Hlavn problmy Ameriky Hlavn problmy Ameriky 1 prrodn

  • Slides: 21
Download presentation
Hlavné problémy Ameriky

Hlavné problémy Ameriky

Hlavné problémy Ameriky � 1. prírodné katastrofy - zemetrasenia, sopečná činnosť, hurikány � 2.

Hlavné problémy Ameriky � 1. prírodné katastrofy - zemetrasenia, sopečná činnosť, hurikány � 2. odlesňovanie Amazonskej nížiny � 3. rýchly rast miest � 4. nelegálne sťahovanie obyvateľov z štátov Strednej a J. Ameriky

1. Prírodné katastrofy �K prírodným katastrofám, ktoré postihujú Ameriku patria: �Zemetrasenia �Sopečná činnosť �Povodne

1. Prírodné katastrofy �K prírodným katastrofám, ktoré postihujú Ameriku patria: �Zemetrasenia �Sopečná činnosť �Povodne �Suchá �Hurikány

Zemetrasenia �K zemetraseniam dochádza najčastejšie v pohorí Ánd/Kordiller � 31. januára 1906 - Ekvádor

Zemetrasenia �K zemetraseniam dochádza najčastejšie v pohorí Ánd/Kordiller � 31. januára 1906 - Ekvádor - Zemetrasenie s magnitúdou 8, 8 malo epicentrum v blízkosti pobrežia Ekvádoru a Kolumbie. � 18. apríla 1906 - USA - zemetrasenie v sile 7, 9 stupňa Richterovej škály zasiahlo San Francisco. � 22. mája 1960 - Čile - zemetrasenie s magnitúdou 9, 5 zasiahlo stredné Čile a vyvolalo následné prílivové vlny a sopečné erupcie. � 2. januára 2010 - Haiti - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7, 3 (222 517 obetí)

Sopky �Sopka St. Helens - posledná aktivita (erupcia): 2006 (najväčšia 1980) �Kráterové jazero �Sopka

Sopky �Sopka St. Helens - posledná aktivita (erupcia): 2006 (najväčšia 1980) �Kráterové jazero �Sopka Paricutin �Sopka Mont Pelée �Sopky na Havaji �Sopka Mauna Loa �Sopka Kilauea �Sopka Mauna Kea

Hurikán: �Je pomenovanie pre tropický cyklón v Amerike �Hurikán Katrina bol tropický cyklón, ktorý

Hurikán: �Je pomenovanie pre tropický cyklón v Amerike �Hurikán Katrina bol tropický cyklón, ktorý 29. augusta 2005 spôsobil enormné škody na juhovýchode USA, a to tak priamo, ako aj prelomením hrádzí pri meste New Orleans, ktoré spôsobilo zaplavenie takmer celého územia mesta. �Celkové škody sa odhadovali na vyše $108 miliárd dolárov.

Tornáda �V USA sa vyskytujú vo všetkých 50 štátoch, ale najmä v tzv. Tornado

Tornáda �V USA sa vyskytujú vo všetkých 50 štátoch, ale najmä v tzv. Tornado Alley, t. j. širokom páse siahajúcom od juhozápadu po severovýchod. � Zo štátov USA sa najviac tornád v prepočte na jednotku plochy vyskytuje na Floride (ktorá ale mimochodom leží mimo Tornado Alley) nasledovanej štátom Oklahoma. �Najviac tornád na celkovú plochu štátu sa naopak vyskytuje v Texase (aj preto, že ide o rozlohou veľký štát) – vyše 100 za rok

Suchá �El Niňo je periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Pacifiku,

Suchá �El Niňo je periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Pacifiku, keď sa výrazne zvyšuje prísun povrchovej teplej vody smerom od západnej časti Tichého oceánu k západnému pobrežiu Južnej Ameriky. �Výrazne narúša podnebie, spôsobuje buď výrazné suchá alebo povodne.

2. Odlesňovanie Amazonského pralesa �Najväčší lesný ekosystém v teplom pásme �Vlhko a teplo �Odlesňovanie

2. Odlesňovanie Amazonského pralesa �Najväčší lesný ekosystém v teplom pásme �Vlhko a teplo �Odlesňovanie vzniká z dôvodu vzniku plantáží, polí �Pôdy rýchlo strácajú úrodnosť preto sa musia stále odlesňovať nové územia �Za rok sa priemerne odlesní 1, 8 milióna hektárov

3. Rýchly rast miest �Mestá ponúkajú viacej možností na prácu, štúdium, zábavu, lepšiu zdravotnú

3. Rýchly rast miest �Mestá ponúkajú viacej možností na prácu, štúdium, zábavu, lepšiu zdravotnú pomoc �Na okrajoch miest vznikajú chudobné štvrte – slumy/favely �Veľkým problémom je aj kriminalita, drogy, násilie,

4. Nelegálne sťahovanie obyvateľov z štátov Strednej a J. Ameriky �USA patria k najrozvinutejším

4. Nelegálne sťahovanie obyvateľov z štátov Strednej a J. Ameriky �USA patria k najrozvinutejším štátom na svete, preto sa tam chce dostať veľké množstvo ľudí zo zaostalejších alebo chudobných štátov �Hľadajú: prácu, lepšie bývanie, vzdelanie. . . �USA sa snažia tieto nekontrolované presuny obmedziť/ zastaviť

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť