Xin bm chut sang trang 1 Phong Kiu

  • Slides: 47
Download presentation
Xin bấm chuột để sang trang

Xin bấm chuột để sang trang

1 Phong Kiều Dạ Bạc Trương Kế Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

1 Phong Kiều Dạ Bạc Trương Kế Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Ðêm Ðậu Bến Phong Kiều Tản Ðà Trăng tà chiếc quạ kêu sương Lửa chài cây bãi sầu vương giấc hồ Thuyền ai đậu bến Cô Tô Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

2 Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ Vương Duy Độc tại

2 Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ Vương Duy Độc tại dị hương vi dị khách Mỗi phùng giai tiết bội tư thân Dao tri huynh đệ đăng cao xứ Biến sáp thù du thiểu nhất nhân. Ngày Mồng 9 Tháng 9 Nhớ Anh Em Ở Sơn Đông Bùi Khánh Ðản Đất khách một thân làm khách lạ Mỗi khi giai tiết nhớ quê nhà Anh em chắc hẳn đều lên núi Hái nhánh phù du thiếu một ta. • Thù du : Một thứ cây có hoa đẹp, giống như cây hồ tiêu, có vị cay. Tiết Trùng dương người Tầu thường lên núi hái cành thù du đeo vào người để lấy phước và tránh tai nạn (theo sách Tề Hài Ký).

3 Trúc Chi Từ Lưu Vũ Tích Dương liễu thanh giang thủy bình Vấn

3 Trúc Chi Từ Lưu Vũ Tích Dương liễu thanh giang thủy bình Vấn lang giang thượng xướng ca thanh Đông biên nhựt xuất tây biên vũ Đáo thị vô tình khước hữu tình. Bài Hát Cành Trúc Phan Lang Nước im bên rặng liễu xanh Nghe chàng hát khúc ca lành trên sông Mưa bờ tây nắng bờ đông Trong vô tình đã mênh mông hữu tình

4 Nguyệt Dạ Đỗ Phủ Kim dạ Phu Châu nguyệt, Khuê trung chỉ độc

4 Nguyệt Dạ Đỗ Phủ Kim dạ Phu Châu nguyệt, Khuê trung chỉ độc khan. Dao liên tiểu nhi nữ, Vị giải ức Trường An. Hương vụ vân hoàn thấp, Thanh huy ngọc tý hàn. Hà thời ỷ hư hoảng, Song chiếu lệ ngân can. Đêm Trăng LTX Đêm nay trăng chiếu Phu Châu Phòng khuê một bóng lên lầu xem chơi Thương biết mấy con phương trời Con đâu biết nhớ cha người Tràng An Tóc mây thấm đẫm sương tan Trăng trong vắt lạnh tê dần ngón son Bên rèm cửa đối trăng non Tựa nhau ta ngắm đâu còn lệ rơi.

5 Cổ Phong Kỳ Nhất Lý Bạch Đào hoa khai đông viên Hàm tiếu

5 Cổ Phong Kỳ Nhất Lý Bạch Đào hoa khai đông viên Hàm tiếu khoa bạch nhật Ngẫu mông đông phong lai Sanh thử diễm dương chất Khởi vô giai nhân sắc Đãn khủng hoa bất thật Uyển chuyển long hỏa phi Linh lạc tảo tương thất Cự tri nam san tùng Độc lập tự tiêu sắt. Thơ Cổ Phong Lê Minh Uyên Hoa đào nở vườn đông Cười nụ khoe ngày sáng Chợt tàn vì gió đông Sinh ra từ chất đẹp Lẽ nào không sắc hương E rằng hoa không thật Uyển chuyển tựa như rồng Hoa rụng cùng mưa sớm Núi nam có cây tùng Buồn bả một mình đứng

6 Vi Thảo Đương Tác Lan Lý Bạch Vi thảo đương tác lan Vi

6 Vi Thảo Đương Tác Lan Lý Bạch Vi thảo đương tác lan Vi mộc đương tác tùng Lan u hương phong viễn Tùng hàn bất cải dung. Là Cỏ Nên Thành Lan Quang Tuấn Từ cỏ sinh thành lan mảnh mai Từ cây xuất phát kiếp tùng nầy Hương lan thầm tỏa bay theo gió Tùng lạnh bốn mùa không đổi thay

