Det lyser i stille grender 1 Det lyser

  • Slides: 22
Download presentation

Det lyser i stille grender 1 Det lyser i stille grender av tindrande ljos

Det lyser i stille grender 1 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld, og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.

Det lyser i stille grender 2 Og glade med song dei helsar sin broder

Det lyser i stille grender 2 Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall.

Det lyser i stille grender 3 Der låg han med høy til pute og

Det lyser i stille grender 3 Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng.

Det lyser i stille grender 4 Der song dei for første gongen ved natt

Det lyser i stille grender 4 Der song dei for første gongen ved natt over Davids by den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny,

Det lyser i stille grender 5 den songen som atter tonar med jubel kvar

Det lyser i stille grender 5 den songen som atter tonar med jubel kvar julenatt om barnet, Guds Son, vår sonar, som døden for evig batt.

Blank

Blank

En krybbe var vuggen 1 En krybbe var vuggen som ventet ham her, det

En krybbe var vuggen 1 En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå.

En krybbe var vuggen 2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.

En krybbe var vuggen 2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

En krybbe var vuggen 3 Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik

En krybbe var vuggen 3 Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

Blank

Blank

Et barn er født 1 Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå

Et barn er født 1 Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

Et barn er født 2 En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i

Et barn er født 2 En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

Et barn er født 3 Hun la ham i et krybberom, et krybberom. Guds

Et barn er født 3 Hun la ham i et krybberom, et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja! !

Et barn er født 4 Men okse der og asen stod, og så den

Et barn er født 4 Men okse der og asen stod, og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

Et barn er født 5 Fra Saba kom de konger tre, de konger tre.

Et barn er født 5 Fra Saba kom de konger tre, de konger tre. Gull, røkels, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

Et barn er født 9 Lov, takk og pris i evighet, den hellige Treenighet!

Et barn er født 9 Lov, takk og pris i evighet, den hellige Treenighet! Halleluja, halleluja!

Blank

Blank

Deilig er jorden 1 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes

Deilig er jorden 1 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang.

Deilig er jorden 2 Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters

Deilig er jorden 2 Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

Deilig er jorden 3 Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel

Deilig er jorden 3 Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!