VII WARSZTATY SZKOLENIOWE Wybrane problemy ochrony przeciwpoarowej w

  • Slides: 23
Download presentation
VII WARSZTATY SZKOLENIOWE „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w praktyce” PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

VII WARSZTATY SZKOLENIOWE „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w praktyce” PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Wykładowca: Jacek Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r.

Plan prezentacji 1. Rozporządzenie MSWi. A z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

Plan prezentacji 1. Rozporządzenie MSWi. A z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 2. Podstawowa charakterystyka: A. B. C. D. E. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej System sygnalizacji pożaru Hydranty wewnętrzne Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 2

Zmiany w przepisach Autor rysunku: Kamila Sikorska-Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII

Zmiany w przepisach Autor rysunku: Kamila Sikorska-Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 3

Uzgadnianie projektu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25.

Uzgadnianie projektu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 4

Zmiany w przepisach – uzgodnienie projektu § 4. 1 pkt 11) Rozporządzenia [1]: §

Zmiany w przepisach – uzgodnienie projektu § 4. 1 pkt 11) Rozporządzenia [1]: § 4. 1 Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(…) obejmujące w szczególności: 11) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń; Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 5

Podstawowa charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych A. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu B. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne C. Urządzenia

Podstawowa charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych A. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu B. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne C. Urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej D. System sygnalizacji pożaru E. Hydranty wewnętrzne Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 6

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach o kubaturze przekraczającej

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach o kubaturze przekraczającej 1. 000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. • PWP odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. • PWP powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. • Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne jeżeli występuje ono w budynku. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 7

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu • PWP składa się z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu • PWP składa się z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. • Może występować jeden lub wiele przycisków sterowniczych. Przycisk sterowniczy może odcinać prąd w jednej lub wielu strefach. W przypadku jeżeli przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie odcina dopływu prądu w całym budynku, lub jeżeli do odcięcia prądu w strefie pożarowej konieczne jest wykorzystanie więcej niż jednego przycisku sterowniczego (np. odrębny przycisk do UPS) przyciski muszą być wyraźnie oznakowane. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 8

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 9

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne • Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne • Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. • W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2, 0 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1, 0 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co najmniej 50 % podanej wartości. • Na przestrzeniach otwartych, powyżej 60 m², natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0, 5 lx na poziomie drogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0, 5 m. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 10

Urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych • Urządzenia do usuwania dymu: w budynku

Urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych • Urządzenia do usuwania dymu: w budynku występuje wydzielenie klatek schodowych na podstawie § 256 ust. 2 rozporządzenia [1]. • Uruchamianie klap dymowych odbywać się będzie samoczynnie poprzez system wykrywania dymu na klatkach schodowych. • Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej i powierzchni geometrycznej nawiewu wykonać zgodnie Polską Normą. • Drzwi służące do napowietrzania otwierane ręcznie, powinny być wyposażone w ogranicznik otwarcia z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej, w przypadku zastosowania napowietrzania za pomocą okien – wyposażyć w siłowniki umożliwiające automatyczne otwieranie. • Drzwi napowietrzające wyposażyć w elektrorygiel rewersyjny. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 11

System sygnalizacji pożaru • Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożaru połączone z obiektem komendy Państwowej

System sygnalizacji pożaru • Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożaru połączone z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej. • Zakres ochrony systemu sygnalizacji pożaru: ochrona całkowita budynku / ochrona strefowa / ochrona dróg ewakuacyjnych / ochrona miejscowa / ochrona wyposażenia. • Rodzaj systemu: automatyczny / wykorzystujący ręczne ostrzegacze pożaru. • Zakres współdziałania z innymi środkami bezpieczeństwa pożarowego. • Rodzaj alarmowania: jednostopniowy / dwustopniowy. • Rodzaj czujek: dymu / ciepła / płomienia. • Czujki powinny wykrywać pożary testowe: np. od TF 2 do TF 5. • Zastosowanie panelu wyniesionego obsługi: tak / nie. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 12

