ANTIKA KLDER OCH KULTURARV ATT STUDERA DET SOM

  • Slides: 29
Download presentation
ANTIKA KLÄDER OCH KULTURARV: ATT STUDERA DET SOM INTE FINNS EXEMPLET ANTIKENS ROM KAS:

ANTIKA KLÄDER OCH KULTURARV: ATT STUDERA DET SOM INTE FINNS EXEMPLET ANTIKENS ROM KAS: KULTURARVETS FORMER HT 2020 LENA LARSSON LOVÉN, PROFESSOR ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV,

Antika källor • Texter: grekiska och romerska författare • Arkeologiskt material • Bilder: skulptur,

Antika källor • Texter: grekiska och romerska författare • Arkeologiskt material • Bilder: skulptur, målningar, mosaiker m. m.

Rom och det romerska imperiet

Rom och det romerska imperiet

PERIODER I ROMS HISTORIA • KUNGATIDEN: ca 750 – 500 f. Kr/f. v. t,

PERIODER I ROMS HISTORIA • KUNGATIDEN: ca 750 – 500 f. Kr/f. v. t, stadsstat (stad=stat) där Rom styrs av en kung. • REPUBLIKEN: ca 500 – 30 f. Kr/f. v. t, expansionsperiod, Rom styrs av valda ämbetsmän, medborgarna väljer sina ombud för ett år i taget. • KEJSARTIDEN: 30 f. Kr/f. v. t – ca 500 e. Kr. /e. v. t, envälde med en kejsare (alltid manlig regent) utan tidsbegränsning. En stor mängd källmaterial från perioden 200 f. Kr. -200 e. Kr.

Rom och det romerska imperiet

Rom och det romerska imperiet

ROM: omkring år 100 e. Kr. , en miljon invånare

ROM: omkring år 100 e. Kr. , en miljon invånare

Det romerska samhället • 1) Invånare som var född fria – medborgare. Fullt medborgarskap

Det romerska samhället • 1) Invånare som var född fria – medborgare. Fullt medborgarskap enbart för män. • 2) Slavar – blandad etnisk grupp utan egentliga rättigheter i samhället • 3) Frigivna; f. d. slavar som kunde upptas i samhället som medborgare Juridiskt viktiga skillnader mellan grupperna som kan avspeglas i klädseln.

Tunica – det romerska basplagget

Tunica – det romerska basplagget

Tunikor med clavi, ränder i rött/purpur

Tunikor med clavi, ränder i rött/purpur

TOGAN det romerska ”nationalplagget” • Toga – lat. tegere = täcka, skyla • Medborgarens

TOGAN det romerska ”nationalplagget” • Toga – lat. tegere = täcka, skyla • Medborgarens kläder

 • Toga pura grundformen av toga, odekorerad och i ullens naturliga färg. •

• Toga pura grundformen av toga, odekorerad och i ullens naturliga färg. • Toga virilis – • (vir = man) den vuxna mannens toga, odekorerad och ofärgad. Toga pulla – mörk/svart toga, sorgklädd. Toga candida – kritvit toga, bars av kandidater till politiska ämbeten.

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) • Jag är en vuxen man, medborgare i

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) • Jag är en vuxen man, medborgare i det romerska samhället – med alla skyldigheter och rättigheter som följer medborgarskapet. Som medborgare har jag rätt att klä mig i toga och visar därmed att jag tillhör en speciell grupp i samhället.

Kejsar Augustus (30 f. Kr. -14 e. Kr. )

Kejsar Augustus (30 f. Kr. -14 e. Kr. )

Augustus Fredsaltare Pax=fred/fredsgudinnan

Augustus Fredsaltare Pax=fred/fredsgudinnan

Fredsaltaret i Rom

Fredsaltaret i Rom

 • Matrona: gift kvinna i högre sociala skikten. Klädsel: stola – plagg buret

• Matrona: gift kvinna i högre sociala skikten. Klädsel: stola – plagg buret över tunikan, palla – mantel.

Fredsaltaret i Rom

Fredsaltaret i Rom

Romerska barn i toga med bulla

Romerska barn i toga med bulla

Fredsaltaret i Rom: Ara Pacis

Fredsaltaret i Rom: Ara Pacis

Textiler – kvinnors arbete

Textiler – kvinnors arbete

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) Textilt kulturarv från antiken • Få fysiska lämningar/artefakter

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) Textilt kulturarv från antiken • Få fysiska lämningar/artefakter mer av normer och begrepp kring textilier/klädsel. • Den klädda kroppen = normen • Ett diversifierat och komplext samhälle med klädsel som en form av visuell kommunikation • Klädsel speglar genusstrukturer, ålder, status • Produktion av textilier kopplat till kvinnors arbete och kvinnlighet

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV • Frågor? • lena.

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGASIDHUVUD/SIDFOT) ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV • Frågor? • lena. larsson@class. gu. se