TAKLIMAT PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN KONSEP

  • Slides: 23
Download presentation
TAKLIMAT PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN

TAKLIMAT PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN

KONSEP 1 MURID 1 SUKAN Sukan Untuk Kecemerlangan Sukan Untuk Semua (Dasar 1 Murid

KONSEP 1 MURID 1 SUKAN Sukan Untuk Kecemerlangan Sukan Untuk Semua (Dasar 1 Murid 1 Sukan) Konsep Dasar 1 M 1 S adalah penyertaan semua murid secara aktif dalam sekurang -kurangnya satu jenis sukan sepanjang tahun bagi melahirkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas

WAJIB SUKAN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979, telah menetapkan bahawa sukan adalah

WAJIB SUKAN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979, telah menetapkan bahawa sukan adalah dimestikan di semua sekolah. KPM mewajibkan aktiviti sukan di sekolah melalui SPI Bil. 1/1989 : Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah bertarikh 3 Januari 1989.

WAJIB SUKAN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 adalah memperakukan : Sekolah-sekolah hendaklah

WAJIB SUKAN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 adalah memperakukan : Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa, jalan kaki dan sebagainya. Kegiatan sukan dan olahraga diperingkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan antara murid-murid berbilangan kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai.

WAJIB SUKAN Oleh kerana kegiatan sukan di sekolah dilihat kurang meriah maka, YAB Timbalan

WAJIB SUKAN Oleh kerana kegiatan sukan di sekolah dilihat kurang meriah maka, YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah mengisytiharkan Dasar 1 Murid 1 Sukan pada 17 Mac 2010. Dasar ini dilaksanakan mulai tahun 2011 dan dilancarkan pada 2 Julai 2011 melalui Larian Serentak 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia di Taiping, Perak.

OBJEKTIF PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN § Meningkat kecergasan dan kesihatan murid §

OBJEKTIF PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN § Meningkat kecergasan dan kesihatan murid § Memupuk nilai positif § Perpaduan kaum § Keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal § Menambah bilangan atlet murid yang berpotensi

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN § Dasar ini bukan merupakan satu dasar baru

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN § Dasar ini bukan merupakan satu dasar baru dalam sistem pendidikan § Dasar ini merupakan penjenamaan semula sukan di sekolah § Bagi mengembalikan kemeriahan sukan di sekolah

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Sekolah Rendah (Tahun 4 hingga Tahun

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Sekolah Rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6), Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 6) wajib menyertai sekurangnya satu jenis sukan q. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah q. Aktiviti sukan yang diceburi murid atas inisiatif ibu bapa yang tidak ditawarkan oleh pihak sekolah perlu mendapat kebenaran pihak sekolah q. Asas kepada 1 Murid 1 Sukan adalah pelaksanaan mata pelajaran PJPK yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran PJK hendaklah diguna sama bagi melaksanakan 1 Murid 1 Sukan

PENDEKATAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN Program Sukan Umum Merentas Desa Sukan Tara

PENDEKATAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN Program Sukan Umum Merentas Desa Sukan Tara Kejohanan Balapan & Padang (mulai Jun setiap tahun) Kelab Sukan Sekolah Latihan pelbagai permainan & Modified Games

PENDEKATAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN Pertandingan Dalaman Pertandingan antara rumah sukan/kelab sukan

PENDEKATAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN Pertandingan Dalaman Pertandingan antara rumah sukan/kelab sukan sekolah Pertandingan antara tingkatan/kelas Pertandingan antara dorm asrama Pertandingan Lain MSSD MSSN MSSM dan Antarabangsa

SPI BERKAITAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Surat Pekeliling Ikhtisas 16/2010 (Pelaksanaan Dasar

SPI BERKAITAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Surat Pekeliling Ikhtisas 16/2010 (Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan) q. Surat Pekeliling Ikhtisas 8/2009 (Langkah-Langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti/Program Lawatan Di Luar Waktu Persekolahan) q. Surat Pekeliling Ikhtisas 4/2008 (Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)

SURAT SIARAN BERKAITAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Surat Siaran 49/2010 (Kebenaran Khas

SURAT SIARAN BERKAITAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN q. Surat Siaran 49/2010 (Kebenaran Khas Kepada Guru-Guru Dan Murid-Murid Yang Melaksanakan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (PJK) Memamkai Pakaian Rasmi Sukan Sepanjang Hari Berkenaan) q. Surat Siaran 17/2010 (Penganjuran Program / Aktiviti Sukan Tahunan / Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah) q. Surat Siaran 14/2009 (Penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Sukan)

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PERANCANGAN Perancangan dalam konteks 1 Murid 1 Sukan hendaklah dibuat pada

