Velkommen til utviklingsprosess Mlet med prosessen Mlet med

  • Slides: 21
Download presentation
Velkommen til utviklingsprosess!

Velkommen til utviklingsprosess!

Målet med prosessen Målet med denne kvelden er å utarbeide en handlingsplan som tar

Målet med prosessen Målet med denne kvelden er å utarbeide en handlingsplan som tar dere fra dagens situasjon og nærmere ønsket situasjon. Handlingsplanen skal være ambisiøs, men realistisk, i jakten etter å skape et best mulig aktivitetstilbud for klubbens medlemmer. En viktig forutsetning er at alle deltakerne er åpne for andres synspunkter og meninger, klarer å skille sak og person, og ikke minst at man tør å tenke nytt rundt både organisering, innhold og behov. Utøveren skal være i sentrum gjennom hele prosessen.

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) • Vedtatt på Skitinget i 2016 • Bygger på svarene i

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) • Vedtatt på Skitinget i 2016 • Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 • Ligger til grunn for utformingen av Skipolitisk dokument 2016 -2020

Modellene

Modellene

SUM baserer seg på utviklingsnivå

SUM baserer seg på utviklingsnivå

Struktur Skipolitisk dokument 2016 -2020 SUM INNSATSOMRÅDER NIVÅER i SUM ‘Utøveren i sentrum’ SPD

Struktur Skipolitisk dokument 2016 -2020 SUM INNSATSOMRÅDER NIVÅER i SUM ‘Utøveren i sentrum’ SPD q Hovedmål pr. område q Mål pr. område og nivå Ø Fordelt på org. ledd SKIPOLITISK DOKUMENT + = 2016 – 2020

Nivå pr innsatsområde

Nivå pr innsatsområde

Ansvarsfordeling pr org. ledd MÅL Ø Skiforbundet Ø Skikrets Ø Skiklubb

Ansvarsfordeling pr org. ledd MÅL Ø Skiforbundet Ø Skikrets Ø Skiklubb

Alt henger sammen med alt!

Alt henger sammen med alt!

Agenda Del 1 (20 – 30 minutter) • Kartlegging av nå-situasjonen • Gruppearbeid (egen

Agenda Del 1 (20 – 30 minutter) • Kartlegging av nå-situasjonen • Gruppearbeid (egen klubb) Del 2 (30 - 60 minutter) • Prioritere innsatsområde • Prioritere mål • Sammenligne mål (på tvers) Del 3 (40 - 60 minutter) • Formulere tiltak • Definere ansvar, frist og status

Introduksjonsvideo https: //youtu. be/k 5 EAXTHx. GHw

Introduksjonsvideo https: //youtu. be/k 5 EAXTHx. GHw

Hvordan ser drømmeklubben ut? ? Hvilk ere d r a rh te ivite t

Hvordan ser drømmeklubben ut? ? Hvilk ere d r a rh te ivite t k a e Hvem er trenere? Hva kjennetegner aktiviteten? ? dere r a h r te gemen H ran r a s g va sla ivillig? ære fr v å t e d r e n a d r Hvordan beskrives miljøet i klubben?

Del 1: Sjekklister - Kartlegge dagens situasjon Hvordan ser dagens situasjon ut?

Del 1: Sjekklister - Kartlegge dagens situasjon Hvordan ser dagens situasjon ut?

Sjekklistene

Sjekklistene

Del 2: Prioriteringer - Velge ut innsatsområder og mål 1. Velg ut 1 -2

Del 2: Prioriteringer - Velge ut innsatsområder og mål 1. Velg ut 1 -2 innsatsområder dere ønsker å utvikle 2. Prioriter mål for hvert innsatsområde

Forklaring på «prikkemetoden» (Video) - Prioritere mål fra gruppearbeidet

Forklaring på «prikkemetoden» (Video) - Prioritere mål fra gruppearbeidet

3 stemmer – 3 prikker - Prioritere

3 stemmer – 3 prikker - Prioritere

Avrunding del 2 Handlingsplan [SKIKLUBB] Prioriterte mål i skipolitisk dokument for [SKIKLUBB] i perioden

Avrunding del 2 Handlingsplan [SKIKLUBB] Prioriterte mål i skipolitisk dokument for [SKIKLUBB] i perioden [TIDSPERSPEKTIV] Innsatsområde: UTØVER Nivå: AKTIV LIVET UT - KONKURRERE LIVET UT Mål: Skiklubben skal ha et tilbud både til utøvere som ønsker å konkurrere, og til medlemmer som ønsker å være i aktivitet uten konkurranse TILTAK 1. 2. 3. Ansvar: Hvem har ansvar for at dette blir gjort? Frist: Når skal det være gjennomført? Status: Hvor i prosessen er vi pr nå? Ansvar Frist Ferdig Under uvikling Ikke startet Status

Del 3: Handlingsplanen blir til - Formulere tiltak Åpen kreativ idestorming Samle, diskutere og

Del 3: Handlingsplanen blir til - Formulere tiltak Åpen kreativ idestorming Samle, diskutere og votere Lukke, ta endelige valg

Ansvar – Frist - Status • Hvem har ansvar for hvilke tiltak? • Når

Ansvar – Frist - Status • Hvem har ansvar for hvilke tiltak? • Når skal tiltaket være gjennomført? • Hva er status på arbeidet?

Lykke til med arbeidet!

Lykke til med arbeidet!