7 Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân Lưu Trường Khanh Nhật mộ

7 Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân Lưu Trường Khanh Nhật mộ thương sơn viễn Thiên hàn bạch ốc bần Sài môn vấn khuyển phệ Phong tuyết dạ quy nhân. Gặp Tuyết Trọ Tại Nhà Chủ Nhân Phù Dung Lê Nguyễn Lưu Chiều hôm hòn núi thẳm Trời lạnh mái tranh nghèo Chó sủa đâu ngoài ngỏ Người về đêm tuyết gieo.

8 Giang Tuyết Liễu Tông Nguyên Thiên sơn điểu phi tuyệt Vạn kính nhân

8 Giang Tuyết Liễu Tông Nguyên Thiên sơn điểu phi tuyệt Vạn kính nhân tung diệt Cô chu thôi lạp ông Độc điếu hàn giang tuyết. Tuyết Trên Sông Tản Ðà Nghìn non mất bóng chim bay, Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không. Kìa ai câu tuyết bên sông, Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.

9 Mại Thán Ông Bạch Cư Dị Ông Lão Bán Than Tương Như Mại

9 Mại Thán Ông Bạch Cư Dị Ông Lão Bán Than Tương Như Mại thán ông Phạt tân thiêu thán Nam sơn trung Mãn diện trần hôi yên hỏa sắc Lưỡng mấn thương thập chỉ hắc Mại thán đắc tiền hà sở doanh Thân thượng y thường khẩu trung thực Khả liên thân thượng ý chánh đan Tâm ưu thán tiện nguyện thiên hàn Dạ lai thành thượng nhất xích tuyết Hiểu giá thán xa triển băng triệt Ngưu khốn nhân cơ nhật dĩ cao Thị nam môn ngoại nê trung yết Phiên phiên lưỡng kỵ lai thị thùy Hoàng y sứ giả bạch sam nhi Thủ bả văn thư khẩu xưng sắc Hồi xa sất ngưu khiên hướng bắc Nhất xa thán trọng thiên dư cấn Quan sứ khu tương tích bất đắc Bán thất hồng sa nhất trượng lăng Hệ hướng ngưu đầu sung thán trực. Ông bán than! Đốt củi đốt than trong núi Nam, Mặt mày tro bụi khói lửa ám, Mái tóc hoa râm tay đen ngòm! Bán than được tiền ông tính toán: Phần sắm quần áo, phần gạo cơm. Thương thay! Trên mình áo mỏng dính, Lòng lo than rẻ, mong trời lạnh! Đêm qua ngoài thành tuyết hàng thước, Sớm đánh xe than, rãnh băng ướt, Trâu mỏi, người đói, mặt trời cao, Bùn lầy cửa Nam tạm nghỉ bước. Băng băng đôi ngựa, kìa ai nhỉ? Áo vàng, áo trắng hai quan thị. Tay giơ giấy tờ, mồm quát: "Sắc!" Quay xe hò trâu kéo về bắc. Một xe than nặng hơn nghìn cân, Người nhà vua lấy, tiếc chẳng được. Nửa tấm lụa hồng, một trượng the, Buộc lên sừng trâu, không lấy? Mặc!

10 Túc Kiến Đức Giang Mạnh Hạo Nhiên Di chu bạc yên chử Nhật

10 Túc Kiến Đức Giang Mạnh Hạo Nhiên Di chu bạc yên chử Nhật mộ khách sầu tân Dã khoáng thiên đê thụ Giang thanh nguyệt cận nhân. Ở Lại Sông Kiến Ðức Trần Trọng San Dời thuyền đến đậu bên bờ khói Sầu khách vừa dâng lúc tối trời Ðồng ruộng cây đem trời xuống thấp Sông trong trăng sáng đến gần người

11 Hồi Hương Ngẫu Thư Hạ Tri Chương Thiếu tiểu ly gia lão đại

11 Hồi Hương Ngẫu Thư Hạ Tri Chương Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi Hương âm vô cải mấn mao tồi Nhi đồng tương kiến bất tương thức Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai. Ngẫu Nhiên Viết Khi Về Quê Trần Trọng Kim Bé đi, già mới về nhà, Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa. Trẻ con trông thấy hững hờ, Cười ồ, hỏi khách lại từ phương nao.

