1 Kreativitet og talent Det finnes ingen som

  • Slides: 52
Download presentation
1 Kreativitet og talent Det finnes ingen som ikke er kreative - bare større

1 Kreativitet og talent Det finnes ingen som ikke er kreative - bare større eller mindre tilgang til kreative ressurser Det finnes ingen programmer som mangler kreativitet - bare kreativitet langs en skala

2 Kreativ - noe du er allerede Hva er du kreativ på allerede? Når,

2 Kreativ - noe du er allerede Hva er du kreativ på allerede? Når, hvor og hvordan er du kreativ? Hva ønsker du å bli mer kreativ på? Sett at du overførte kreativitet fra en situasjon til en annen?

3 Kreativitet i øyblikket Øyeblikket Er alltid her Gir alltid en ny mulighet Har

3 Kreativitet i øyblikket Øyeblikket Er alltid her Gir alltid en ny mulighet Har du alltid erfaringer fra Kan du alltid forbedre deg i forhold til Kan du være kreativ i øyeblikket kan du være kreativ hele livet Ethvert program består av mange øyeblikk

4 Den kreative sjelen - et lager med 4 innganger Hva oppsøker du som

4 Den kreative sjelen - et lager med 4 innganger Hva oppsøker du som fører til økt kreativitet? Hvordan møter du noe når det fører til økt kreativitet Hvordan tenker du når du er kreativ, rent mentalt? Hva forandrer du på når du kreativ?

5 Kreativitet kan henge sammen med… Trygghet og selvtillit i forhold til noe Opplevelse

5 Kreativitet kan henge sammen med… Trygghet og selvtillit i forhold til noe Opplevelse av at du får til noe Opplevelse av at noen liker det du gjør At noen opplever deg som kreativ Troen på at du kan bli så kreativ som du ønsker

6 Kreativitet kan påvirkes av Ønsket om å være mer kreativ Innsikt i hva

6 Kreativitet kan påvirkes av Ønsket om å være mer kreativ Innsikt i hva det innebærer Evne til å be om hjelp når du står fast Å tro at andre har noen ideer på lur

7 Kreativitet - hvis du ønsker. . . Å være litt mer kreativ i

7 Kreativitet - hvis du ønsker. . . Å være litt mer kreativ i forhold til noe - finn ut hva. . . Noen rammer som du kan være kreativ innenfor - hvilke rammer gir hvilke muligheter Friheten til å være mer kreativ - finn ut hva som hindrer deg

8 Kreativitet og mål Realistiske mål gir trygghet Barrierebrytere gjør deg trygg når du

8 Kreativitet og mål Realistiske mål gir trygghet Barrierebrytere gjør deg trygg når du blir mer kreativ Visjoner forbereder din kreativitet i morgen Tåler du din egen kreativitet?

9 Kreativitet og roller Roller bestemmer atferd og tilgang til muligheter Hvor har du

9 Kreativitet og roller Roller bestemmer atferd og tilgang til muligheter Hvor har du rollen som kreativ? Hva vil rollen som kreativ føre til, hvor og når? Sett at du overfører rollen som kreativ fra en situasjon til en annen… Hvilken rolle tar du i ditt program?

10 Kreativitet og behov Vi er ofte født med behov for liv og variasjon

10 Kreativitet og behov Vi er ofte født med behov for liv og variasjon Men kreativiteten er som en muskel, den kan trenes opp

11 Kreativitet og usikkerhet Usikkerhet reduserer eller øker kreativitet Hva gjelder for deg og

11 Kreativitet og usikkerhet Usikkerhet reduserer eller øker kreativitet Hva gjelder for deg og i hvilke situasjoner

12 Kreativitet og ditt program Del programmet opp i små biter Hva er fastlagt?

12 Kreativitet og ditt program Del programmet opp i små biter Hva er fastlagt? Hva er endringsbart? Hvor kreativ er du på en skala fra 0 -10 Hva skjer når du tar 2 skritt opp?

13 Kreativitet og ditt program Hva ønsker du å få til i forbindelse med

13 Kreativitet og ditt program Hva ønsker du å få til i forbindelse med programmet? Hva får du til når du får det til? Hva gjør du mer av når du får det til? Hva gjør du mindre av når du får det til? Med mere…. .

