Stosowanie przepisw bezpieczestwa i ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony

  • Slides: 18
Download presentation
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Regulacje prawne z zakresu ochrony

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

Cel • Prezentacja i omówienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pracy • zapoznanie z

Cel • Prezentacja i omówienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pracy • zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w Ośrodku • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i posługiwania się przepisami w pracy zawodowej • Kształtowanie postaw wpływających na rozwiązywanie problemów 2

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 3

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 4

Istota BHP • Dlaczego zajmujemy się BHP? • Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo pracy –

Istota BHP • Dlaczego zajmujemy się BHP? • Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo pracy – higiena pracy – ochrona pracy • System ochrony pracy w Polsce 5

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 6

Główne źródła prawa pracy • • 7 Kodeks pracy Dział X KP – Bezpieczeństwo

Główne źródła prawa pracy • • 7 Kodeks pracy Dział X KP – Bezpieczeństwo i higiena pracy Inne ustawy i akty wykonawcze Wewnętrzne źródła prawa pracy

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 8

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy • • • 9 Podstawowe obowiązki pracodawcy Obowiązki

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy • • • 9 Podstawowe obowiązki pracodawcy Obowiązki osób kierujących pracownikami Obowiązki pracowników Prawa pracownicze Uprawnienia pracodawcy

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 10

Nadzór i kontrola warunków pracy • • • 11 Pracodawca, bezpośredni przełożony Służba BHP

Nadzór i kontrola warunków pracy • • • 11 Pracodawca, bezpośredni przełożony Służba BHP Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna Inne

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie Ośrodka 12

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Dyscyplinarna – kara upomnienia – kara

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Dyscyplinarna – kara upomnienia – kara nagany – kara pieniężna • Karna • Regulaminowa 13

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika

Agenda • • • Istota BHP Główne źródła prawa pracy Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy Nadzór i kontrola warunków pracy Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP • Ogólne zasady BHP 14

Ogólne zasady BHP • • • 15 Zakres działalności Struktura organizacyjna Regulaminy wewnętrzne Zasady

Ogólne zasady BHP • • • 15 Zakres działalności Struktura organizacyjna Regulaminy wewnętrzne Zasady dotyczące bezpieczeństwa Zasady dotyczące higieny pracy

Ćwiczenie - praca Kodeksem Pracy • Praca z Kodeksem pracy • Zapoznanie się z:

Ćwiczenie - praca Kodeksem Pracy • Praca z Kodeksem pracy • Zapoznanie się z: – Regulaminem pracowni utk – Instrukcją BHP pracowni komputerowej 16

Po zakończeniu tej lekcji • Znasz podstawowe źródła prawa pracy • Umiesz wyszukiwać i

Po zakończeniu tej lekcji • Znasz podstawowe źródła prawa pracy • Umiesz wyszukiwać i posługiwać się przepisami • Znasz zasady BHP obowiązujące w Ośrodku 17

Pytania 18

Pytania 18