12 Bạch Liên Lục Quy Mông Tố hoa đa mông biệt diễm khi Thử

12 Bạch Liên Lục Quy Mông Tố hoa đa mông biệt diễm khi Thử hoa chân hợp tại Dao Trì Vô tình hữu hận vô nhân giác Nguyệt hiểu phong thanh dục đọa thì. Hoa Sen Trắng Lê Minh Uyên Hoa xinh bị bỏ bị che Nhưng hoa khoe sắc ở khe Dao Trì Hận nầy ai biết làm gì Trăng non gió mát muốn chi đọa đày

13 Nguyệt Hạ Độc Chước Lý Bạch Hoa gian nhất hồ tửu Độc chước

13 Nguyệt Hạ Độc Chước Lý Bạch Hoa gian nhất hồ tửu Độc chước vô tương thân Cử bôi yêu minh nguyệt Đối ảnh thành tam nhân Nguyệt ký bất giải ẩm Ảnh đồ tùy ngã thân Tạm bạn nguyệt tương ảnh Hành lạc tu cập xuân Ngã ca nguyệt bồi hồi Ngã vũ ảnh linh loạn Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán Vĩnh kết vô tình du, Tương kỳ diểu Vân Hán. Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng Ngô Văn Phú & LTX Trong hoa rượu đã sẵn bình Người thân chẳng có, một mình uống thôi. Gọi trăng nâng chén ta mời, Một trăng, một bóng với người là ba Trăng kia chẳng uống được mà Bóng kia lẵng nhẵng theo ta chẳng rời. Bạn cùng nhé bóng, trăng ơi ! Chơi Xuân cho kịp kẻo hoài mất xuân. Ta ca trăng cũng bần thần. Ta múa bóng quẩn bên chân rối bời Tỉnh ra cùng bóng, trăng vui Say khướt mỗi đứa mỗi nơi, chán phè Vô tình kết bạn làm chi Ngân Hà xa tít trên kia hẹn hò.

14 Dạ Túc Sơn Tự Lý Bạch Nguy lâu cao bách xích Thủ khả

14 Dạ Túc Sơn Tự Lý Bạch Nguy lâu cao bách xích Thủ khả trích tinh thần Bất cảm cao thanh ngữ Khủng kinh thiên thượng nhân. Đêm Ở Chùa Trên Núi Ðiệp Luyến Hoa Lầu cao dù trăm thước Tay hái được trăng sao Không dám lời to tiếng Kinh động đến trời cao.

15 Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt Bạch Cư Dị Ly ly nguyên

15 Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt Bạch Cư Dị Ly ly nguyên thượng thảo Nhất tuế nhất khô vinh Dã hỏa thiêu bất tận Xuân phong xúy hựu sinh Viễn phương xâm cổ đạo Tình thúy tiếp hoang thành Hựu tống Vương Tôn khứ Thê thê mãn biệt tình. Tiễn Khách Trên Cỏ Đồng Xưa Khuyết Danh Ðồng cao cỏ mọc như chen Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn Gió xuân thổi tới mầm non vẫn trồi Xa xa thơm ngát dặm dài Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa Vương tôn đi lại tiễn đưa Biết bao tình biệt đầm đìa lướt theo

16 Quán Liệp Vương Duy Phong kính giác cung minh Tướng quân liệp Vị

16 Quán Liệp Vương Duy Phong kính giác cung minh Tướng quân liệp Vị Thành Thảo khô ưng nhãn tật Tuyết tận mã đề khinh Hốt quá Tân Phong thị Hoàn quy Tế Liễu dinh Hồi khan xạ điêu xứ Thiên lý mộ vân bình. Xem Cuộc Săn Lê Nguyễn Lưu Gió mạnh cung sừng bật Tướng quân săn Vị Thành Tuyết tan chân ngựa nhẹ Cỏ úa mắt ưng nhanh Ghé chợ Tân Phong chút Về dinh Tế Liễu quanh Ngảnh trông nơi bắn sẻ Ngàn dặm phủ mây xanh.

