Problmy obyvateov Austrlie Medzi najzvanejie problmy Austrlie patria

  • Slides: 17
Download presentation
Problémy obyvateľov Austrálie

Problémy obyvateľov Austrálie

Medzi najzávažnejšie problémy Austrálie patria: 1. 2. 3. 4. Stenčovanie ozónovej vrstvy Nepôvodné organizmy

Medzi najzávažnejšie problémy Austrálie patria: 1. 2. 3. 4. Stenčovanie ozónovej vrstvy Nepôvodné organizmy Nedostatok vody a veľké suchá Veľké požiare

1. Stenčovanie ozónovej vrstvy • Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem.

1. Stenčovanie ozónovej vrstvy • Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem. • Atmosféra sa najčastejšie delí na časti: troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru.

 • Mimoriadne významnú úlohu pre pozemský život hrá tzv. ozónová vrstva atmosféry. •

• Mimoriadne významnú úlohu pre pozemský život hrá tzv. ozónová vrstva atmosféry. • Je to časť stratosféry vo výške 25 – 35 km nad zemským povrchom. • Zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie

 • Hrozbou pre obyvateľov Austrálie je stenčujúca sa ozónová vrstva v južných polárnych

• Hrozbou pre obyvateľov Austrálie je stenčujúca sa ozónová vrstva v južných polárnych oblastiach. • Prepúšťa viac ultrafialového žiarenia zvýšený výskyt rakoviny kože, nepriaznivý vplyv na organizmy.

Problémy obyvateľov Austrálie Medzi najzávažnejšie problémy Austrálie patria: 1. Stenčovanie ozónovej vrstvy • Nadmerný

Problémy obyvateľov Austrálie Medzi najzávažnejšie problémy Austrálie patria: 1. Stenčovanie ozónovej vrstvy • Nadmerný prienik ultrafialového žiarenia spôsobuje zvýšený výskyt rakoviny kože

2. Nepôvodné organizmy

2. Nepôvodné organizmy

 • Najznámejšia pohroma, ktorú spôsobil beloch v austrálskej prírode bolo rozmnoženie králikov.

• Najznámejšia pohroma, ktorú spôsobil beloch v austrálskej prírode bolo rozmnoženie králikov.

 • Z rastlín sem Európania priviezli Opunciu.

• Z rastlín sem Európania priviezli Opunciu.

2. Nepôvodné organizmy • Prírodu Austrálie ohrozujú nepôvodné živočíchy a rastliny spôsobujú ekologickú katastrofu

2. Nepôvodné organizmy • Prírodu Austrálie ohrozujú nepôvodné živočíchy a rastliny spôsobujú ekologickú katastrofu (napr. králik, kaktus opuncia)

3. Nedostatok vody a veľké suchá

3. Nedostatok vody a veľké suchá

Zavlažovacie zariadenie Pohľad na Jindabyne a rovnomennú priehradu. Artézska studňa

Zavlažovacie zariadenie Pohľad na Jindabyne a rovnomennú priehradu. Artézska studňa

3. Nedostatok vody a veľké suchá • Poľnohospod. rieši problém budovaním zavlažovacích zariadení •

3. Nedostatok vody a veľké suchá • Poľnohospod. rieši problém budovaním zavlažovacích zariadení • Vodu získavajú z artézskych studní a vodných nádrží na riekach • Na východe vedú do vnútrozemia vodovody

4. Veľké požiare Červené oblasti sú miesta, kde priemerné teploty od 25 januára do

4. Veľké požiare Červené oblasti sú miesta, kde priemerné teploty od 25 januára do 1. februára boli miestami až o 10°C vyššie, ako priemer za roky 2000 -2008. Naopak chladnejšie počasie v Queenslande je spojené so záplavami.

 • Mimoriadne sucho v Austrálii na prelome rokov 2008 -2009 viedlo v štáte

• Mimoriadne sucho v Austrálii na prelome rokov 2008 -2009 viedlo v štáte Viktória k vzniku najhorších požiarov v histórii tejto krajiny.

Austrália je podľa vedcov kontinentom s najväčšou náchylnosťou k lesným požiarom na zemeguli.

Austrália je podľa vedcov kontinentom s najväčšou náchylnosťou k lesným požiarom na zemeguli.

4. Veľké požiare • Dlhotrvajúce suchá a vysoké teploty spôsobujú vznik veľkých požiarov, zahasenie

4. Veľké požiare • Dlhotrvajúce suchá a vysoké teploty spôsobujú vznik veľkých požiarov, zahasenie ktorých trvá i niekoľko týždňov