Sveriges geografi Det svenska kulturarvet Geografi Gra geografiska

  • Slides: 10
Download presentation
Sveriges geografi Det svenska kulturarvet

Sveriges geografi Det svenska kulturarvet

Geografi Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och

Geografi Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, • geografiska informationssystem (GIS) • • • kartor tabeller diagram

GIS - Geografiska informationssystem GIS är ett datoriserat verktyg för insamling, lagring, analys och

GIS - Geografiska informationssystem GIS är ett datoriserat verktyg för insamling, lagring, analys och presentation av geografiska data. Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn.

Referenskartor Referenskartan visar var saker finns i en geografisk omgivning. Det är ofta vägar,

Referenskartor Referenskartan visar var saker finns i en geografisk omgivning. Det är ofta vägar, sjöar och tätorter. Det kan också vara gränser för kommuner eller områden av mark som används på olika sätt. Kartorna är beskrivande och visar hur platser ligger i förhållande till varandra.

Tematisk karta Tematiska kartor visar statistik Genom att visa statistiken på en karta kan

Tematisk karta Tematiska kartor visar statistik Genom att visa statistiken på en karta kan du upptäcka mönster som hör ihop med platser. Sådana mönster är lättare att se på en karta än i tabeller och diagram. Väderkartan är en typisk tematisk karta. Temat för väderkartan är vädret. Andra vanliga teman är ekonomi, fastigheter och politik.

Tabeller • Inom geografi sorterar och visar du data som du samlat in i

Tabeller • Inom geografi sorterar och visar du data som du samlat in i tabeller. • Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner. • Raden och kolumnen möts i en cell, i vilken det står information, i regel ett tal. • Du kan enkelt rita egna tabeller, och i de flesta ordbehandlingsprogram för datorer finns det möjlighet att lägga in egna tabeller

Tabell

Tabell

Diagram Inom statistiken och geografin används flera olika sorters diagram. De används för att

Diagram Inom statistiken och geografin används flera olika sorters diagram. De används för att visa resultat av en statistisk undersökning eller annan data. Det finns några typer av diagram som används oftare än andra. • Stapel- och stolpdiagram används för att visa frekvenser av olika grupper eller kategorier. • Linjediagram används för att visa förändringar över tid. • Cirkeldiagram används för att visa andelar av en helhet

Stapeldiagram

Stapeldiagram

Cirkeldiagram De sex vanligaste flicknamnen i Sverige 2010

Cirkeldiagram De sex vanligaste flicknamnen i Sverige 2010