System sygnalizacji pożaru Przydatność do wykrywania pożarów: Czujki TF 1 TF 2 TF 3

System sygnalizacji pożaru Przydatność do wykrywania pożarów: Czujki TF 1 TF 2 TF 3 TF 4 TF 5 TF 6 A C B A A N DOR-40 N A B B B N DUR-40 B B B A A N TF 8** Jonizacyjne DIO-40 Optyczne A Dwudetektorowe DOT-40 B B B A A B TOP-40* A N N C B A A A A N Liniowe DOP-6001 Żródło: Polon-Alfa Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 13

System sygnalizacji pożaru Zastosowanie konwencjonalnych czujek dymu: Lp. Pomieszczenie DIO DOR DUR DOT DOP

System sygnalizacji pożaru Zastosowanie konwencjonalnych czujek dymu: Lp. Pomieszczenie DIO DOR DUR DOT DOP 1 Audytoria, atria + + - - +++ 2. Biura, banki ++ + + 3. Hotele, pokoje gościnne + ++ + + - 4. Teatry, kina ++ + + - ++ 5. Magazyny ++ + ++ 6. Magazyny wysokie + - - + ++ 7. Garaże podziemne - +++ - 8. Szpitale + ++ - - - Objaśnienia: - nie zaleca się stosowania + dobre zastosowanie ++ bardzo dobre zastosowanie +++ szczególnie dobre zastosowanie Copyright © J. P. PROJEKT 2017 Żródło: Polon-Alfa VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 14

Hydranty wewnętrzne DN 25 • Hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym o długości

Hydranty wewnętrzne DN 25 • Hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, zlokalizowane na każdej kondygnacji w budynku. • Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1, 35± 0, 1 m od poziomu podłogi. • Zamontować i eksploatować zgodnie z instrukcją producenta. • Dla hydrantu wewnętrznego, minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: 1, 0 dm³/s. • Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0, 2 MPa. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 15

Hydranty wewnętrzne DN 25 • Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze

Hydranty wewnętrzne DN 25 • Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać: 1, 2 MPa. • Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z 2 hydrantów. • Zaleca się stosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gaśnicę. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 16

Hydranty wewnętrzne DN 25 1. Nominalna średnica węża [mm] wynosi: 2. Długość węża [m]

Hydranty wewnętrzne DN 25 1. Nominalna średnica węża [mm] wynosi: 2. Długość węża [m] wynosi: 20 30 3. Przyjęto efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych [m]: 3 10 4. Przyjęta liczba hydrantów wewnętrznych [szt. ]: 5. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1, 35± 0, 1 m od poziomu podłogi. TAK - 6. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej przed hydrantem. TAK - 7. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1, 0 dm 3/s. TAK - 8. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0, 2 MPa. TAK - 5 Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1, 2 MPa. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru 10. wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z. . . hydrantu/hydrantów. Minimalna nominalna średnica przewodów zasilających na których instaluje się hydrant wewnętrzny 11. 25 mm. 9. 12. Występują szczególne warunki środowiskowe do których hydrant musi być dostosowany 13. Przewody zasilające instalację wodociągową przeciwpożarową muszą zostać wykonane jako obwodowe. 14. Wykonać i eksploatować zgodnie z instrukcją producenta. 15. Zastosować zawór pierwszeństwa, w celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji w przypadku uszkodzenia przyborów sanitarnych. Copyright © J. P. PROJEKT 2017 1/2/4 TAK - TAK NIE VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 17

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 18

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 19

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 20

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W

Asystent doboru hydrantów wewnętrznych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 21

Bibliografia 1. 2. 3. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16

Bibliografia 1. 2. 3. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). http: //pap 24. pl/#/ Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 22

Dziękuję za uwagę Wykładowca: Jacek Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY

Dziękuję za uwagę Wykładowca: Jacek Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 23