CH EM THY KIU Trch Truyn Kiu Nguyn

  • Slides: 24
Download presentation
CHỊ EM THÚY KIỀU (Trích “Truyện Kiều”- Nguyễn Du)

CHỊ EM THÚY KIỀU (Trích “Truyện Kiều”- Nguyễn Du)

Tuần 6 Tiết 27. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích:

Tuần 6 Tiết 27. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích: 2. Vị trí đoạn trích: Trích trong phần mở đầu của “Truyện Kiều” có tên là: “Gặp gỡ và đính ước” (từ câu 15 đến câu 38) trong tổng số 3254 câu thơ của truyện. 3. Bố cục: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du)

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vẻ đẹp chung của chị em Thuý Kiều. Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Vẻ đẹp của Thuý Vân. (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc lại là phần hơn: Làn thu thủy, nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân. Vẻ đẹp của Thúy Kiều. Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng rủ màn che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai. Cuộc sống của hai chị em

Bố cục: 4 phần -4 câu đầu: Giới thiệu khái quát hai chị em

Bố cục: 4 phần -4 câu đầu: Giới thiệu khái quát hai chị em Thúy Kiều. -4 câu kế: Gợi tả vẻ đẹp Thuý Vân -12 câu tiếp: Gợi tả vẻ đẹp của Thuý Kiều -4 câu cuối: Nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích:

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích: 2. Vị trí đoạn trích: Trích trong phần mở đầu của “Truyện Kiều” có tên là: “Gặp gỡ và đính ước” (từ câu 15 đến câu 38) trong tổng số 3254 câu thơ của truyện 3. Bố cục: 4 phần -4 câu đầu: Giới thiệu khái quát hai chị em Thúy Kiều. - 4 câu tiếp: Gợi tả vẻ đẹp của Thuý Vân -12 câu tiếp: Gợi tả vẻ đẹp của Thuý Kiều -4 câu cuối: Nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em. => Bố cục hoàn chỉnh, chặt chẽ trong một thể thống nhất chứng tỏ bút pháp cổ điển điêu luyện của tác giả. (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du)

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm hiểu chung: Từ 1. Đọc- chú thích Hán. Việt 2. Vị trí đoạn trích: Đầu lòng hai ả tố nga, 3. Bố cục: II. Phân tích Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân. 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều Ước lệ Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tiểu đối + Tố nga + Mai cốt cách + tuyết tinh thần + Mười phân vẹn mười Người con gái đẹp Vóc dáng thanh tao (cốt cách như mai) Tâm hồn trắng trong (tinh thần như tuyết) Vẻ đẹp hoàn hảo

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm hiểu chung: Từ 1. Đọc- chú thích: Hán. Việt 2. Vị trí đoạn trích: Đầu lòng hai ả tố nga, 3. Bố cục: II. Phân tích: Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân. 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều Ước lệ Mai cốt cách tuyết tinh thần, Bút pháp ước lệ tượng trưng của tác giả đã làm nổi bật hai chị em Thúy Kiều đẹp hoàn hảo từ hình thức, tâm hồn nhưng mỗi người lạo có một nét riêng. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tiểu đối + Tố nga + Mai cốt cách + tuyết tinh thần + Mười phân vẹn mười Người con gái đẹp Vóc dáng thanh tao, mảnh dẻ cao sang Tâm hồn trong sáng đẹp đẻ Vẻ đẹp hoàn hảo, chuẩn mực

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều Bút pháp ước lệ tượng trưng của tác giả đã làm nổi bật hai chị em Thúy Kiều đẹp honaf hảo từ hình thức, tâm hồn nhưng mỗi người lạo có một nét riêng. 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân Sự dụng bút pháp ước lệ, tượng trưng, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê. Thúy Vân đẹp đoan trang phúc hậu. Tác giả trân trọng ca ngợi vè đẹp của Vân, dư cảm số phận của nàng(mây thua, tuyết nhừơng) cuộc sống hạnh phúc. 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang Hoa cười ngọc thốt đoan trang Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. -Khuôn trăng: Gương mặt đầy đặn như mặt trăng tròn Đường lông mày sắc nét, hơi đậm Hình - Nét ngài: ảnh ước - Hoa cười: Miệng cười tươi thắm như đóa hoa mới nở lệ tượng trưng - Ngọc thốt: Giọng nói trong như ngọc -Mây thua nước tóc: Mái tóc xanh và óng ả hơn mây - Tuyết nhường màu da: Làn da trắng mịn màng hơn tuyết

Thảo luận nhóm Câu hỏi: Theo em, tại sao khi giới thiệu gia cảnh

Thảo luận nhóm Câu hỏi: Theo em, tại sao khi giới thiệu gia cảnh Thuý Kiều, tác giả lần lượt giới thiệu từ chị đến em nhưng khi miêu tả vẻ đẹp của hai nàng, tác giả lại tả Vân trước, Kiều sau? Phải chăng là vì Vân đẹp hơn Kiều ? • Đáp án: Tác giả muốn lấy Vân làm nền để nêu bật lên vẻ đẹp và tài năng của Kiều : Vân đã đẹp hoàn mỹ như vậy nhưng Kiều còn xuất sắc hơn.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều Dùng từ Hán Việt, bút pháp ước lệ, so sánh, ẩn dụ, tiểu đối. Vẻ đẹp thanh tao, trong trắng, vẹn toàn nhưng cũng rất khác biệt của Thúy Kiều và Thúy Vân 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân Bút pháp ước lệ, tượng trưng, Đoan trang, phúc so sánh, nhân hậu dự báo một hóa, ẩn dụ, liệt cuộc đời bình yên, kê, tiểu đối, hạnh phúc. dùng từ Hán Việt. 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc lại là phần hơn: Làn thu thủy nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh Một hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một tài đành họa hai.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: (Trích