17 Xuân Khuê Tứ Trương Trọng Tố Niệu niệu thành biên liễu Thanh thanh

17 Xuân Khuê Tứ Trương Trọng Tố Niệu niệu thành biên liễu Thanh thanh mạch thượng tang Đề lung vong thải diệp Tạc dạ mộng Ngư Dương Ý Xuân Trong Phòng Khuê Lê Minh Uyên Liễu phất phơ bên thành Trên bờ dâu xanh Mang gùi quên hái lá Ðêm qua mộng Ngư thành

18 Tái Hạ Khúc Kỳ Nhất Lư Luân Nguyệt hắc nhạn phi cao Thiền

18 Tái Hạ Khúc Kỳ Nhất Lư Luân Nguyệt hắc nhạn phi cao Thiền vu dạ độn đào Dục tương khinh kỵ trục Đại tuyết mãn cung đao Khúc Hát Dưới Ải Lê Nguyễn Lưu Trăng mờ nhạn vút cao Chúa giặc tối bôn đào Ruổi ngựa toan xua đuổi Tuyết tràn bám nỏ đao.

19 Quá Hoa Thanh Cung Tuyệt Cú Tam Thủ Kỳ I Đỗ Mục Trường

19 Quá Hoa Thanh Cung Tuyệt Cú Tam Thủ Kỳ I Đỗ Mục Trường An hồi vọng tú thành đôi Sơn đính thiên môn thứ đệ khai Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu Vô nhân tri thị lệ chi lai. Đi Qua Hoa Thanh Cung Tương Như Ngoảnh lại Trường An tựa gấm thêu Đầu non nghìn cửa mở liền nhau Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ Vải tiến mang về ai biết đâu. • Câu 3 và 4 : Một người cỡi ngựa tung bụi hồng, quý phi mỉm cười Không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung.

20 Sơn Hành Đỗ Mục Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà Bạch vân

20 Sơn Hành Đỗ Mục Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia Đình xa tọa ái phong lâm vãn Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa Đi Đường Núi Nguyễn Phước Hậu Chênh vênh núi đá lạnh đường xa, Mây trắng lửng lơ thoáng thấy nhà. Ngồi ngắm rừng phong, xe đỗ lại, Tháng hai sương lá đỏ hơn hoa.

21 Mạn Thành Nhất Thú Đỗ Phủ Giang nguyệt khứ nhơn chỉ sổ xích

21 Mạn Thành Nhất Thú Đỗ Phủ Giang nguyệt khứ nhơn chỉ sổ xích Phong đăng chiếu dạ dục tam canh Sa đầu túc lộ liên quyền tĩnh Thuyền vĩ khiêu ngư bát lạt minh. Mạn hứng Lê Minh Uyên Không xa thuyền khách sông cùng trăng Ðèn báo canh ba sắp bước sang Ðầu bãi co chân cò dỗ giấc Sau thuyền tiếng cá vọng dư âm

22 Thiếu Niên Hành Vương Duy Nhất thân năng tý lưỡng điêu hồ Lỗ

22 Thiếu Niên Hành Vương Duy Nhất thân năng tý lưỡng điêu hồ Lỗ kỵ thiên quần chích tự vô Thiên tọa kim an điều bạch vũ Phân phân xạ sát ngũ thiền vu. Bài Hát Tuổi Trẻ Vũ Thế Ngọc Tân Phong rượu quý mười ngàn đấu, Du hiệp Hàm Dương khách trẻ trung. Tương phùng hào khí cùng bạn uống, Bên lầu bờ liễu ngựa buông cương.

23 Tảo Phát Bạch Đế Thành Lý Bạch Triêu từ bạch đế thải vân

23 Tảo Phát Bạch Đế Thành Lý Bạch Triêu từ bạch đế thải vân gian Thiên lý Giang Lăng nhất nhựt hoàn Lưỡng ngạn viên thanh đề bất tận Khinh chu dĩ quá vạn trùng san. Sáng Rời Thành Bạch Đế Tản Ðà Sớm ra Bạch Đế thành mây, Giang Lăng nghìn dặm một ngày về luôn, Hai bờ tiếng vượn véo von, Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.

