TECHNIK OCHRONY RODOWISKA w Zespole Szk Nr 2

  • Slides: 19
Download presentation
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Czym się zajmuje technik ochrony środowiska? Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, .

Czym się zajmuje technik ochrony środowiska? Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, . powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, oraz ochrony przyrody: monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady,

EKOLOG = RZECZNIK ZIEMI Ziemia jest naszym wspólnym domem. Musimy wszyscy powstrzymać powszechne dziś.

EKOLOG = RZECZNIK ZIEMI Ziemia jest naszym wspólnym domem. Musimy wszyscy powstrzymać powszechne dziś. dążenie do nadmiernej eksploatacji jej bogactw naturalnych. Jeśli zburzymy równowagę przyrody, to cała ludzkość będzie cierpieć. Zadaniem ekologów jest kształtować poczucie odpowiedzialności za środowisko!

technik ochrony środowiska sporządza bilanse zanieczyszczeń, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska;

technik ochrony środowiska sporządza bilanse zanieczyszczeń, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska.

W trakcie 4 lat edukacji uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową. Uczestniczą w zajęciach,

W trakcie 4 lat edukacji uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową. Uczestniczą w zajęciach, odbywających się w pracowni chemicznej w Zespole Szkół Nr 2

Uczniowie Technikum Ochrony Środowiska uczestniczą w zajęciach prowadzonych w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Uczniowie Technikum Ochrony Środowiska uczestniczą w zajęciach prowadzonych w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzyskują tytuł technika ochrony środowiska. 1. Ocena

Zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzyskują tytuł technika ochrony środowiska. 1. Ocena stanu środowiska -egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu klasy III 2. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska - egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu klasy IV

Czy jest to zawód dla ciebie? 1. Czy lubisz świat przyrody, który nas otacza?

Czy jest to zawód dla ciebie? 1. Czy lubisz świat przyrody, który nas otacza? 2. Czy potrafisz bezinteresownie pomagać innym? 3. Czy działasz w organizacjach lub akcjach ekologicznych? 4. Czy często oglądasz programy przyrodnicze w telewizji? 5. Czy potrafisz nazwać główne organizacje ekologiczne w kraju i na świecie? 6. Czy lubisz pracować na świeżym powietrzu? 7. Czy potrafisz przekonać innych do swoich poglądów? 8. Czy jesteś wyczulony na zapachy i kolory otoczenia?

Interpretacja wyników Jeśli uzyskałeś: • 7 -8 punktów – twoje kompetencje wskazują, że może

Interpretacja wyników Jeśli uzyskałeś: • 7 -8 punktów – twoje kompetencje wskazują, że może to być zawód dla ciebie, • 3 -6 punktów – dobrze się zastanów, przejrzyj zawody pokrewne, • 0 -2 punktów – poszukaj innego zawodu lub popracuj nad swoimi kompetencjami.

ZAWÓD UNIWERSALNY Jeśli zdecydujesz się na naukę w technikum ochrony. środowiska, pamiętaj że ekolodzy

ZAWÓD UNIWERSALNY Jeśli zdecydujesz się na naukę w technikum ochrony. środowiska, pamiętaj że ekolodzy są potrzebni w: przemyśle, usługach, edukacji, informacji.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE uzdolnienia techniczne i manualne, przeciętna sprawność fizyczna, dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE uzdolnienia techniczne i manualne, przeciętna sprawność fizyczna, dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność uwagi, zdolność koncentracji, cierpliwość, systematyczność, dokładność, odporność na zmienne wpływy środowiska pracy, komunikatywność, odpowiedzialność.

Przedmioty zawodowe Uczniowie technikum uczą się: 1) o zjawiskach zachodzących w środowisku, skutkach zanieczyszczeń

Przedmioty zawodowe Uczniowie technikum uczą się: 1) o zjawiskach zachodzących w środowisku, skutkach zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu jego degradacji 2) racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, 3) obsługiwania przyrządów meteorologicznych i innych urządzeń pomiarowych, 4) wykonywania pomiarów w terenie, 5) podstawowych zasad gospodarki rynkowej

MIEJSCA PRACY ośrodki badań i kontroli środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji,

MIEJSCA PRACY ośrodki badań i kontroli środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, zakłady unieszkodliwiania odpadów lub działy ochrony środowiska organów administracji,

INNE MIEJSCA PRACY. . . działy ochrony środowiska w dużych przedsiębiorstwach, pracownie ochrony środowiska

INNE MIEJSCA PRACY. . . działy ochrony środowiska w dużych przedsiębiorstwach, pracownie ochrony środowiska biur projektowych, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się ochroną środowiska, prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne.

STUDIA WYŻSZE Studia na kierunku ochrona środowiska prowadzone są przez wiele uczelni: uniwersytety, politechniki,

STUDIA WYŻSZE Studia na kierunku ochrona środowiska prowadzone są przez wiele uczelni: uniwersytety, politechniki, uczelnie pedagogiczne, uczelnie rolnicze, uczelnie zawodowe, uczelnie niepaństwowe

ZAWODY POKREWNE strażnik ochrony środowiska meteorolog synoptyk analityk środowiska biochemik biotechnolog klimatolog leśnik

ZAWODY POKREWNE strażnik ochrony środowiska meteorolog synoptyk analityk środowiska biochemik biotechnolog klimatolog leśnik

PRZYSZŁOŚĆ. . . Resort ochrony środowiska ocenia, że już teraz w samorządach potrzeba około

PRZYSZŁOŚĆ. . . Resort ochrony środowiska ocenia, że już teraz w samorządach potrzeba około 30 000 specjalistów z dziedziny ekologii. Wszyscy oni będą musieli się zmierzyć z jeszcze niską świadomością ekologiczną polskiego społeczeństwa.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