STANBUL NVERSTES AIK VE UZAKTAN ETM FAKLTES UZAKTAN

  • Slides: 37
Download presentation
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS PROGRAMI AFET KÜLTÜRÜ YRD.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS PROGRAMI AFET KÜLTÜRÜ YRD. DOÇ. DR. YILDIRIM GÜNGÖR

ARAMA - KURTARMA ARAMA: Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal

ARAMA - KURTARMA ARAMA: Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal yaşamını farklı alanlarda sürdüren insanların/hayvanların kaybolmaları ile bulunmaları arasındaki süreyi kapsar. Bir objenin aramaya başlanmasıyla başlar, o objenin kurtarılması için çalışmaların başlaması ile sona erer.

ARAMA - KURTARMA: Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal yaşamını

ARAMA - KURTARMA: Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal yaşamını farklı alanlarda sürdüren insanların/hayvanların bulunmalarından güvenli bir yere nakledilmelerine kadar geçen bir süreyi kapsar. Objenin nakledilmesiyle sona erer.

AMAÇ Herhangi bir Arama - Kurtarma çalışmasının ana amacı kayıp olduğu düşünülen kişiyi eldeki

AMAÇ Herhangi bir Arama - Kurtarma çalışmasının ana amacı kayıp olduğu düşünülen kişiyi eldeki verilere göre arayarak bulmak ve her türlü olanağı (ambulans, helikopter veya taşımak gibi) kullanarak kazazedeyi sağ salim güvenli bir yara taşımaktır.

ARAMA - KURTARMA PERSONELİ * Alçak gönüllü ve mütevazı olmalı, * İş yapabilecek güce

ARAMA - KURTARMA PERSONELİ * Alçak gönüllü ve mütevazı olmalı, * İş yapabilecek güce ve kapasiteye sahip olmalı, * Yaptığı işi iyi bilmeli ve sürekli araştırmalı, * İnsiyatif kullanabilmeli, * Sınırlarını çok iyi bilmeli, * Kendi branşında uzmanlaşmış olmalı, * Bir otoritenin altında çalışmayı kabul etmeli, * Farklı görüşlere açık olmalı, * Ekip çalışmasından kaçmamalı.

ARAMA - KURTARMADA ZAYIF HALKA TEORİSİ Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler, bilgiler, deneyimler ve

ARAMA - KURTARMADA ZAYIF HALKA TEORİSİ Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler, bilgiler, deneyimler ve personelin niteliği bir halka oluştururlar. Arama kurtarma zinciri denilen bu yapının gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. Arama kurtarma çalışmaları öncesinde sürekli yapılan eğitimlerle zayıf halkanın yok edilmesi gerekir.

ARAMA KURTARMANIN YAPI TAŞLARI YER TESPİTİ (ARAMA) ULAŞMA İLK YARDIM VE SABİTLEME NAKİL (KURTARMA)

ARAMA KURTARMANIN YAPI TAŞLARI YER TESPİTİ (ARAMA) ULAŞMA İLK YARDIM VE SABİTLEME NAKİL (KURTARMA)

ARAMA KURTARMADA EMNİYET ANLAYIŞI Öncelikli olarak kurtarmayı yapacak kişi veya kişilerin emniyeti, Sonra kurtarma

ARAMA KURTARMADA EMNİYET ANLAYIŞI Öncelikli olarak kurtarmayı yapacak kişi veya kişilerin emniyeti, Sonra kurtarma çalışması yapacak ekibe destek veren ekiplerin emniyeti, En sonunda da kurtarılacak kişinin emniyeti.

ARAMA KURTARMADA TEMEL UNSURLAR • Planlama • Durumu Ölçüp Değerlendirme • Güvenlik • Kurtarıcı

ARAMA KURTARMADA TEMEL UNSURLAR • Planlama • Durumu Ölçüp Değerlendirme • Güvenlik • Kurtarıcı güvenliği, • Kurtarılacak kişinin güvenliği, • Alet ve ekipmanın güvenliği.

