LIFE 15 GIEPL000758 Masz prawo do skutecznej ochrony

  • Slides: 11
Download presentation
LIFE 15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody Dzień Informacyjny LIFE 2017, 25.

LIFE 15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody Dzień Informacyjny LIFE 2017, 25. 04. 2017

Finansowanie projektu Wartość projektu: 898 242 EUR Źródła finansowania: Projekt współfinansowany w 60% ze

Finansowanie projektu Wartość projektu: 898 242 EUR Źródła finansowania: Projekt współfinansowany w 60% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i w 37, 23% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Okres realizacji projektu: 01. 08. 2016 – 31. 12. 2019

Główne cele projektu Budowanie świadomości i podnoszenie wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony

Główne cele projektu Budowanie świadomości i podnoszenie wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody Wspieranie koordynacji działań na rzecz prawnej ochrony przyrody Wspieranie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody

Zaangażowane podmioty • • • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Zaangażowane podmioty • • • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Komenda Główna Policji Prokuratura Krajowa 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska Zarządzanie realizacją projektu: Beneficjent: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Komórka realizująca: Departament Realizacji Projektów Przyrodniczych – 5 osobowy Zespół LIFE Wsparcie: Komitet Sterujący

Planowane działania w projekcie Rok 2017 Konferencja projektu LIFE ü Kurs e-learningowy Zielone staże

Planowane działania w projekcie Rok 2017 Konferencja projektu LIFE ü Kurs e-learningowy Zielone staże w rdoś ü Badanie ex-ante Glosariusz podstawowych pojęć dotyczących ochrony przyrody Konkurs dla jednostek Policji

Planowane działania w projekcie Rok 2018 Szkolenia dla organów ścigania (32 szkolenia w 16

Planowane działania w projekcie Rok 2018 Szkolenia dla organów ścigania (32 szkolenia w 16 województwach) Zielone staże w rdoś Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy rdoś i organami ścigania Kampania informacyjna Cykl szkoleń dla podmiotów społecznych

Planowane działania w projekcie Szkolenia dla wymiaru sprawiedliwości (32 szkolenia w 16 województwach) Rok

Planowane działania w projekcie Szkolenia dla wymiaru sprawiedliwości (32 szkolenia w 16 województwach) Rok 2019 Materiały promujące tematykę i działania projektu oraz kampania informacyjna Zbiór orzeczeń sądowych i działań podejmowanych przez organy ścigania z zakresu prawnej ochrony przyrody w Polsce Konferencja podsumowująca Badanie ex-post

Strona internetowa projektu http: //projekty. gdos. gov. pl/masz-prawo-cele

Strona internetowa projektu http: //projekty. gdos. gov. pl/masz-prawo-cele

Tworzenie projektu LIFE ü ü Prace na wnioskiem – filozofia działań. Diagnoza problemu i

Tworzenie projektu LIFE ü ü Prace na wnioskiem – filozofia działań. Diagnoza problemu i działania przygotowawcze. Multiplikacja projektu. Projekt osadzony w instytucji.

Obserwacje i wnioski 1. Udział planowanych grup docelowych/partnerów na etapie pisania wniosku. 2. Wymierne

Obserwacje i wnioski 1. Udział planowanych grup docelowych/partnerów na etapie pisania wniosku. 2. Wymierne rezultaty i efekty projektu – nie tylko ilościowe. 3. Analiza zaplanowanych działań pod kątem zamówień publicznych. 4. Narzędzia „szybkiego reagowania”.

Kontakt Zespół projektu LIFE Departament Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Chłodna

Kontakt Zespół projektu LIFE Departament Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Chłodna 64 00 -872 Warszawa E-mail: [email protected] gov. pl Renata Putkowska-Smoter E-mail: renata. [email protected] gov. pl Tel. 22 66 16 212