Company name UZAKTAN ETM NDEKLER Uzaktan Eitim Nedir

  • Slides: 26
Download presentation
Company name UZAKTAN EĞİTİM

Company name UZAKTAN EĞİTİM

İÇİNDEKİLER Uzaktan Eğitim Nedir? Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır? Uzaktan Eğitimin Kullanım

İÇİNDEKİLER Uzaktan Eğitim Nedir? Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır? Uzaktan Eğitimin Kullanım Alanları? Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim farklı mekanlarda bulunan öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim farklı mekanlarda bulunan öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli teknolojiler aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal eğitim faaliyetidir.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Neden Uzaktan EĞİtİm v Fırsat eşitliği, v Yaşam Boyu Öğrenme, v Ekonomik, v Öğrenci

Neden Uzaktan EĞİtİm v Fırsat eşitliği, v Yaşam Boyu Öğrenme, v Ekonomik, v Öğrenci merkezli olması, v Görsel ve eğitsel materyal destekli

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON Bilginin önceden üretildiği ve depolandığı, daha sonra öğrencilerin dilediği

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON Bilginin önceden üretildiği ve depolandığı, daha sonra öğrencilerin dilediği zaman ve dilediği tekrarda erişebildiği bir uzaktan eğitim şeklidir.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v E- öğrenme içerikleri v Animasyonlar v Video dersler

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v E- öğrenme içerikleri v Animasyonlar v Video dersler v Forumlar, Bloglar

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v E- öğrenme İçerikleri E-öğrenme içerikleri , öğrencinin pratik

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v E- öğrenme İçerikleri E-öğrenme içerikleri , öğrencinin pratik yapmasına, etkileşime girmesine, bilgisini ölçmesine olanak sağlayan bir yapıda tasarlanmış olmalıdır.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Animasyonlar E-öğrenme içeriklerinde etkililik ve kalıcılığı sağlamak için

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Animasyonlar E-öğrenme içeriklerinde etkililik ve kalıcılığı sağlamak için çeşitli görseller ve animasyonlar kullanılır.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Video Dersler Ders hocası tarafından anlatılan konunun video

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Video Dersler Ders hocası tarafından anlatılan konunun video halinde kaydedilip, öğrencilerin istediği zaman erişimine sunulmasıdır.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Forumlar Forum aracılığıyla tüm uzaktan eğitim katılımcıları bir

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Forumlar Forum aracılığıyla tüm uzaktan eğitim katılımcıları bir arada bulunup, görüşlerini bildirerek tartışmalarını bu platform üzerinden yapabilirler.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Blog Uzaktan eğitimde kullanılacak olan ders materyallerinin, sunumlarının,

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? ASENKRON v Blog Uzaktan eğitimde kullanılacak olan ders materyallerinin, sunumlarının, e-öğrenme içeriklerinin ve animasyonlarının kullanıcıyla buluşturulduğu bir platformdur.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Canlı Sınıf Uygulamaları v Video Konferanslar

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Canlı Sınıf Uygulamaları v Video Konferanslar

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Canlı Sınıf Uygulamaları Öğretmenlerin canlı olarak ders anlattıkları,

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Canlı Sınıf Uygulamaları Öğretmenlerin canlı olarak ders anlattıkları, öğrencilerin anında sorup cevap alabildikleri, kendi aralarında tartışmalar yapabildikleri, sesli ve görüntülü konuşma imkanı sunan ortamdır.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Video konferans Sadece kişilerle konuştuğunuz ya da kişileri

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR? SENKRON v Video konferans Sadece kişilerle konuştuğunuz ya da kişileri dinlediğiniz değil aynı zamanda onları görebildiğiniz görüşmeler için tahsis edilmiş, ses-görüntü iletişim teknolojisidir.