14 Kreativitet og programmer Hvem inspirerer deg? Hva ved dem inspirerer deg? Hvem er

14 Kreativitet og programmer Hvem inspirerer deg? Hva ved dem inspirerer deg? Hvem er dine forbilder Hva ville de gjort i din situasjon? Hvilke programmer synes du er gode Hvilke ideer kan du overføre til ditt program

15 Kreativitet og spørsmål (2) Hindringer og muligheter Hva hindrer deg? Hva skjer når

15 Kreativitet og spørsmål (2) Hindringer og muligheter Hva hindrer deg? Hva skjer når det som hindrer deg ikke lenger hindrer deg Hva trenger du for å få det til? Hvor anvender du trenger? Hva gjør du når du overfører dette til programarbeidet?

16 Kreativitet og kommunikasjon Kreativitet øker ved åpenhet - Joharis vindu Den kreative lytter

16 Kreativitet og kommunikasjon Kreativitet øker ved åpenhet - Joharis vindu Den kreative lytter etter ideer lytter etter gode intensjoner ser ideer når en annen formidler intensjoner konkretiserer uavlatelig Hva tar du inn? Hva stenger du ute?

17 Kreativitet og spørsmål Den kreative Stiller mange spørsmål og svarer på dem. .

17 Kreativitet og spørsmål Den kreative Stiller mange spørsmål og svarer på dem. . . Spør om hva, hvor, når og hvordan og svarer på spørsmålene. . .

18 Kommunikasjon og levende kilder Hvem har de ideene du trenger? Hva gjør de

18 Kommunikasjon og levende kilder Hvem har de ideene du trenger? Hva gjør de kreative - skaff deg flere modeller Legg merke til samtaler som gjør deg kreativ - Hva skjer Legg merke til mennesker som gjør deg kreativ - hva skjer?

19 Kreativitet og uenighet Du har noen ideer Hold godt fast på dem Det

19 Kreativitet og uenighet Du har noen ideer Hold godt fast på dem Det er din virkelighet Det finnes ingen gale ideer Bare mer eller mindre gangbare Fortell hva du ønsker å få til Gi først slipp når det er riktig for deg

20 Kreativitet og uenighet Den andre har noen ideer La den andre holde godt

20 Kreativitet og uenighet Den andre har noen ideer La den andre holde godt fast på dem Det er hans virkelighet Tro at den andre har noen gode intensjoner Lytt til intensjonene Støtt intensjonene og be om flere løsninger

21 Kreativitet og ord Legg merke til dine stopper og nei-ord “nei”, “men”, “kanskje,

21 Kreativitet og ord Legg merke til dine stopper og nei-ord “nei”, “men”, “kanskje, “vet ikke” “senere”, “umulig”, “forsøkt” før, “passer ikke”, “mangler tid”

22 Kreativitet og ord Legg merke til dine Ja, oi, si mer om det,

22 Kreativitet og ord Legg merke til dine Ja, oi, si mer om det, tenk om, tenk høyt, hva vil det innebære, hva skjer hvis vi prøver, mangfold, kom igjen, er det mulig? Så flott, stå på, det funker, hva er best av, hvem har glede av det, hva trenger de, alle er perfekt, det finnes ingen dumme ideer, vi kan teste det mentalt før vi starter, ting ordner seg, Ord kan fremme eller hindre tenkning…. .

23 Kreativitet og forestillinger Følelser er lagret i forestillinger Endrer du forestillinger endrer du

23 Kreativitet og forestillinger Følelser er lagret i forestillinger Endrer du forestillinger endrer du følelser Endrer du forstillinger og følelser endres din resultater Kreativitet er dine forestillinger….

24 Kreativitet og spørsmål Hva ønsker du å få til? Hva trenger du for

24 Kreativitet og spørsmål Hva ønsker du å få til? Hva trenger du for å få det til? Hva gjør du når du får det til?

25 Kreativitet og autoritetsangst Tenk på noe hyggelig og på noe trygt Kjenn fint

25 Kreativitet og autoritetsangst Tenk på noe hyggelig og på noe trygt Kjenn fint etter Der borte - en du er redd for Tyrolerbukse Men bevar respekten

26 Kreativitet - når du er litt redd Tenk på noe hyggelig, ankre Se

26 Kreativitet - når du er litt redd Tenk på noe hyggelig, ankre Se deg der borte på et bilde Hva skjer på avstand når du er litt redd? Hva trenger mer av? Hva skjer når du har akkurat det du trenger der borte?