ARAMA KURTARMADA İNSAN KAYNAĞI Arama - kurtarma çalışmalarının ilk adımı nitelikli bir eğitimden geçen

ARAMA KURTARMADA İNSAN KAYNAĞI Arama - kurtarma çalışmalarının ilk adımı nitelikli bir eğitimden geçen ve arama kurtarma disiplinine uyabilecek insan kaynağını oluşturmaktır. Tüm ekibin gücünün en zayıf ekip üyesi kadar olduğu asla unutulmamalı ve personel sürekli olarak eğitimlerden geçirilmelidir.

ARAMA KURTARMANIN BİLEŞENLERİ

ARAMA KURTARMANIN BİLEŞENLERİ

ARAMA KURTARMA 1. Doğada - dağda arama kurtarma, 2. Selde arama kurtarma, 3. Yangında

ARAMA KURTARMA 1. Doğada - dağda arama kurtarma, 2. Selde arama kurtarma, 3. Yangında arama kurtarma, 4. Depremde arama kurtarma, * Depremde arama, * Depremde kurtarma.

Doğada - Arama Kurtarma Kaybolan kişi ve kişiler aranırken ana kural kaybolanların son görüldüğü

Doğada - Arama Kurtarma Kaybolan kişi ve kişiler aranırken ana kural kaybolanların son görüldüğü yeri saptamaktır. Son görülen nokta teorik olarak kaybolanlara en yakın noktadır. Arama süresi uzadıkça son görülen yeni noktalar aramak gerekir. Çünkü kaybolanlar kurtulmak için sürekli olarak hareket ederler. Bu nedenle kaybolma vakasına ne kadar çabuk müdahale edilirse kaybolanları bulma olasılığı o kadar artar.

Doğada Arama - Kurtarma Grup kaç kişi? Malzemeleri gittikleri yere uygun mu? Yiyecek durumları

Doğada Arama - Kurtarma Grup kaç kişi? Malzemeleri gittikleri yere uygun mu? Yiyecek durumları nasıl? Kaç günlük yiyecek aldılar? Kaç gün sonra döneceklerdi? Giysileri ne renk? İlk kayboldukları bölge neresi? Doğa deneyimleri ne kadar? Grupta doktor var mı ?

 Arama içeriden dışarıya doğru daire çizerek yapılmalıdır. Kaybolanların sayısına ve bölgenin büyüklüğüne göre

Arama içeriden dışarıya doğru daire çizerek yapılmalıdır. Kaybolanların sayısına ve bölgenin büyüklüğüne göre arama ve kurtarma grup sayısı ayarlanır Arama ve kurtarma çalışmaları koordinasyon merkezi tarafından başlatılır ve yine merkez tarafından sona erdirilir. Grup liderleri bu konuda Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmelerine uymak zorundadırlar.

 Aranan kişi bulunduğunda sessizce yaklaşılmalı, kaybolan kişiye uzaktan seslenilmemeli. Aranan kişinin bulunduğu koordinasyon

Aranan kişi bulunduğunda sessizce yaklaşılmalı, kaybolan kişiye uzaktan seslenilmemeli. Aranan kişinin bulunduğu koordinasyon merkezine bildirilmelidir. Kişiye yaklaşınca önce boyunu sabitlenmeli sonra ilk yardım yapılmalıdır. Kurtarma ekipleri gelinceye kadar yaralı ile konuşup bilincinin kaybolmasına engel olunmalıdır. Taşırken sedye taşıma kurallarına uyulmalı ve taşıma sırasında yaralı ile konuşulmalıdır.

Çocuk Arama çalışmalarının en zor olanı kaybolan bir çocuğu aramadır. Kaybolan çocuklar birilerinin sesini

Çocuk Arama çalışmalarının en zor olanı kaybolan bir çocuğu aramadır. Kaybolan çocuklar birilerinin sesini duyduklarında korkarak saklanırlar. Bu nedenle arama çalışmalarında çocuğun yakınlarının da bulunması çalışmayı kolaylaştırır.