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PERANCANGAN Perancangan dalam konteks 1 Murid 1 Sukan hendaklah dibuat pada tahun sebelum dengan merujuk kepada mengenalpasti, merangka, membina, menyusun, menjadualkan serta menghasilkan aktiviti-aktiviti sukan yang berkaitan dengan program sukan di sekolah seperti dalam Jadual I. AKTIVITI BULAN Jan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah * untuk merancang pengurusan: • Program Sukan Sekolah • Penubuhan Rumah Sukan • Penubuhan Kelab Sukan & Permainan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PELAKSANAAN Pelaksanaan program sukan sekolah dibawah Dasar 1 M 1 S

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PELAKSANAAN Pelaksanaan program sukan sekolah dibawah Dasar 1 M 1 S hendaklah dijalankan sepanjang tahun seperti cadangan dalam Jadual 2. Walau bagaimanapun, pihak sekolah digalakkan untuk merancang pelaksanaan program sukan mengikut kesediaan, kemampuan serta kreativiti dan inovasi pihak sekolah. AKTIVITI BULAN Jan Pendaftaran Rumah Sukan Pendaftaran murid di bawah kelab sukan Latihan & pertandingan rumah sukan Aktiviti kelolaan kelab sukan Latihan merentas desa Pertandingan merentas desa (SM) & “School Run” (SR) Latihan balapan & padang Sukantara Kejohanan balapan & padang Pertandingan peringkat dalaman (antara kelab / dorm / kelas) Aktiviti sukan lain Majlis anugerah sukan sekolah Mesyuarat jawatankuasa pembangunan sukan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PEMANTAUAN Pemantauan terhadap pengurusan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan oleh

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PEMANTAUAN Pemantauan terhadap pengurusan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan oleh pihak pengurusan sekolah adalah sebahagian daripada strategi untuk menilai dan memastikan kejayaan serta keberkesanan aktiviti sukan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan meneliti aspek pengurusan, penggunaan peralatan, pematuhan peraturan, kesihatan, kebajikan serta keselamatan dan penyertaan murid yang mengikuti program sukan sekolah. Proses pemantauan hendaklah dijalankan oleh pihak pengurusan sekolah sepanjang tahun. Langkah penambahbaikan hendaklah dijalankan oleh pihak sekolah dari masa ke semasa untuk memastikan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan. AKTIVITI BULAN Jan Sepanjang pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PENILAIAN Penilaian aktiviti sukan bertujuan menghasilkan maklumbalas secara langsung yang menjadi

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA PENILAIAN Penilaian aktiviti sukan bertujuan menghasilkan maklumbalas secara langsung yang menjadi input kepada usaha penambahbaikan aktiviti yang dijalankan serta bagi peningkatan penglibatan dan pencapaian murid. Penilaian hendaklah berasaskan kehadiran dan penyertaan secara aktif setiap murid dalam aktiviti di bawah Program Sukan Sekolah. Selain daripada penglibatan dalam aktiviti umum yang melibatkan semua murid, tumpuan hendaklah diberi kepada kehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti Kelab Sukan / Permainan. Penilaian aktiviti sukan akan dijalankan secara berperingkat mulai 2012. AKTIVITI BULAN Jan Bagi semua aktiviti sukan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA LAPORAN / DOKUMENTASI Laporan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dan penilaian

PENGURUSAN PELAKSANAAN FASA LAPORAN / DOKUMENTASI Laporan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dan penilaian pelaksanaan Dasar 1 M 1 S adalah penting dan perlu direkodkan. Pendokumentasian tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bahan rujukan kepada usaha penambahbaikan dan tindakan susulan. AKTIVITI BULAN Jan Post Mortem keseluruhan program sukan sekolah Laporan keseluruhan program sukan sekolah Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

CADANGAN / ALTERNATIF PELAKSANAAN PROGRAM SUKAN AKTIVITI BULAN Jan Mesyuarat dan pemilihan rumah sukan

CADANGAN / ALTERNATIF PELAKSANAAN PROGRAM SUKAN AKTIVITI BULAN Jan Mesyuarat dan pemilihan rumah sukan Latihan merentas desa Merentas desa / School Run Latihan rumah sukan Latihan kelab sukan Kejohanan balapan & padang Pertandingan peringkat dalaman (antara kelab / dorm / kelas) Latihan pasukan sekolah Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN §Memuat turun dan mengguna pakai Buku Panduan Pelaksanaan

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN §Memuat turun dan mengguna pakai Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan www. moe. gov. my/dasar/bukupanduan 1 murid 1 sukan § Memuat turun dan mengguna pakai Modul Latihan Sukan Untuk Penasihat Kelab Sukan www. moe. gov. my/bsukan/muatturun/modullatihansu kanuntukpenasihatkelabsukan

CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1 M 1 S SEKOLAH RENDAH Tahun 4 Tahun 5

CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1 M 1 S SEKOLAH RENDAH Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 2012 2013 2014 2015 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 6 R Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 R Tingkatan 6 A Tahun 4 SEKOLAH PEND. KHAS SEKOLAH MENENGAH

LAMPIRAN 5 LANDASAN PENGLIBATAN MURID DALAM DASAR 1 M 1 S JANUA DISEMBE R

LAMPIRAN 5 LANDASAN PENGLIBATAN MURID DALAM DASAR 1 M 1 S JANUA DISEMBE R RI MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN ANTARA RUMAH SUKAN BAGI PELBAGAI SUKAN / PERMAINAN 1 1 M 1 S LANDASAN PASUKAN RUMAH SUKAN LANDASAN TETAP 1 M 1 S – KELAB SUKAN DAN PERMAINAN LANDASAN PASUKAN SEKOLAH 2 3 4 5 6 *** Murid dipilih Murid terus Ada Murid hadir Murid yang untuk terlibat dalam dipilih untuk sesi untuk dipilih akan Pasukan persediaan dan mewakili pemilihan menghadiri Pelapis latihan untuk Rumah Sukan Pasukan latihan Rumah Sukan persiapan bagi Contoh : Rumah Sukan Pelapis Rumah Sukan untuk tahun Persatuan / permainan Rumah berikutnya Hoki sukan Sukan Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Rumah Sukan * JANUA B Ada sekolah yang mengadakan aktiviti Kelab Sukan & Permainan / Pasukan Sekolah semasa cuti sekolah (Disember) DISEMBE RI Setiap murid berdaftar A R & t e r l i b a t s e k u r a n g – k u r a n g n y a s at u k e l a b s u k a n & permainan. M u r i d t e r l i b a t d e n g a n l a t i h a n / p e r t a n d i n g a n / k l i n i k / l a i n – l a i n : contoh – l a w a t an/kuiz/kursus Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Pasukan Sekolah* C Murid hadir sesi untuk pemilihan pasukan sekolah Ada murid dipilih mewakili pasukan sekolah Murid yang dipilih menghadiri latihan pasukan sekolah. Contoh : B/Sepak Murid hadir sesi untuk pemilihan Pasukan Pelapis Sekolah Murid dipilih untuk Pasukan Pelapis (cont: B/Sepak) untuk tahun berikutnya Murid terus terlibat dalam persediaan & latihan untuk persiapan bagi tahun berikut MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN MSSD / MSSN / MSSM / ANTARABANGSA & PERTANDINGAN LAIN YANG DISERTAI JANUA DISEMBE RI untuk Rumah Sukan dan Pasukan R • Murid yang tidak terpilih **Putaran langkah 1 -6 bergantung kepada masa bermulanya Sekolah adalah diwajibkan hadir aktiviti Kelab Sukan dan Permainan 1 kali seminggu **Setiap murid diwajibkan untuk menyertai Sukan Tara dan Merentas Desa langkah 1 yang boleh dimulakan pada mana-mana bulan tertentu mengikut perancangan sekolah.

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM DAN PERLUASAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM DAN PERLUASAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M 1 S) < 20 Tahun < 6 Tahun 1 ASAS J A S M A N I M U R I D 6 Sukan & Gaya Hidup Aktif Sepanjang Hayat Sukan Untuk Semua *TD **TID SUKAN DI SEKOLAH (1 M 1 S) Ke arah Pembinaan Modal Insan Yang Sihat dan Cergas 3 Sukan Untuk Kecemerlangan Sukan 2 Jalinan Kerjasama Dengan Pelbagai Agensi dan Persatuan Sukan 5 Sukan Prestasi Tinggi 4 Pertandingan / Penilaian Membudayakan Sukan di Sekolah 8 PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (Kemahiran Asas Sukan dan Permainan) PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN SEKOLAH MOM PLD \\ MSN LAIN-LAIN AGENSI SSN SSM SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH / MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA 7 Memantapkan Pembangunan Sumber Manusia TERAS 1 TERAS 2 Memperkasakan Sistem Pentadbiran TERAS 3 Membangunkan Membudayakan Prasarana dan Penyelidikan Untuk Pembangunan Sukan Peralatan Sukan Sekolah TERAS 4 TERAS 5 5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM *TD – Talent Detection **TID – Talent Identification and Development (National Glory) M A S Y A R A K A T R E M A J A Y A N G S I H A T 9 S I H A T & & C E R G A S

TERIMA KASIH…

TERIMA KASIH…