Katolska kyrkan En av tre kristna kyrkor Vad

  • Slides: 12
Download presentation
Katolska kyrkan En av tre kristna kyrkor

Katolska kyrkan En av tre kristna kyrkor

Vad betyder ordet katolsk?

Vad betyder ordet katolsk?

 • 1, 2 miljarder katoliker. • I Sverige finns det ca 100 000

• 1, 2 miljarder katoliker. • I Sverige finns det ca 100 000 - 150 000 katoliker

Ledare • Påven - Påven är Jesu ställföreträdare på jorden. Franciskus är den 266:

Ledare • Påven - Påven är Jesu ställföreträdare på jorden. Franciskus är den 266: e påven. • Vid en stor biskopskonferens år 1870 beslöts att påven skulle betraktas som ofelbar när han uttalade sig i lärofrågor. • Påven bor i Vatikanstaten som är världens minsta självständiga stat. Den ligger mitt inne i staden Rom. Vatikanstaten har egna frimärken, egen armé, egen diplomatkår, egen bank och egen flagga. • Schweizergardet är påvens egen lilla armé. Den omfattar 100 personer. De som vaktar påven skall vara romersk-katolska schweiziska medborgare.

 • Påve Franciskus är katolska kyrkans 266: e påve, biskop av Rom och

• Påve Franciskus är katolska kyrkans 266: e påve, biskop av Rom och Vatikanstatens statschef. Han valdes till påve Benedictus XVI: s efterträdare 13 mars 2013 och var dessförinnan ärkebiskop av Buenos Aires. Franciskus är den förste påven från Sydamerika, och den förste som tillhör Jesuitorden.

Tro Man tror på Jesus och Gud men enligt katolsk tro renas människan från

Tro Man tror på Jesus och Gud men enligt katolsk tro renas människan från synder efter döden för att fulländas innan hon förenas med Gud. Denna rening kallas för skärselden.

Sakrament • Ordet sakrament betyder helig handling. Människan behöver enligt katolsk tro verkliga föremål

Sakrament • Ordet sakrament betyder helig handling. Människan behöver enligt katolsk tro verkliga föremål och händelser för att kunna ta emot Gud. Genom de sju sakramenten möter de Gud. • Sakrament: Dopet, Bot/bikt, Nattvard, konfirmation, Äktenskap, Prästvigning, de sjukas smörjelse,

Gudstjänst • Det finns olika slags gudstjänster, men den allra viktigaste gudstjänsten i katolska

Gudstjänst • Det finns olika slags gudstjänster, men den allra viktigaste gudstjänsten i katolska kyrkan är mässan. I mässan samlas de kristna för att tacka Gud, be och ta emot Kristus. De firar mässan på Jesu eget uppdrag. Vid den sista måltiden, då Kristus förvandlade bröd och vin till sin egen kropp och sitt eget blod, bad han lärjungarna att fira denna måltid till minne av honom.

Helgon • Man anser att helgonen finns hos Gud, därför vänder sig många i

Helgon • Man anser att helgonen finns hos Gud, därför vänder sig många i sina böner till helgonen. Det främsta helgonet är Maria, Jesu mor. • För att en man eller kvinna ska kunna bli helgonförklarad måste personen i fråga vara död och ha levt ett liv som visar att han eller hon genom sina handlingar har älskat Gud. • Heliga Birgitta (1303 -1373) är den enda från Norden som påven utnämnt till helgon. Till minne av det firar vi i Sverige än idag Birgittas namnsdag den 7 oktober. Heliga Birgitta är begravd i Vadstena kloster.

Munkar och Nunnor • Omkring 1, 5 miljoner katoliker har avgett de tre klosterlöftena

Munkar och Nunnor • Omkring 1, 5 miljoner katoliker har avgett de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad. Kvinnor som går i kloster kallas nunnor och män för munkar. • Ordet kloster betyder avstängd plats. Men numera lever de flesta munkar och nunnor inte isolerade som på medeltiden utan arbetar ute i samhället med bland annat sjukvård och utbildning.

Övrigt • påveval • Påsk, jul pingt • Konservativa

Övrigt • påveval • Påsk, jul pingt • Konservativa