DOĞADA KAYBOLURSAK Kaybolduğunuz anladığınızda panik yapmayın. Panik yaparsanız sağlıklı düşünemezsiniz. Telefon çeken bir yerde

DOĞADA KAYBOLURSAK Kaybolduğunuz anladığınızda panik yapmayın. Panik yaparsanız sağlıklı düşünemezsiniz. Telefon çeken bir yerde iseniz mutlaka haber verin. Telefonun şarjının bitmemesi için kapatın. Belli zamanlarda açın. Haber verdiğiniz kişilere de bu zamanı söyleyin. Kaybolduğunuzu anladığınızda hareket etmeyin ve bulunduğunuz noktada bekleyin. Hareket ederseniz arama ekipleriyle saklambaç oynamış olursunuz ve bulunmanız güçleşir. Yiyeceklerinizi idareli kullanın.

ÇIĞDA ARAMA KURTARMA

ÇIĞDA ARAMA KURTARMA

Çığ Operasyonları Genel çığ arama kurtarma operasyonları Genellikle uzak bölge çağrılarıdır. Genellikle haber alındığında

Çığ Operasyonları Genel çığ arama kurtarma operasyonları Genellikle uzak bölge çağrılarıdır. Genellikle haber alındığında 4 saat veya üzeri zaman geçmiştir. Ekip emniyeti ve kış operasyonları Personelin kış dağ operasyonlarındaki emniyetini gözeten eğitim ve uygulamalardan oluşur.

Malzemeler Doğru kişisel teçhizat Çığ arama kurtarma malzemeleri Çığ alıcı vericisi Kaytan Sonda Kürek

Malzemeler Doğru kişisel teçhizat Çığ arama kurtarma malzemeleri Çığ alıcı vericisi Kaytan Sonda Kürek

Hızlı Yüzey Araması

Hızlı Yüzey Araması

Organize Çığ Araması 1. Son görülen nokta 2. Gözcü 3. Kaçış rotası 4. Ulaşım

Organize Çığ Araması 1. Son görülen nokta 2. Gözcü 3. Kaçış rotası 4. Ulaşım ve nakil imkanları 5. Emniyetli bölge 6. Takım Lideri 7. Grid Ekibi ve Lideri 8. Kürek Birimi 9. Operasyon Yönetim Birimi 10. Köpek Arama Birimi

Sonda İle Arama Şablonları

Sonda İle Arama Şablonları

DEPREMDE ARAMA KURTARMA Her arama kurtarma çalışmasına olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön

DEPREMDE ARAMA KURTARMA Her arama kurtarma çalışmasına olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön plandadır. Kendi güvenliğini sağlayamayan başkasının güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla kurtarmak isterken kurtarılacak duruma düşülebilir. Enkaz dinlemesi yapılırken mutlaka kaçış noktalarının belirlenmesi gerekir.

DEPREMDE ARAMA Sesli Arama: Enkazın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce üç

DEPREMDE ARAMA Sesli Arama: Enkazın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce üç kez «Sesimi duyan var mı? » diye bağırılarak üç kez de metal bir çubuğa vurularak aşağıya mesaj verilmesi ve sonra aşağıdan gelecek seslerin dinlenmesine dayanır. Sessiz Arama: Dinleme cihazları ile yapılır (Delsar vb dinleme cihazları). Çevrede mutlak sessizlik sağlanarak enkaz altında kalan insanların varlığı saptanmaya çalışılır. Bu tür gelişmiş dinleme cihazları sese çok duyarlı olduğu için aşağıdaki kişilerle sesli iletişime rahatlıkla geçilebilir.

DEPREMDE KURTARMANIN AŞAMALARI 1. Çevrede keşif yapılması ve görünürdeki yaralılara ve ölenlere gereken müdahalenin

DEPREMDE KURTARMANIN AŞAMALARI 1. Çevrede keşif yapılması ve görünürdeki yaralılara ve ölenlere gereken müdahalenin yapılması, 2. Kolay ulaşılabilir yerlerde sıkışmış mağdurların kurtarılması, 3. Sağ kalma ihtimali yüksek olan yerlerin aranması, 4. Daha detaylı araştırma ve öncelikle kaldırılması gerektiği belirlenmiş enkazın kaldırılması, 5. Sistematik enkaz çalışması.

