Lyrik dikt som sjungs till lyra Texter till

  • Slides: 19
Download presentation
Lyrik = ”dikt som sjungs till lyra” Texter till visor, poplåtar och raplåtar är

Lyrik = ”dikt som sjungs till lyra” Texter till visor, poplåtar och raplåtar är också en form av lyrik. Carl Michael Bellman Evert Taube Cornelis Vreeswijk Ulf Lundell Laleh Timbuktu …är alla kända för sina texter.

Skillnaden mellan skriven lyrik och musiktext är inte så stor: Jag hoppas att du

Skillnaden mellan skriven lyrik och musiktext är inte så stor: Jag hoppas att du inte alls har det bra. Vad jag bryr mig om nu Jag hoppas du ligger vaken som jag Är att du ligger vaken och känner dig lustig glad och rörd I morgontimmen när regnet slår mot fönstret och yr och ängslig och mycket störd. och det låter som om nån går på dig. Vad jag bryr mig om nu är att du då ser det Hur smutsigt livet blivit.

Skillnaden mellan skriven lyrik och musiktext är inte så stor: Jag hoppas att du

Skillnaden mellan skriven lyrik och musiktext är inte så stor: Jag hoppas att du inte alls har det bra. Vad jag bryr mig om nu Jag hoppas du ligger vaken som jag Är att du ligger vaken och känner dig lustig glad och rörd I morgontimmen när regnet slår mot fönstret och yr och ängslig och mycket störd. och det låter som om nån går på dig. Vad jag bryr mig om nu (Karin Boye, 1900 -1941: ur Från en stygg flicka) är att du då ser det Hur smutsigt livet blivit. (Håkan Hellström, född 1974: ur Kärlek är ett brev skickat tusen gånger)

Att analysera dikt �Finns det egentligen några tydliga budskap i dikter?

Att analysera dikt �Finns det egentligen några tydliga budskap i dikter?

Påståenden: �”Dikten blir till i mötet med sin läsare” �”Diktaren har ett eget budskap”

Påståenden: �”Dikten blir till i mötet med sin läsare” �”Diktaren har ett eget budskap” �”Dikten är ett dokument av sin tid” �”Dikten är en abstrakt omskrivning av konkreta ting. ”

Dikter kan se ut på många olika sätt och handla om vad som helst.

Dikter kan se ut på många olika sätt och handla om vad som helst. Men det finns några gemensamma drag…

Skrivreglerna gäller inte på samma sätt i lyrik som i prosa Poeter leker ofta

Skrivreglerna gäller inte på samma sätt i lyrik som i prosa Poeter leker ofta med språket och skapar nya ord och meningar. En dikt behöver till exempel inte innehålla punkter och stor bokstav. Det betyder inte att en måste strunta i skrivreglerna. Jag vill vara bättre bäst Lycklig lyckligare lyckligast Och älskadare Älskadast (Maria Rydhagen, född 1969: ur Det räcker inte)

Bunden eller fri poesi? Du kan skriva dikter i bunden eller fri form. Den

Bunden eller fri poesi? Du kan skriva dikter i bunden eller fri form. Den bundna dikten följer vissa regler och mönster. -Stavelser -Rim -komposition � T ex: Haiku Tre rader med sammanlagt 17 stavelser Uteliggaren Kisar i morgonljuset tiggkaffet svalnar

Radbyte Typiskt för dikter är att de oftast består av korta rader med ojämn

Radbyte Typiskt för dikter är att de oftast består av korta rader med ojämn högerkant. Du kan byta rad för att få rytm i dikten. En rad i en dikt kallas för versrad När flera versrader håller ihop kallas det för strof eller en vers.

I en dikt börjar författaren på en ny rad när hen vill. En orsak

I en dikt börjar författaren på en ny rad när hen vill. En orsak är att några ord som står ensamma på en rad känns mer betydelsefulla än om de stod i en vanlig mening. Det blir lite som att stryka under orden. När han kom ner på gatan efter kärleksmötet virvlade snö i luften. Vintern hade kommit Medan de låg hos varann. Natten lyste vit. Han gick fort av glädje. Hela staden sluttade. Förbipasserande leenden – Alla log bakom uppfällda kragar. (2011 år nobelpristagare Thomas Tranströmer, född 1931: ur C-dur)

En dikt kan bestå av halva meningar och lösa ord som staplas på varandra

En dikt kan bestå av halva meningar och lösa ord som staplas på varandra På så sätt kan en få in många bilder och associationer på några få rader: Mänska kan flyta I hav Gunga båt horisonter Gråta kontor tårar Göra svår kyckling (Thomas Tidholm, född 1943: ur Mänska)

Upprepningar …av ett eller flera ord är ett vanligt knep när en vill påverka

Upprepningar …av ett eller flera ord är ett vanligt knep när en vill påverka läsare eller lyssnare. Poeter använder ofta upprepningar av samma anledning som reklamvärlden gör det: för att dra in läsaren i texten. Hårt vara sniffare fullgubbe fnask Hårt vara risigt & sargat patrask Hårt samla sopor att släpa på Hårt gå i centrum & bara gå (Bodil Malmsten, född 1944: ur Bakom centrum)

Att rimma eller inte rimma… Innan det fanns skriftspråk levde historier vidare genom att

Att rimma eller inte rimma… Innan det fanns skriftspråk levde historier vidare genom att människor berättade dem för varandra. Långa berättelser var lättare att minnas om de följde vissa regler, versmått, och till exempel rimmades på ett särskilt sätt. Regler för vilka ord som skulle betonas =rytm som stöd för minnet, som i barnramsor.

Rim Det vanligaste sättet att rimma är att låta minst två versrader sluta med

Rim Det vanligaste sättet att rimma är att låta minst två versrader sluta med samma ändelse – slutrim Versrader som rimmar kan komma direkt efter varandra, eller korsas så att till exempel varannan rad rimmar. Ett annat rim är alitteration, eller bokstavsrim. Då börjar flera ord i versraden på samma bokstav eller språkljud.

På vers… Även efter att skriftspråket uppfanns fortsatte poeterna att följa de här reglerna.

På vers… Även efter att skriftspråket uppfanns fortsatte poeterna att följa de här reglerna. Med läsning öd ej tiden bort, Vårt kön så föga det behöver, Och skall du läsa, gör det kort, att såsen ej må fräsa över! Försiktigt även undanvik all brydsam forskning i gazetten. Vårt hushåll är vår republik, Vår politik är toaletten. (Anna Maria Lenngren, 1754 -1817: ur Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon)

Bildspråket – en vanlig ingrediens Bildspråk betyder att en liknar någonting abstrakt, till exempel

Bildspråket – en vanlig ingrediens Bildspråk betyder att en liknar någonting abstrakt, till exempel en känsla, vid något konkret. Nu styvnar löddrig sky I nattens grova hand, Nu stiga skogarna och stela höjder så kargt mot himmelens Förkrympta valv. Hu hårt är allt, Hur stelnat, svart och stilla. Jag famlar kring i detta dunkla rum, jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar, jag river mina uppåtsträckta händer Till blods , mot molnens frusna trasor. (Pär Lagerkvist, 1891 -1974: ur Ångest)

Upprepa ord eller meningar Anafor – upprepning av samma ord i början av en

Upprepa ord eller meningar Anafor – upprepning av samma ord i början av en rad. Epifor – upprepning av samma ord i slutet av en rad

Cirkelkomposition Att knyta ihop början och slut i en dikt med samma ord, versrad

Cirkelkomposition Att knyta ihop början och slut i en dikt med samma ord, versrad eller strof. (även i filmer används detta stilgrepp)