UZAKTAN EĞİTİMİN KULLANIM ALANLARI Uzaktan eğitim, hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle okul çağı geçmiş

UZAKTAN EĞİTİMİN KULLANIM ALANLARI Uzaktan eğitim, hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle okul çağı geçmiş ve kendini geliştirmek isteyen ya da çalışan kişilerin eğitimleri için kaçınılmaz bir gereksinimdir.

UZAKTAN EĞİTİM Programlar. I Uzaktan Eğitim Kurumlarında; v Ön Lisans Programları v Yüksek Lisans

UZAKTAN EĞİTİM Programlar. I Uzaktan Eğitim Kurumlarında; v Ön Lisans Programları v Yüksek Lisans Programları v Karma Eğitim Lisans Programları v Sertifika ve Diğer Eğitim Programları yapılmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Öğretim tasarımcısı: Öğretim amaçlarının belirlenmesi, teknoloji ve ortamların seçimi,

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Öğretim tasarımcısı: Öğretim amaçlarının belirlenmesi, teknoloji ve ortamların seçimi, değerlendirme sisteminin oluşturulması gibi tüm öğrenme-öğretme etkinliklerinin ve sürecin planlanması. Ø Süreç kolaylaştırıcısı: Planlanan öğretim etkinliklerinin (öğrencilerin motive edilmesi, toplumsal ortamın oluşturulması, sürekli etkileşimin sağlanması vb. ) gerçekleştirilmesi.

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Teknoloji uzmanı : Öğrenenlerin etkinliklerde kullanılan teknolojilerden kaynaklanan sorunları

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Teknoloji uzmanı : Öğrenenlerin etkinliklerde kullanılan teknolojilerden kaynaklanan sorunları çözmede yardımcı olunmalı. Ø Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin başarılarının, içeriğe, yönteme , ortama ilişkin tutumlarının, öğrenenler üzerindeki kalıcı etkilerinin ölçülmesine yönelik uygun araçların seçilmesi ya da geliştirilmesi, bu tür araçlarla ölçümlerin yapılması ve sonuçları değerlendirilerek raporlaştırılması.

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Rehber: Öğrenenlerle birebir ilgilenmesi, onların derse daha fazla katılmalarını

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Rehber: Öğrenenlerle birebir ilgilenmesi, onların derse daha fazla katılmalarını sağlama yönünde önerilerde bulunması ve yön gösterilmesi. Ø Materyal geliştirmeci: Planlanan etkinliklerde kullanılacak materyallerin tasarlanması, geliştirilmesinin sağlanması ve basit olanlarının geliştirilmesi.

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Yönetici: Kayıt tutma duyuruları iletme, notları duyurma, öğrenci şifre

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Yönetici: Kayıt tutma duyuruları iletme, notları duyurma, öğrenci şifre ve kodlarını verme gibi yönetsel işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve bu konuda öğrencilere yardımcı olunması. Ø Araştırmacı: WDE’in sağladığı olanakların, öğretimin konusu olan alanın öğretiminde daha etkili, verimli ve çekici nasıl kullanılabileceğini sorgulanası ve deneyimlerin paylaşılması.

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Konu Uzmanı: içeriğin yapılandırılması ve geliştirilmesi, konu alanındaki güncel

UZAKTAN EĞİTİMde öĞretmen rolü Ø Konu Uzmanı: içeriğin yapılandırılması ve geliştirilmesi, konu alanındaki güncel kaynakların izlenmesi. Öte yandan bu rollerin yerine getirebilmesi için WDE eğitimcilerinin; teknoloji, iletişim, zaman, uzaktan eğitim ve içerik alanı vb. çeşitli bilgilere, becerilere, tutumlara ve kaynaklara sahip olmaları gerekir.

Özet v Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir.

Özet v Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. v Senkron(eş zamanlı) ve Asenkron (eş zamansız) şeklinde yapılır. v Uzaktan eğitimde öğretmen öğrencilerini tanımaya çalışmalı ve çoklu zeka kuramına uygun ders işlemelidir.