24 Trúc Lý Quán Vương Duy Độc tọa u hoàng lý Đàn cầm phục

24 Trúc Lý Quán Vương Duy Độc tọa u hoàng lý Đàn cầm phục trường khiếu Thâm lâm nhân bất tri Minh nguyệt lai tương chiếu. Quán Trúc Lý Hữu Nguyên Khóm trúc ngồi riêng bóng Gảy đàn lại hát ca Rừng sâu người đâu biết Trăng sáng đến cùng ta.

25 Hà Mãn Tử Trương Hựu Cố quốc tam thiên lý, Thâm cung nhị

25 Hà Mãn Tử Trương Hựu Cố quốc tam thiên lý, Thâm cung nhị thập niên. Nhất thanh “Hà mãn tử”, Song lệ lạc quân tiền. Hà Mãn Tử Không Rõ Tên Quê cũ cách xa nghìn dặm trường, Một mình cung thẳm hai mươi sương. Một điệu khúc ca “Hà Mãn Tử”, Hai hàng lệ nhỏ trước quân vương. • Hà mãn tử là tên một bài hát nói về một cô gái hát ở Thương Châu bị tội tử hình, dâng khúc Hà mãn tử để xin chuộc mạng, nhưng cũng không khỏi chết. • Dịch nghĩa : Quê cũ cách xa đến ba nghìn dặm, Vào nơi cung sâu đã hai mươi năm. Một tiếng ca Hà Mãn Tử, Hai hàng lệ rơi trước mặt nhà vua.

26 Tái Hạ Khúc Nhị Kỳ Lư Luân Lâm hạ thảo kinh phong Tướng

26 Tái Hạ Khúc Nhị Kỳ Lư Luân Lâm hạ thảo kinh phong Tướng quân dạ dẫn cung Bình minh tầm bạch vũ Một tại thạch lăng trung. Khúc Hát Dưới Ải Lê Nguyễn Lưu Cỏ dạt gió rừng lên Tướng quân tối bắn tên Sớm mai tìm dấu vết Góc đá rớt kề bên.

27 Tặng Uông Luân Lý Bạch thừa chu tương dục hành Hốt văn ngạn

27 Tặng Uông Luân Lý Bạch thừa chu tương dục hành Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích Bất cập Uông Luân tống ngã tình. Tặng Uông Luân Tản Ðà Sắp đi Lý Bạch ngồi thuyền, Trên bờ chân giậm, nghe liền tiếng ca. Nước đầm nghìn thước Đào Hoa, Uông Luân, tình bác tiễn ta sâu nhiều. • Ðào Hoa Ðàm : tên một cái đầm tại tỉnh An Huy, nước sâu không thấy đáy

28 Trừ Châu Tây Giản Vi Ứng Vật Độc liên u thảo giản biên

28 Trừ Châu Tây Giản Vi Ứng Vật Độc liên u thảo giản biên sanh Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh Xuân triều đái vũ vãn lai cấp Dã độ vô nhân chu tự hoành. Khe Tây Giản Ở Trừ Châu Lê Nguyễn Lưu Riêng thương cỏ rối mọc bờ khe, Cây rậm hoàng oanh hót mải mê Mưa đổ dục triều xuân vội vã Thuyền không nằm lạng bến đò quê. • Dịch nghĩa : (Ta) Chỉ ưa đám cỏ xanh tốt mọc ở bên bờ khe Trên những lùm cây rậm rạp có chim hoàng oanh hót Nước triều mùa xuân theo mưa chiều lên mau Con đò ngoài bến đồng không có người nằm quay ngang.

29 Tòng Quân Hành Vương Xương Linh Thanh hải trường vân ám tuyết sơn

29 Tòng Quân Hành Vương Xương Linh Thanh hải trường vân ám tuyết sơn Cô thành dao vọng Nhạn Môn quan Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn. Bài Hành Theo Quân Phụng Hà Biển xanh, núi tuyết ẩn mây ngàn, Thành côi xa ngắm ải Ngọc Quan. Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp, Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.