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều a. Sắc: Hình ảnh ước lệ tượng trưng - Làn thuỷ Ẩn Đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu; - Nét xuân sơn dụ Lông mày đẹp như nét núi mùa xuân - Hoa ghen thua thắm Nhân. Bởi kém thắm tươi, rực rỡ như nàng - Liễu hờn kém xanh hóa Bởi thấy mình không tràn trề sức sống tươi trẻ như nàng Sử dụng điển tích Một hai nghiêng nước nghiêng thành Tuyệt thế giai nhân

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều a. Sắc: Bút pháp ước Kiều là một tuyệt lệ tượng trưng thế giai nhân. Ẩn dụ, nhân hóa, điển cố. (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc lại là phần hơn: Làn thu thủy nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh Một hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một tài đành họa hai.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều a. Sắc: Ẩn dụ, Kiều là một tuyệt nhân hóa, thế giai nhân. thành ngữ, điển cố. b. Tài: Liệt kê * Tiểu kết: Kiều đẹp vẹn toàn: sắc- tài- tình Tài năng tuyệt đỉnh. Bạc mệnh Thông minh vốn sẵn tính trời, Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân. - thi họa pha nghề Đa - ca ngâm đủ mùi tài - ngũ âm lầu - hồ cầm ăn đứt - Bạc mệnh não nhân Đa cảm

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: THẢO LUẬN ? Trong hai bức chân dung

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: THẢO LUẬN ? Trong hai bức chân dung Thúy Vân và Thúy Kiều, em thấy bức chân dung nào nổi bật hơn, vì sao? ( Gợi ý: - So sánh số câu thơ tả Thúy Vân với số câu thơ tả Thúy Kiều - Những vẻ đẹp nào có ở Thúy Kiều mà không có ở Thúy Vân? ) (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du ) Đáp án: Trọng tâm của đoạn trích là vẻ đẹp tài năng của Thúy Kiều và bức chân dung của Kiều nổi bật hơn. - Số câu thơ tả Thúy Vân chỉ có 4 trong khi số câu thơ tả Thúy Kiều đến 16. - Khi tả Thúy Vân, tác giả chỉ miêu tả nhan sắc, đến Thúy Kiều nàng không chỉ đẹp bởi nhan sắc, tâm hồn mà còn đẹp bởi tài năng.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: II. Phân tích: 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều. 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân. 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều. a. Sắc: Ẩn dụ, Kiều là một tuyệt nhân hóa, thế giai nhân. thành ngữ, điển cố. b. Tài: Tài năng Liệt kê tuyệt đỉnh. Bức tranh dung Thúy Kiều đẹp thật hoàn hảp 4. Cuộc sống của hai chị em. Từ ngữ chọn lọc, ẩn dụ, thành ngữ Thúy Kiều và Thúy Vân có nếp sống gia phong khuôn phép, đúng đắn, chuẩn mực. (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng rủ màn che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích:

Tuần 6 Tiết 28. Văn bản: I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc- chú thích: 2. Vị trí đoạn trích: Trích trong phần mở đầu của “Truyện Kiều” có tên là: “Gặp gỡ và đính ước” (từ câu 15 đến câu 38) trong tổng số 3254 câu thơ của truyện. 3. Bố cục: 4 phần Bố cục hoàn chỉnh, chặt chẽ trong một thể thống nhất chứng tỏ bút pháp cổ điển điêu luyện của tác giả. (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) 3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều a. Sắc: Ẩn dụ, nhân hóa, thành ngữ, điển cố. b. Tài: Kiều là một tuyệt thế giai nhân. Tài năng tuyệt đỉnh. Liệt kê * Kiều đẹp vẹn toàn: Bạc mệnh sắc- tài- tình 4. Cuộc sống của hai chị em. Thúy Kiều và Thúy Vân có 1. Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều Thành Vẻ đẹp thanh tao, Dùng từ Hán nếp sống gia phong khuôn ngữ, trong trắng, vẹn Việt, bút pháp phép, đúng đắn, chuẩn mực. ẩn dụ… toàn nhưng cũng rất III. Tổng kết: ước lệ, so sánh, khác biệt của Thúy 1. Nghệ thuật: ẩn dụ, tiểu đối. Sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp 2. Vẻ đẹp của Thúy Vân Kiều và Thúy Vân Đoan trang, phúc của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người. Bút pháp ước lệ, tượng 2. Nội dung: hậu dự báo một trưng, so sánh, nhân Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người cuộc đời bình yên, và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biểu hóa, ẩn dụ, liệt kê, tiểu hạnh phúc. đối, dùng từ Hán Việt. hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du. II. Phân tích:

T M – TÀI Mười phân vẹn mười Trang trọng Khuôn trăng Nét ngài

T M – TÀI Mười phân vẹn mười Trang trọng Khuôn trăng Nét ngài Hoa cười Mây thua Tuyết nhường Sắc sảo, mặn mà Ngọc thốt Tài năng Nhan sắc Làn thuỷ Nét xuân sơn Hoa ghen Liễu hờn Trướng rủ màn che Mặc ai làm thơ Vẽ tranh ca ngâm “Bạc mệnh” Hồ cầm

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều