SOM Som Det svenska ordet som har mnga

  • Slides: 13
Download presentation
SOM

SOM

Som Det svenska ordet som har många olika motsvarigheter i andra språk beroende på

Som Det svenska ordet som har många olika motsvarigheter i andra språk beroende på vilken betydelse och funktion ordet har. Titta på följande meningar: As Som lärare får man träffa många människor. like Han ser ut som en filmstjärna. who Mannen som tappade mobilen är där borta. Om vi översätter dessa meningar till engelska motsvaras som av tre olika engelska ord.

Olika betydelser av som 1) Som kan betyda i egenskap av, i kapacitet som.

Olika betydelser av som 1) Som kan betyda i egenskap av, i kapacitet som. Då översätts det med als på tyska. Som lärare träffar man mycket folk. Als Lehrer trifft man viele Leute. 2) Som kan användas vid jämförelser. Då blir det wie på tyska. Han ser ut som en filmstjärna. Er sieht aus wie ein Filmstar. 3) Som kan också vara ett relativpronomen.

Som som relativpronomen När som motsvaras av who/which/that på engelska så är det ett

Som som relativpronomen När som motsvaras av who/which/that på engelska så är det ett relativpronomen. Mannen som tappade sin mobil är där borta. The man who lost his mobile phone is over there. Problemet som vi står inför är inte lätt att lösa. The problem that we are facing is not easily solved. Vi svarade på alla frågor som inte var särskilt svåra. We answered all the questions, which weren’t very difficult.

Relativpronomen på tyska På tyska ser de relativa pronomen ungefär ut som de bestämda

Relativpronomen på tyska På tyska ser de relativa pronomen ungefär ut som de bestämda artiklarna. Mannen som tappade sin mobil är där borta. Der Mann, der sein Handy verloren hat, ist da drüben. Problemet som vi måste lösa är akut. Das Problem, das wir lösen müssen, ist akut. Vi svarade på alla frågor som inte var särskilt svåra. Wir haben alle Fragen, die nicht besonders schwer waren, beantwortet.

Formerna på tyska Vilken form vi använder bestäms av vilket genus ordet har som

Formerna på tyska Vilken form vi använder bestäms av vilket genus ordet har som syftas på. Der Mann, der sein Handy verloren hat, ist da drüben. Das Problem, das wir lösen müssen, ist akut. Wir haben alle Fragen, die nicht besonders schwer waren, beantwortet

Formerna på tyska För maskulina ord använder vi alltså der, för ord i neutrum

Formerna på tyska För maskulina ord använder vi alltså der, för ord i neutrum das, och för feminina ord och ord i plural die. Gör nu den första övningen Övning 1

Böjning av relativpronomen Tyvärr räcker det inte med att vi har tre relativpronomen på

Böjning av relativpronomen Tyvärr räcker det inte med att vi har tre relativpronomen på tyska. Precis som den bestämda artikeln så måste de dessutom böjas i olika kasus. Der Mann, der da steht, ist nett. Der Mann, den du da siehst, ist nett. Der Mann, dem du die Tasche gegeben hast, ist nett. I den första meningen är mannen subjektet i bisatsen, i den andra ackusativobjektet och i den tredje dativobjektet.

Böjning av relativpronomen Observera att det är ordets funktion i bisatsen som är avgörande.

Böjning av relativpronomen Observera att det är ordets funktion i bisatsen som är avgörande. Vilken satsdel det är i huvudsatsen påverkar inte pronomenet. Da steht der Mann, der sein Handy verloren hat. Siehst du den Mann, der sein Handy verloren hat. Ich helfe dem Mann, der sein Handy verloren hat.

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die DAT dem der denen GEN dessen deren Som du ser är de flesta formerna samma som för de bestämda artiklarna.

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die DAT dem der denen GEN dessen deren Men genitivformerna och dativ plural är annorlunda.

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die

Relativpronomenets former MASK NEUTR FEM PLUR NOM der das die ACK den das die DAT dem der denen GEN dessen deren Genitivformerna motsvarar vars på svenska. Mannen vars bil blev stulen gick till polisen. Der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, ging zur Polizei.

Gör nu den avslutande övningen Övning 2

Gör nu den avslutande övningen Övning 2