SVENSKA FINLANDS FOLKTING SVENSKA VECKAN SVENSKA FINLANDS FOLKTING

  • Slides: 10
Download presentation
SVENSKA FINLANDS FOLKTING SVENSKA VECKAN

SVENSKA FINLANDS FOLKTING SVENSKA VECKAN

SVENSKA FINLANDS FOLKTING - Folktinget edustaa suomenruotsalaisia ja valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan. -

SVENSKA FINLANDS FOLKTING - Folktinget edustaa suomenruotsalaisia ja valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan. - Folktinget on suomenruotsalaisten yhteistyöelin Suomessa. Toimimme yli poliittisten rajojen: kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, ovat edustettuina Folktingetissä. - Työskentelemme myös tukeaksemme ja vahvistaaksemme ruotsin kielen asemaa sekä ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa. Toimintaa ohjaa laki Folktingetistä. - Folktinget perustettiin vuonna 1919 turvaamaan ruotsalaisuuden tulevaisuus Suomessa. Vuosien saatossa toimintamme on kehittynyt ja laajentunut. Olemme muun muassa järjestäneet useita suuria tapahtumia ja kampanjoita, joiden avulla lisäämme suomalaisten ymmärrystä kaksikielisyyttä kohtaan. - Korkein päätäntövalta; 75 kansankäräjäedustajaa eri puolueista

TOIMINTAMME JA TYÖTAPAMME - Valvoo kieliturvaa. - Osallistumme lainvalmistelutyöhön, ja annamme lausuntoja viranomaisille, esim.

TOIMINTAMME JA TYÖTAPAMME - Valvoo kieliturvaa. - Osallistumme lainvalmistelutyöhön, ja annamme lausuntoja viranomaisille, esim. So. Te - Julkaisee tutkimuksia ja esitteitä, mm. suomenruotsalaisia koskevia tilastollisia katsauksia - Tiedottaa ruotsin kieleen liittyvistä asioista Suomessa sekä ulkomailla - Pyrkii luomaan myönteistä asenneilmastoa kaksikielisyyttä kohtaan, esim. Svenska veckan, Päivää Goddag ja Finlandsarenan-tapahtumien kautta

KAKSIKIELINEN SUOMI? Verklighet eller utopi?

KAKSIKIELINEN SUOMI? Verklighet eller utopi?

KAKSIKIELINEN SUOMI? - Suomessa on kaksi virallista kansalaiskieltä; suomi ja ruotsi - Lain mukaan

KAKSIKIELINEN SUOMI? - Suomessa on kaksi virallista kansalaiskieltä; suomi ja ruotsi - Lain mukaan nämä kaksi ovat tasavertaisia - Suomessa noin 5 % väestöstä ilmoittaa ruotsin kielen äidinkielekseen - Kasvavassa määrin kaksikielisiä perheitä - Valtio ja kunnat sekä valtion omistamat yritykset ovat velvoitettu tarjoamaan palvelujaan ruotsiksi (=noudattamaan kielilakia) Jokaisen suomalaisen perusoikeus on saada palveluja omalla äidinkielellään, eli suomeksi tai ruotsiksi. Kielilaki velvoittaa siis molempia kieliryhmiä opiskelemaan toista kotimaista kieltä ja oppimaan käyttämään sitä työssään. - - Todellisuus synkempi; ruotsinkieleen kohdistuu paljon epäluuloja ja negatiivisiä lausahduksia, vaikeuksia saada palvelua omalla äidinkielellään yms. . .

SVENSKA VECKAN Vad är Svenska veckan?

SVENSKA VECKAN Vad är Svenska veckan?

SVENSKA VECKAN - Svenska veckan on lapsille ja nuorille suunnattu kulttuuritapahuma, jota vietetään ruotsalaisuuden

SVENSKA VECKAN - Svenska veckan on lapsille ja nuorille suunnattu kulttuuritapahuma, jota vietetään ruotsalaisuuden päivän 6. 11. tienoilla. - Tänä vuonna 2. 11 -8. 11. 2015 - Tapahtumaa koordinoi Svenska Finlands folkting, ja siihen osallistuu 15 paikkakuntaa ja monta yhteistyökumppania Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Kristiinankaupunki, Kokkola, Lahtis, Lovisa, Porvoo, Pori, Raasepori, Kirkkonummi, Kemiönsaari ja Oulu HNS, Haaga-Helia, De ungas Akademi, Kyrkans Central för det Svenska Arbetet. Viikon aikana yhteensä noin 200 tapahtumaa näillä paikkakunnilla; teatteria, musiikkia, tanssia, taidetta, workshopeja, elämyksiä kaikenikäisille.

FOLKTINGET- SVENSKA VECKANIN KOORDINOIJA Koordinoi tapahtumaa: Svenska veckanin työryhmä koostuu paikkakuntien edustajista, tapaamme noin

FOLKTINGET- SVENSKA VECKANIN KOORDINOIJA Koordinoi tapahtumaa: Svenska veckanin työryhmä koostuu paikkakuntien edustajista, tapaamme noin 4 kertaa vuodessa. Markkinoi tapahtumaa: Viestintä mediaan lähinnä Folktingetin kautta, yhtenäinen graafinen ilme ja logo mainoksissa, mainostaminen, nettisivujen ylläpito ja So. Messa viestiminen. Facebook: Svenska veckan Twitter: @folktinget #svenskaveckan Rahoittaa tapahtuman: Svenska veckan rahoitetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisen rahoituksen avulla, Folktinget toimii rahojen ”jakajana” projektin eri osa-alueisiin.

HAAGA HELIA JA SVENSKA VECKAN 2015?

HAAGA HELIA JA SVENSKA VECKAN 2015?

KIITOS-TACK!

KIITOS-TACK!