27 Kreativitet og selvtillit, Kjenn etter hva du kan eller er god på Oppsøk

27 Kreativitet og selvtillit, Kjenn etter hva du kan eller er god på Oppsøk det du mestrer Ros deg hver gang du får til Husk å feire Trygghet er ofte et godt grunnlag for kreativitet

28 Kreativitet - en øvelse Hva er du flink i allerede? Hva gjør du

28 Kreativitet - en øvelse Hva er du flink i allerede? Hva gjør du når du er litt kreativ hvor? Hva ønsker du å bli mer kreativ på? Hva gjør du når du kombinerer kreativitet og flinkhet? Vær presis

29 Kreativitet og Railo For idrettsstjerner og andre stjerner Tanker påvirker følelser som påvirker

29 Kreativitet og Railo For idrettsstjerner og andre stjerner Tanker påvirker følelser som påvirker kreativitet Trygghet øker eller reduserer kreativitet Protestreaksjoner kan hindre kreativitet Blokkeringer kan hindre kreativitet Gir du deg friheten til å tenke fritt?

30 Kreativitet Metode - autogen trening Sett deg riktig Pust ut, deretter langsom pust

30 Kreativitet Metode - autogen trening Sett deg riktig Pust ut, deretter langsom pust Kroppen slapper av De mentale setninger Avspenning Nedteliling

31 Kreativitet Metoder - NLP Submodale teknikker - ved trygghet og utrygghet Forminske, Endre,

31 Kreativitet Metoder - NLP Submodale teknikker - ved trygghet og utrygghet Forminske, Endre, Se ovenfra, Se nedenfra Se på avstand, nært etc

32 Kreativitetsutvikling - metode Se på programmet eller ditt innslag: Utenfra, Ovenfra, Nedenfra siden

32 Kreativitetsutvikling - metode Se på programmet eller ditt innslag: Utenfra, Ovenfra, Nedenfra siden eller fra…. . . Hva oppdager du?

33 Kreativitetsutvikling - metode Se på programmet eller ditt innslag: Hold det i hånden,

33 Kreativitetsutvikling - metode Se på programmet eller ditt innslag: Hold det i hånden, la det sveve La det vokse, la det bli mindre, La det endre farge La det bli mange deler en stor La programmet være en ball eller …. . Hva skjer?

34 Kreativitet og tilgang Pust godt Vil det ubevisste kommunisere med deg? Sett at

34 Kreativitet og tilgang Pust godt Vil det ubevisste kommunisere med deg? Sett at det ubevisste vill gi deg mange ideer……. . .

35 Kreativitetsutvikling metode empati Hør på ditt program med ørene til ulike lyttergrupper kritiske

35 Kreativitetsutvikling metode empati Hør på ditt program med ørene til ulike lyttergrupper kritiske og vennlige kolleger deg selv i godt humør og i kritisk lune din leder din familie og dine venner Hvilke reaksjoner får du Hvilke muligheter gir seg?

36 Kreativitet og metode Se på ditt program eller innslag. Spørsmål Hva vil du

36 Kreativitet og metode Se på ditt program eller innslag. Spørsmål Hva vil du beholde? Hva vil du tilføye? Hva vil du kvitte deg med? Hva vil du endre på? Hva skjer nå?

37 Kreativitet - Metode -øvelser Autogen trening og kreativitet Tegne kreativitet og fravær av

37 Kreativitet - Metode -øvelser Autogen trening og kreativitet Tegne kreativitet og fravær av kreativitet Forestille seg kreativitet Redusere usikkerhet

38 Kreativitsutvikling - Metode Skriftlig historie Beskriv det du ønsker å få til i

38 Kreativitsutvikling - Metode Skriftlig historie Beskriv det du ønsker å få til i presens Skriv i korte setninger Ikke bruk ordet ikke Bruk fine adjektiver og bilder Hva kjenner du når får det til Gjenta historien morgen og kveld

