SPOR ETM MODEL 1272020 1 Spor eitim modeli

  • Slides: 6
Download presentation
SPOR EĞİTİMİ MODELİ 12/7/2020 1

SPOR EĞİTİMİ MODELİ 12/7/2020 1

Spor eğitim modeli öğrencilere şu fırsatları sağlar -Gerçekçi bağlamda katılım, -Sporda, spor yoluyla ve

Spor eğitim modeli öğrencilere şu fırsatları sağlar -Gerçekçi bağlamda katılım, -Sporda, spor yoluyla ve spor hakkında fikirleri dikkatle inceleme, -Bilgi ve becerileri, takım kimliği ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirme, -Öğrenme için sorumluluk alma, 12/7/2020 2

Spor eğitim modeli öğrencilere şu fırsatları sağlar – Programı planlama ve uygulama, – Yaşıtlarının

Spor eğitim modeli öğrencilere şu fırsatları sağlar – Programı planlama ve uygulama, – Yaşıtlarının desteği, cesaretlendirmesi ve güveni sayesinde meydan okuma, – takıma katkısının kıymetini bilme ve – Bireysel ve özel becerilere yönelik öğrenme programı/dönüt alma. 12/7/2020 3

Program Yapısı – Programda yer alan öğrenme ve alt öğrenme alanlarının dizilişi, ders işleniş

Program Yapısı – Programda yer alan öğrenme ve alt öğrenme alanlarının dizilişi, ders işleniş sırası değildir. – Etkinlikler sadece açıklamaya yönelik birer örnektir. İlgili kazanımı elde edebilmek için bu örnekler amaca uygun kalmak koşuluyla değiştirilebilir, çeşitlendirilebilir veya başka etkinlikler uygulanabilir. 12/7/2020 4

Program Yapısı - Bazı kazanımların daha iyi algılanması ve kolaylık bakımından birden fazla etkinlik

Program Yapısı - Bazı kazanımların daha iyi algılanması ve kolaylık bakımından birden fazla etkinlik örneği verilmiştir. Bazı etkinlikler ise ilgili olduğu kazanım dışında başka kazanımlarla da ilişkilendirilmiştir. İlişkili kazanımlar kodlarıyla belirtilmiştir. - Kazanımlarla ilgili etkinlik planlamasında ve uygulamasındaki bütün boyutların süreç içerisinde verilmesi gerekir. 12/7/2020 5

teşekkürler 12/7/2020 6

teşekkürler 12/7/2020 6