30 Vịnh Nga Lạc Tân Vương Nga nga Khúc hạng hướng thiên ca Bạch

30 Vịnh Nga Lạc Tân Vương Nga nga Khúc hạng hướng thiên ca Bạch mao phù lục thủy Hồng chưởng bát thanh ba. Vịnh Ngỗng Lê Minh Uyên Ngỗng ơi , hỡi ngỗng ơi Ngẩng cổ ca vang trời Nước lục điểm lông trắng Chân hồng rẻ sóng bơi

31 Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ Giả Đảo Tùng hạ vấn đồng tử Ngôn

31 Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ Giả Đảo Tùng hạ vấn đồng tử Ngôn sư thái dược khứ Chỉ tại thử sơn trung Vân thâm bất tri xứ. Tìm Ẩn Sĩ Không Gặp Tản Ðà Gốc thông hỏi chú học trò Rằng: thầy hái thuốc lò mò đi xa Ở trong núi ấy thôi mà Mây che mù mịt biết là đi đâu.

32 Thiếu Niên Hành Lệnh Hồ Sở Gia bổn Thanh hà trụ Ngũ thành

32 Thiếu Niên Hành Lệnh Hồ Sở Gia bổn Thanh hà trụ Ngũ thành Tu bằng cung tiễn đắc công danh Đẳng nhàn phi khống thu nguyên thượng Độc hướng hàn vân thí xạ thanh. Bài Hát Tuổi Trẻ Không Rõ Tên Nhà sông Thanh, Ngũ Thành cư trú Nhờ cung tên thành tựu tiếng thơm Ngựa phi khắp chốn thảo nguyên Trong mây chim hót, buông tên xé trời

33 Vịnh Liễu Hạ Tri Chương Bích ngọc trang thành nhất thụ cao Vạn

33 Vịnh Liễu Hạ Tri Chương Bích ngọc trang thành nhất thụ cao Vạn điều thùy hạ lục ti thao Bất tri tế diệp thùy tài xuất Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao. Vịnh Cây Liễu Xích Bích Kiều Cây cao đã thành màu ngọc biếc Vạn nhánh treo lủng liểng tơ xanh Mềm thon lá nhỏ trên cành Tháng hai gió bén ngót thành tiễn đao.

34 Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng Lý Bạch Cố

34 Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng Lý Bạch Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu Cô phàm viễn ảnh bích không tận Duy kiến Trường Giang thiên tuế lâu. Tại Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Ði Quảng Lăng Ngô Tất Tố Bạn từ lầu Hạc lên đường Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng Bóng buồm đã khuất bầu không Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời

35 Xuân Hiểu Mạnh Hạo Nhiên Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn

35 Xuân Hiểu Mạnh Hạo Nhiên Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn đề điểu. Dạ lai phong vũ thanh, Hoa lạc tri đa thiểu. Sáng Mùa Xuân Tương Như Giấc xuân, sáng chẳng biết; Khắp nơi chim ríu rít; Đêm nghe tiếng gió mưa; Hoa rụng nhiều hay ít ?

36 Vọng Nguyệt Hoài Viễn Trương Cửu Linh Hải thượng sinh minh nguyệt Thiên

36 Vọng Nguyệt Hoài Viễn Trương Cửu Linh Hải thượng sinh minh nguyệt Thiên nhai cộng thử thì Tình nhân oán dao dạ Cánh tịch khởi tương tư Diệt chúc lân quang mãn Phi y giác lộ ti Bất kham doanh thủ tặng Hoàn tẩm mộng giai kỳ. Ngắm Trăng Nhớ Người Xa Nguyễn Hữu Bổng Vầng trăng mọc ở biển khơi, Cùng chung một lúc góc trời soi chung. Đêm xa ai đó sầu mong, Thâu canh ai nhớ, mơ mòng nhớ ai? Tắt đèn yêu bóng nga soi, Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha. Khôn đem ánh sáng cho mà, Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau.