KURTARMA ALANININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Adım: Bilgi topla 2. Adım: Binanın hasarını değerlendir

KURTARMA ALANININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Adım: Bilgi topla 2. Adım: Binanın hasarını değerlendir 3. Adım: Kaynaklarını değerlendir 4. Adım: Kurtarma için önceliklerini belirle 5. Adım: Kurtarma planı geliştir 6. Adım: Kurtarmayı sağla 7. Adım: Elde ettiğin gelişmeyi değerlendir

2. Adım : Hasar Değerlendirme Binanın Etrafında Bir “Tur” Atılarak Her Taraftan Hasarı Değerlendirin

2. Adım : Hasar Değerlendirme Binanın Etrafında Bir “Tur” Atılarak Her Taraftan Hasarı Değerlendirin • Enkazla ilgili ön bilgi • Enkazda kurtarıcıyı bekleyen tehlikeler • Binanın yıkılma şekli • Etraftaki binaların durumu • Patlayan su veya hava gazı • Çevre güvenliği • Geliş ve gidiş yollarının durumu

3. Adım: Mevcut Olanakların Belirlenmesi Kurtarma Personeli Alet ve Ekipmanlar Kurtarmada yardımcı olabilecek tüm

3. Adım: Mevcut Olanakların Belirlenmesi Kurtarma Personeli Alet ve Ekipmanlar Kurtarmada yardımcı olabilecek tüm diğer kaynaklar

4. Adım: Kurtarma Önceliklerinin Belirlenmesi Öncelikle kolayca ulaşılabilen mağdurları binadan çıkarmak çok önemlidir. Böylece

4. Adım: Kurtarma Önceliklerinin Belirlenmesi Öncelikle kolayca ulaşılabilen mağdurları binadan çıkarmak çok önemlidir. Böylece zor ulaşılabilecek insanlara daha fazla zaman ayrılabilir.

5. Adım: Kurtarma Planını Geliştir Kurtarıcılar kendi aralarında hangi işleri hangi personelin yapacaklarına karar

5. Adım: Kurtarma Planını Geliştir Kurtarıcılar kendi aralarında hangi işleri hangi personelin yapacaklarına karar verirler. Bu konuda yapılacak senaryolar önceden uygulanarak görevler pekiştirilmelidir. Örnek : - Siz ikiniz hızla binanın planını çıkarın - Üçünüz boşta duran kalas ve keresteleri toplayın ve onları tahkimat yapacak şekilde kesin - Hüseyin enkaz altındaki kişiyle sürekli konuşarak moralini yüksek tut. . - Osman Halkı enkazdan uzaklaştır. Yardım edebilecekler varsa buraya getirin gibi çalışmalar gerçek bir operasyonda işlerin çok hızlı gitmesini sağlar.

6. Adım: Kurtarma çalışmalarında gerekli olan malzemeleri kullanarak kurtarma sağlanır ve hasta nakledilir.

6. Adım: Kurtarma çalışmalarında gerekli olan malzemeleri kullanarak kurtarma sağlanır ve hasta nakledilir.

7. Adım: Paylaşım Operasyon sonrası ekip toplanarak yapılan operasyonu değerlendirir. Herkesin görüşü alınır ve

7. Adım: Paylaşım Operasyon sonrası ekip toplanarak yapılan operasyonu değerlendirir. Herkesin görüşü alınır ve bir sonraki kurtarma çalışmalarında nasıl bir hareket tavrı izleneceği yeniden değerlendirilir

SELDE ARAMA KURTARMA Sel çok güçlü ve darbeli olduğu için sel sırasında kurtarma yapmak

SELDE ARAMA KURTARMA Sel çok güçlü ve darbeli olduğu için sel sırasında kurtarma yapmak çok tehlikelidir ve yaşamsam risk taşır. Ancak helikopterlerle veya kenardan ipler sarkıtılarak su içinde sürüklenen insanlar kurtartılmaya çalışılır. Sel sonrası meydana gelen taşkınlarda botlarla mahsur kalmış olan insanlar kurtarılır.

YANGIN Yangında arama ve kurtarma çalışmaları tamamen itfaiyenin sorumluluğundadır. Çıkabilecek herhangi bir yangında yapılacak

YANGIN Yangında arama ve kurtarma çalışmaları tamamen itfaiyenin sorumluluğundadır. Çıkabilecek herhangi bir yangında yapılacak en yararlı şey İtfaiyeye haber vererek yangın çıkan alanın hızla boşaltılmasını sağlamaktır.