Hnh 1 Tn Tht Thuyt Hnh 2 Vua

  • Slides: 14
Download presentation
Hình 1 Tôn Thất Thuyết Hình 2 Vua Hàm Nghi

Hình 1 Tôn Thất Thuyết Hình 2 Vua Hàm Nghi

Tôn Thất Thuyết sinh ngày 12 tháng 5 năm 1839, quê ở Xuân Long,

Tôn Thất Thuyết sinh ngày 12 tháng 5 năm 1839, quê ở Xuân Long, TP Huế. ông đã bí mật lập hai đội quân mang tên Phấn Nghĩa và Đoàn Kiệt, ngày đêm luyện tập chờ cơ hội giết giặc. Trước những hành động ngang ngược của Pháp, Tôn Thất Thuyết dự đoán giặc có âm mưu chiếm thành

Vua Hàm Nghi có tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3/8/1871.

Vua Hàm Nghi có tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3/8/1871. Năm 13 tuổi, ông được chọn làm vị vua thứ bảy của triều Nguyễn. . Ông trong trang phục rất giản dị, đầu quấn khăn đen, mặc áo the như dân thường, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ kiên nghị, tính khẳng khái, thông minh và quả cảm Vua Hàm Nghi

Nơi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.

Nơi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.

Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu, văn thân và toàn thể nhân dân

Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu, văn thân và toàn thể nhân dân đứng dậy, với mục tiêu: đánh Pháp, khôi phục nền độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến có vua hiền tôi giỏi. Chiếu Cần Vương

Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX

Lược đồ phong trào Cần vương cuối TK XIX

Hoạt động nhóm- 5 p Đại diện BC-ĐK-CS H: Hoàn thiện các giai đoạn

Hoạt động nhóm- 5 p Đại diện BC-ĐK-CS H: Hoàn thiện các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương Nội dung Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Lực lượng tham gia Kết quả Giai đoạn I (1885 -1888) Giai đoạn II (1888 -1896)

Đáp án Nội dung Giai đoạn I (1885 – 1888) Giai đoạn II (1888

Đáp án Nội dung Giai đoạn I (1885 – 1888) Giai đoạn II (1888 – 1896) Lãnh đạo Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, văn thân sĩ phu Văn thân, sĩ phu Địa bàn hoạt động Bắc Kì, Trung Kì Trung du, miền núi Lực lượng tham gia Đông đảo quần chúng nhân dân Kết quả 11/1888 vua Hàm Nghi bị bắt Thất bại

HĐ cặp đôi- 2 p Đại diện trình bày- chia sẻ H: Hãy nhận

HĐ cặp đôi- 2 p Đại diện trình bày- chia sẻ H: Hãy nhận xét về quy mô từng giai đoạn của phong trào Cần Vương

Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương ? Em hãy đọc

Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương ? Em hãy đọc tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương.

CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHA I CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM

CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHA I CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG” CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHA I CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. N. NH N Phái chủ chiến nuôi hi vong giành lại chủ quyền từ tay Pháp D. BIẾN Sáng 5 - 71885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp (đồn Mang Ca, Tòa Khâm sứ) KẾT QUẢ Thất bại VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG” HOÀN CẢNH Tôn Thâ t Thuyê t đưa vua Ha m Nghi cha y ra Tân Sơ, Nga y 13 -71885 xuô ng chiê u Câ n vương DIỄN BIẾN G. đoạn 1 (1885 -1888) Phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh ở Trung Kì và Bắc Kì. G. đoạn 2 (18881896) Quy tu tha nh như ng cuô c khơ i nghi a lơ n.

ĐIỀN TỪ VÀO Ô TRỐNG Phong trào Cần vương nổ ra và phát triển

ĐIỀN TỪ VÀO Ô TRỐNG Phong trào Cần vương nổ ra và phát triển như thế nào? Sau khi cuộc tấn công quân Pháp thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 Chiếu Cần vương kêu gọi văn 7 -1885, vua Hàm Nghi ra……. . . thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Phong trào yêu nước chống xâm lược hưởng ứng chiếu “Cần vương” dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỷ XIX, Phong trào Cần vương được gọi là ………………. . Hai giai đoạn Về diễn biến, Phong trào Cần vương chia làm………… + 1885 -1888: Bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là Phan Thiết trở ra từ……………. những cuộc khởi nghĩa lớn + 1888 -1896: Quy tụ thành…………………. , có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn.

TÌM TỪ KHÓA TRONG CÁC Ô CHỮ SAU 1 2 3 Địa danh Ò

TÌM TỪ KHÓA TRONG CÁC Ô CHỮ SAU 1 2 3 Địa danh Ò CCĐịnh Ô đặt N đại. Gbản danh khởi nghĩa chống Pháp G Trương Địa. Cdanh Ầ Ấ Y Ầ nơi U Ri-vi-e G I bị giết. OđốcÀchết. Nvới. Gthành D HàI Nội Ệ năm U 1882 VịH tổng 4 5 L Ư VịUtướng VV chỉ Ĩ huy N quân H cờ P đen H Ú C L Ị Nghi C Tên Ư thật N của G vua Hàm H 6 Tên dãy núi Vua Hàm Nghi đến N Sơn Phòng T vượt R qua ƯđểƠ G S Phú ƠGia. N(Hà Tĩnh) 7 Nơi Tôn Thất Thuyết nhân danh T vua Hàm. NNghi S raỞchiếu Cần Vương 8 Sai rồi TỪ KHÓA: Nơi Vua Hàm. G Nghi. I bị Ê lưu đày A N R C C Ầ C N C V I I Ơ Ư N N Ở G I