UPPDRAG 1 Energiomvandlingar Mlet med uppdraget Mlet med

  • Slides: 12
Download presentation
UPPDRAG 1 Energiomvandlingar

UPPDRAG 1 Energiomvandlingar

Målet med uppdraget Målet med uppdrag 1 är att ni ska: • undersöka hur

Målet med uppdraget Målet med uppdrag 1 är att ni ska: • undersöka hur elektricitet kan användas för att få saker att röra sig, lysa och låta • resonera om var energin kommer ifrån och vart den tar vägen • förstå att energiomvandlingen upphör i generatorn när vevandet avbryts.

Fundera på • Känner du till att det finns cykellyse och ficklampor som inte

Fundera på • Känner du till att det finns cykellyse och ficklampor som inte behöver batteri? • Hur tror du att de fungerar?

Kan du få igång fläkten? Du behöver: • 1 vevgenerator • 2 kablar •

Kan du få igång fläkten? Du behöver: • 1 vevgenerator • 2 kablar • 1 mätbox • 1 fläkt Koppla ihop vevgeneratorn och fläkten med mätboxen • Veva och iaktta hur fläkten snurrar när ni vevar fort och när ni vevar långsamt. • Mätinstrumentet i boxen visar hur mycket energi (egentligen spänning) som omvandlas när du vevar generatorn. Läs av hur mycket den visar när du snurrar långsamt respektive fort.

Sammanfatta och diskutera • Var kommer energin från som gör att fläkten snurrar? •

Sammanfatta och diskutera • Var kommer energin från som gör att fläkten snurrar? • Varför snurrar den mer när du vevar fortare? Var tar energin vägen sedan? • Vad händer om du slutar veva? • Det går att mäta hur stark en motor är, eller hur mycket arbete den kan utföra. Vet du vilken enhet det brukar mätas i?

Kan du få fram ljus? Du behöver: • 1 LED-box • 2 kablar •

Kan du få fram ljus? Du behöver: • 1 LED-box • 2 kablar • 1 vevgenerator Koppla vevgeneratorn till LED-boxen och sätt igång att veva.

Sammanfatta och diskutera • Varför lyser lamporna starkare ju snabbare du vevar? • Hur

Sammanfatta och diskutera • Varför lyser lamporna starkare ju snabbare du vevar? • Hur skulle vår vardag vara utan lampor? • Hur får områden som saknar elektricitet ljus? • Hur får man ljus i fjällen eller i segelbåten?

Kan du få fram ljud? Du behöver: • 1 summer • 2 kablar •

Kan du få fram ljud? Du behöver: • 1 summer • 2 kablar • 1 vevgenerator Koppla vevgeneratorn till summern och veva tills det kommer ett ljud. • Blir ljudet starkare ju mer du vevar?

EXTRAUPPGIFTER: Serie- och parallellkoppling

EXTRAUPPGIFTER: Serie- och parallellkoppling

Koppla och undersök parallellkoppling Du behöver: • 1 kondensator • 1 LED-box • 1

Koppla och undersök parallellkoppling Du behöver: • 1 kondensator • 1 LED-box • 1 summer • Kablar • 1 mätbox • 1 vevgenerator • 1 fläkt Koppla alla delarna parallellt så som bilden visar. Veva vevgeneratorn som i försöken innan. • Hur många delar går det att hålla i gång? • Koppla ihop delarna på olika sätt och studera vad som händer.

Koppla och undersök seriekoppling Du behöver: • 1 kondensator • 1 LED-box • 1

Koppla och undersök seriekoppling Du behöver: • 1 kondensator • 1 LED-box • 1 summer • Kablar • 1 mätbox • 1 vevgenerator • 1 fläkt Koppla alla delarna i serie som bilden visar. Veva vevgeneratorn som i försöken innan. • Hur många delar går det att hålla i gång? • Koppla ihop delarna på olika sätt och studera vad som händer.

Vad är det för skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling? • Om det finns många

Vad är det för skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling? • Om det finns många olika delar i en krets går det att koppla ledningarna på olika sätt. • Ett sätt är att koppla två eller flera komponenter ”i en rad efter varandra” • Ett annat sätt är att koppla två eller flera komponenter ”i bredd” bredvid varandra. • I det första fallet, seriekoppling, finns det bara en väg för strömmen att gå. Strömmen blir lika stor genom alla komponenterna. • I det andra fallet, parallellkoppling, finns det två eller flera olika vägar för strömmen att. Strömmen kommer att dela upp sig mellan komponenterna. Hur strömmen delar upp sig beror på motståndet/resistansen i varje komponent.