39 Kreativitet og metode systematikk Nålen Skyene

39 Kreativitet og metode systematikk Nålen Skyene

40 Kreativitet og ros Vær rask med ros Skill det ubehagelige fra det positive

40 Kreativitet og ros Vær rask med ros Skill det ubehagelige fra det positive Ingenting er bare svart Finn noe rosverdig Unngå ordet ”men” Let etter små fremskritt Å rose er å gjøre sjelen sterkere

41 Kreativitet og kritikk (1) Finn noe rosverdig før du kritiserer Hva vil du

41 Kreativitet og kritikk (1) Finn noe rosverdig før du kritiserer Hva vil du med kritikken, gi kjeft eller få til noe? Har du sterke følelse. Vent med kritikk Skill sak og følelser Unngå vurderinger av person Gi kritikk for handlinger ikke egenskaper

42 Kreativitet og kritikk (2) Forbered kritikk Formuler kritikk som ønsker Vær presis og

42 Kreativitet og kritikk (2) Forbered kritikk Formuler kritikk som ønsker Vær presis og konkret Kritiser ved å beskrive den gode virkelighet Fortell hvordan du skulle ønske at noe var Tro at den andre har noen gode intensjoner

43 Kreativitet og kritikk (3) Spør hvordan den andre ønsker å ha kritikk Gi

43 Kreativitet og kritikk (3) Spør hvordan den andre ønsker å ha kritikk Gi kritikk det er mulig å ta hensyn til Vurder hvor mye kritikk den andre tåler Stopp i tide

44 Kreativitet - om å ta i mot kritikk Pust rolig og dypt -

44 Kreativitet - om å ta i mot kritikk Pust rolig og dypt - bli mindre sårbar Hva ønsker den andre at du skal få til? Ta godt vare på informasjonene Styr unna pilene om de blir for mange Legg vonde følelser bak deg Sett at du gjør noe annerledes etterpå, hva gjør du mer av?

45 Kreativitet og mål Du har noen visjoner Du har noen barrierebrytende mål Du

45 Kreativitet og mål Du har noen visjoner Du har noen barrierebrytende mål Du har noen realistiske mål

46 Kreativitet - metode - mål Bryt visjoner ned i barrierebrytende mål Bryt barrierebrytende

46 Kreativitet - metode - mål Bryt visjoner ned i barrierebrytende mål Bryt barrierebrytende mål ned til konkrete mål Bryt mål ned i delmål Bryt delmål ned i små handlingerog så - tilbake igjen

Kreativitet og feil 47 Det finnes ingen feil - alt ligger perfekt til rette.

Kreativitet og feil 47 Det finnes ingen feil - alt ligger perfekt til rette. . . Feil rommer viktige informasjoner Du må tørre å feile, også for andre Feil er uunngåelige og viktige.

48 Kreativitet og feil Gjør feil raskt og du blir flinkere siden Den som

48 Kreativitet og feil Gjør feil raskt og du blir flinkere siden Den som tør feile lærer mer og blir mer kreativ Hver gang du gjør en feil er du noe du gjør riktig, hva? Den som stadig sikrer seg stagnerer raskere. Ta sjanser

49 Kreativitet og valg Å velge noe ut fra 1 mulighet kan være tvang

49 Kreativitet og valg Å velge noe ut fra 1 mulighet kan være tvang Å velge ut fra 2 muligheter kan innebære konflikt Å velge ut fra 3 muligheter gir deg følelse av frihet

50 Kreativitet - fremtid Hva vil du ned dine programmer Hva vil NRK med

50 Kreativitet - fremtid Hva vil du ned dine programmer Hva vil NRK med dine programmer? Hva vil lytterne med å lytte til dine programmer Ta det beste fra hver Da får du et godt grunnlag for å være kreativt

51 Kreativitet - om å lykkes med dine programmer Hva gjør du når du

51 Kreativitet - om å lykkes med dine programmer Hva gjør du når du lykkes? Hva unngår du når du lykkes? Hvordan møter du vanskeligheter når du lykkes? Hva trenger du får å lykkes? Hvor har du allerede det du trenger?

52 Hvordan du kan bli mer kreativ Du forestiller deg hvordan du får det

52 Hvordan du kan bli mer kreativ Du forestiller deg hvordan du får det til Du legger merke til små fremskritt Du roser deg selv når du får det til