37 Tương Tư Vương Duy Hồng đậu sinh nam quốc Xuân lai phát kỷ

37 Tương Tư Vương Duy Hồng đậu sinh nam quốc Xuân lai phát kỷ chi Nguyện quân đa thái biệt Thử vật tối tương tư. Nhớ Nhau Hải Ðà Nước nam sinh đậu đỏ Xuân về nở cành xinh Chàng ơi hái nhiều nhé Nhớ nhau tha thiết tình • Miền Nam : phần đất phía Nam của sông Trường Giang • Ðậu đỏ còn có một tên khác " Tương tư tử “ tức kẻ tương tư

38 Đăng Quán Tước Lâu Vương Chi Hoán Bạch nhật y sơn tận Hoàng

38 Đăng Quán Tước Lâu Vương Chi Hoán Bạch nhật y sơn tận Hoàng hà nhập hải lưu Dục cùng thiên lý mục Cánh thượng nhất tằng lâu. Lên Lầu Quán Tước Trần Trọng San Mặt trời đã khuất non cao Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi Muốn xem ngàn dặm xa xôi Hãy lên tầng nữa trông vời nước non • Lầu Quán Tước ở Sơn Tây , người đời Ðường hay đề thơ tại đấy

39 Thanh Minh Đỗ Mục Thanh minh thời tiết vũ phân Lộ thượng hành

39 Thanh Minh Đỗ Mục Thanh minh thời tiết vũ phân Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn Tá vấn tửu gia hà xứ hữu Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn. Thanh Minh Tương Như Thanh minh lất phất mưa phùn Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa Hỏi thăm quán rượu đâu à ? Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài

40 Tĩnh Dạ Tứ Lý Bạch Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa

40 Tĩnh Dạ Tứ Lý Bạch Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương. Cảm Hứng Trong Đêm Vắng Lê Minh UYên Ánh trăng rơi trước giường, Ngỡ đất mù hơi sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.

41 Họa Ưng Đỗ Phủ Tố luyện phong sương khởi Thương ưng họa tác

41 Họa Ưng Đỗ Phủ Tố luyện phong sương khởi Thương ưng họa tác thù Song thân tư giảo thố Trắc mục tự sầu hồ Thao tuyền quang kham trích Hiên doanh thế khả hô Hà đương kích phàm điểu Mao huyết sái bình vu. Chim Ưng Vẽ Không Rõ Tên Ưng xanh ai khéo vẽ vời, Nổi trên lụa trắng, một trời gió sương. Gườm gườm đôi mắt liếc ngang, Nghiêng nghiêng mình né như đương rình mồi. Dây xinh, vòng sáng hẳn hoi, Gọi thường bay xuống hiên ngoài cũng nên! Bao giờ đánh bọn chim hèn, Máu lông tung rắc giữa miền đồng hoang?

42 Khách Chí Đỗ Phủ Xá nam xá bắc giai xuân thủy , Ðản

42 Khách Chí Đỗ Phủ Xá nam xá bắc giai xuân thủy , Ðản kiến quần âu nhật lai. Hoa kiến bất tằng duyên khách tảo , Bồng môn kim thủy vị quân khai. Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị , Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi. Khẳng dữ lãng ông tương đối ẩm , Cách ly hô thủ tận dư bôi. Khách Đến Trần Trọng San Nước xuân đầy rẫy bắc nam; Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà. Chưa vì khách quét lối hoa, Cửa bồng nay mới mở ra vì người. Chợ xa thiếu vị dâng mời; Nhà nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày. Với ông hàng xóm cùng say, Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.

43 Đại Lâm Tự Đào Hoa Bạch Cư Dị Nhân gian tứ nguyệt phương

43 Đại Lâm Tự Đào Hoa Bạch Cư Dị Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai Ttrường hận xuân quy, vô mịch xứ Bất tri chuyển nhập thử trung lai. Hoa Đào Ở Chùa Đại Lâm Vô Danh Tháng tư hương sắc phai tàn hết Chùa núi đào hoa mới nở đầy Còn giận xuân đi không dấu vết Đâu ngờ xuân đến nở nơi đây.

44 Cổ Phong Lý Thân Sừ hòa nhật đương ngọ Hãn tích hòa hạ

44 Cổ Phong Lý Thân Sừ hòa nhật đương ngọ Hãn tích hòa hạ thổ Thùy tri bàn trung xan Lạp lạp giai tân khổ. Thơ Cổ Phong Ca Dao Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.