GENOMGNG I MNET SVENSKA Det svenska kulturarvet spr

  • Slides: 13
Download presentation
GENOMGÅNG I ÄMNET SVENSKA Det svenska kulturarvet spår: 2

GENOMGÅNG I ÄMNET SVENSKA Det svenska kulturarvet spår: 2

Lyrik är en av litteraturens tre huvudgrenar. Lyrik är detsamma som skaldekonst, poesi, dikt

Lyrik är en av litteraturens tre huvudgrenar. Lyrik är detsamma som skaldekonst, poesi, dikt eller vers. I modern lyrik finns inga det inga regler för hur man ska skriva, utan det är fritt att skapa som man vill. I äldre tider gällde det motsatta då man hade strikta regler för hur lyrik skulle vara skrivet och hur den skulle låta.

Lyrikens mål är att förmedla en inre bild eller en känsla. Ordet lyrik kommer

Lyrikens mål är att förmedla en inre bild eller en känsla. Ordet lyrik kommer av att man till en början framförde verken i ackompanjemang av lyra. Det engelska ordet lyric som betyder låttext kommer från detta. Bild av en kvinna som spelar på en lyra.

Sapfo (ca. 650 -590 f. Kr) Den antika grekiska lyriken bestod till den största

Sapfo (ca. 650 -590 f. Kr) Den antika grekiska lyriken bestod till den största delen av texter som var avsedda att sjungas. Sapfo räknas som den viktigaste grekiska lyrikern. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i historien. Sapfo bodde på ön Lesbos där hon anses ha drivit ett slags flickskola vars elever hon, enligt traditionen, förälskade sig i.

Många av Sapfos dikter är kärleksförklaringar till hennes unga elever. (Uttrycket för kvinnlig homosexualitet

Många av Sapfos dikter är kärleksförklaringar till hennes unga elever. (Uttrycket för kvinnlig homosexualitet kommer härifrån. ) Sapfo avslutade sitt liv genom att kasta sig ut i havet från en hög klippa på grund av olycklig kärlek Mycket få fullständiga dikter av Sapfo finns bevarade.

Carl Michael Bellman 1740 -1795 Bellman föddes den 4: e februari år 1740 i

Carl Michael Bellman 1740 -1795 Bellman föddes den 4: e februari år 1740 i Stockholm. Bellman var en svensk skald (poet, diktar, versmakare). Sin utbildning fick Bellman i hemmet av privatlärare. Under en svår sjukdom, (troligen malaria) lär Bellman ha feber-yrat på vers och sjungit till sina föräldrars stora förundran. - Vad är en vers?

Bellman fick lära sig att hantera en cister, ett instrument som påminner om lutan.

Bellman fick lära sig att hantera en cister, ett instrument som påminner om lutan. Den cister som uppges ha varit Bellmans finns på Stockholms Stadsmuseum. Cister Luta

År 1757 debuterade Bellman som religiös diktare men…. På 1760 -talet började han även

År 1757 debuterade Bellman som religiös diktare men…. På 1760 -talet började han även uppträda med inriktning dryckesvisor som ”Supa klockan öfver tolv” och sedan även bibelparodier som ”Gubben Noak”. Från denna tid agerar han även enmansunderhållning vid privata tillställningar.

Bellman utgår i regel från den riktiga berättelsen men överdriver och brer på stoffet

Bellman utgår i regel från den riktiga berättelsen men överdriver och brer på stoffet för att uppnå komiska effekter. Hans parodier blev mycket populära och spreds över hela landet. Kyrkan blev givetvis upprörda. Gubben Noak, gubben Noak 
 var en heders man. 
 När han gick ur arken 
 planterade han på marken 
 mycket vin, ja 
 detta gjorde han. (Bellman, 1766)

År 1770 började Bellman på arbetet med Fredmans epistlar. Som släpptes år 1790. -

År 1770 började Bellman på arbetet med Fredmans epistlar. Som släpptes år 1790. - Ordet epistel betyder brev Fredmans Epistlar är Bellmans centrala verk och består av 82 sånger skapade under en period av tjugo år. Verket Fredamans epistlar skildrar (berättar om) livet i Stockholm på 1960 och 1970 -talet Verkets huvudpersonen heter Jean Fredman.

Verklighetens Jean Fredman var en allmänt känd Stockholms-figur. En gång i tiden hade han

Verklighetens Jean Fredman var en allmänt känd Stockholms-figur. En gång i tiden hade han varit aktad och framgångsrik som affärsman och urmakare; ägare till flera fastigheter i Stockholm. Fredman misskötte sitt ämbete, han förskingrade pengar både från sin arbetsgivare och sin hustru, vilket ledde till rättsprocesser. Han blev fråntagen sina hederstitlar och sin egendom och söp ned sig.

1794 sattes Bellman i arrest för en obetald fordran (räkning). Efter en tid löste

1794 sattes Bellman i arrest för en obetald fordran (räkning). Efter en tid löste några av hans vänner ut honom, men de svåra förhållandena under tiden i häktet hade dramatiskt försämrat hans redan dåliga hälsa. Carl Michael Bellman avled kort därefter. Han blev 55 år gammal.

Han begravdes i en fattiggrav på S: ta Claras kyrkogård. Graven grävdes upp på

Han begravdes i en fattiggrav på S: ta Claras kyrkogård. Graven grävdes upp på 1840 -talet och kvarlevorna flyttades till Norra kyrkogården. År 1851 lät Svenska Akademien resa en sten till Bellmans minne på Klara kyrkogård i Stockholm. Minnesmärke på Klara kyrkogård