ruhu geliştirmek.

�Kore dili, toplumsal incelemeler, matematik, fen, müzik, resim, beden eğitimi gibi dersler programın temelini

�Kore dili, toplumsal incelemeler, matematik, fen, müzik, resim, beden eğitimi gibi dersler programın temelini oluşturur. � 1997 yılından başlayarak ilkokul 3. ve 4. sınıflara haftada 1’er; 5. ve 6. sınıflara 2’şer saat İngilizce dersi konmuştur.

Ortaöğretim �Kore’de ortaöğretim kendi içinde ortaokul ve lise olmak üzere iki alt kademeye ayrılmaktadır.

Ortaöğretim �Kore’de ortaöğretim kendi içinde ortaokul ve lise olmak üzere iki alt kademeye ayrılmaktadır. �Ortaokul: Bu okulun amacı, ilkokul üzerine, genel ortaöğretim sunmaktır. Ortaokula geçişte herhangi bir sınav yoktur.

�Kore’de lise eğitimi paralıdır ve liseye girişte merkezi bir sınav yapılmaktadır. � Meslek liselerine,

�Kore’de lise eğitimi paralıdır ve liseye girişte merkezi bir sınav yapılmaktadır. � Meslek liselerine, sınav dışında, ortaokul başarı puanı ile de girilebilmektedir. � Öğrenciler genel liselere sınavla girmek zorundadırlar ve girecekleri okulu kendileri seçme hakkına sahip değildirler.

�Lise öğrencileri sabah 8. 30 ‘dan akşam 21. 30 /10. 00 ‘a kadar okuldadır.

�Lise öğrencileri sabah 8. 30 ‘dan akşam 21. 30 /10. 00 ‘a kadar okuldadır. Genel olarak tüm lise öğrencilerinin amacı iyi bir yüksek okula yerleşmektir. Bu da oldukça zor bir süreçtir ve sıkı çalışmayı gerektirir. �Kore’de “hagwon” adı verilen özel, okul sonrası öğrenme programları mevcuttur.

�Güney Kore’de yükseköğretim: � 1. Yüksekokul (colleges) ve üniversiteler � 2. Endüstri üniversiteleri �

�Güney Kore’de yükseköğretim: � 1. Yüksekokul (colleges) ve üniversiteler � 2. Endüstri üniversiteleri � 3. Eğitim üniversiteleri � 4. Önlisans (juniour colleges) okulları � 5. Basın ve haberleşme üniversiteleri, � 6. Teknik yüksekokullar, � 7. Diğer çok amaçlı kurumlar. �Eğitim süresi, önlisans okulları dışında 4 -6 yıl arasındadır.

�Yükseköğretime girebilmek için: �Kore Program Değerlendirme Enstitüsü tarafından her yıl kasım ayında yapılan merkezi

�Yükseköğretime girebilmek için: �Kore Program Değerlendirme Enstitüsü tarafından her yıl kasım ayında yapılan merkezi sınavdan başarılı olmak gerekir. �Bu sınavlarda: �Korece �Matematik �Yabancı dil (İngilizce) �İkinci yabancı dil (Çince ve Çin klasikleri) �İlgi alanlarına göre (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mesleki Eğitim Testleri )

�Yükseköğretim kurumları öğrenci kabulünde: �hazırlık kursları �portfolyo değerlendirmeleri �müfredat dışı etkinlikler �tavsiye mektubu �gibi

�Yükseköğretim kurumları öğrenci kabulünde: �hazırlık kursları �portfolyo değerlendirmeleri �müfredat dışı etkinlikler �tavsiye mektubu �gibi kriterler dikkate almaktadır.

EK BİLGİ � 11. sınıfta alan seçimi yapılır. �Güney Kore’deki okullarda terlik kullanılır, ayakkabı

EK BİLGİ � 11. sınıfta alan seçimi yapılır. �Güney Kore’deki okullarda terlik kullanılır, ayakkabı yasaktır. �Okul temizliği Japonya’da olduğu gibi öğrenciler tarafından yapılır fakat Güney Kore’de hastalığa yakalanmamak için tuvalet gibi yerlerin temizliğini hademeler yapar. �Okullarda oyunculuk eğitimi veriliyor. �Her beş yılda bir öğretmenin okulu değiştirilir. � 65 yaşında emekli olma garantileri vardır. �İngilizce eğitimine oldukça önem verilir. Yurt dışından ana dili İngilizce olan öğretmenler getirilir. �Hagwon adı verilen okul sonrası gece okulları bulunur. �

Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Güney Kore Türkiye �Türkiye eğitim

Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Güney Kore Türkiye �Türkiye eğitim �Köklü bir eğitim tarihinde ise küttap ve geçmişine sahiptir. medreselerden önce yazılı bir belge henüz �Ülke tarihinde ilk yoktur. eğitim kurumlarında �İlk eğitim kurumlarında dini ağırlıklı eğitim söz konusu. �Tanzimat dönemi ile �Özel okullar krallık başlamıştır döneminde başlamıştır.

Güney Kore Türkiye �Eğitim kademeleri � 4+4+4 şeklindedir. 6+3+3+4 şeklindedir. �Zorunlu eğitim süresi 12

Güney Kore Türkiye �Eğitim kademeleri � 4+4+4 şeklindedir. 6+3+3+4 şeklindedir. �Zorunlu eğitim süresi 12 yıldır. 9 yıldır. �Kreş, anaokulu, �Tek tip (kreş) okul uygulama okulu ve öncesi vardır. anasınıfı vardır.

Güney Kore �Güney Kore’de 2004 Okul öncesi Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. �Okulöncesinde okullaşma oranı %80

Güney Kore �Güney Kore’de 2004 Okul öncesi Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. �Okulöncesinde okullaşma oranı %80 civarındadır. �Ortaokullar parasızdır. Ancak lise eğitimi hala paralıdır. �Liseye giriş sınavla yapılmaktadır. �Lisede okullaşma oranı %88’dir. Türkiye �Türkiye’de ise okul öncesi yönetmeliği vardır. �Okulöncesi zorunlu eğitimi pilot uygulamasıyla %40’a ulaşmıştır. �İlköğretim ve lise parasızdır. �Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri dışında sınavsız girilir. �Lisede okullaşma oranı %85’dir.

Güney Kore � Yükseköğretime girişte sınavın yanında lise mezuniyet notunun etkisi vardır. � Yükseköğretime

Güney Kore � Yükseköğretime girişte sınavın yanında lise mezuniyet notunun etkisi vardır. � Yükseköğretime giriş sınavı eğitimden sorumlu bakanlık tarafından yapılır. � Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı � Y. Ö eğitimden sorumlu bakanlığa bağlıdır. (daha merkeziyetçi) Türkiye �Sınav mezuniyet notundan daha önemlidir. (uzun zamandır tartışma konusu! ) �ÖSYM tarafından yapılır. �Milli Eğitim Bakanlığı �YÖK’e bağlıdır.

Güney Kore Türkiye �Öğretmen yetiştirmede �Sadece öğretmen eğitim fakülteleri vardır. yetiştirmede eğitim �Türkiye’de ise

Güney Kore Türkiye �Öğretmen yetiştirmede �Sadece öğretmen eğitim fakülteleri vardır. yetiştirmede eğitim �Türkiye’de ise hizmet üniversiteleri içi eğitim veren sadece bulunmaktadır. “hizmet içi eğitim �Öğretmenlere hizmet enstitüsü” vardır. Ayrıca içi eğitim veren 100’e bunların sayısı Kore’ye yakın enstitü göre daha azdır. bulunmaktadır.