DASAR KOKURIKULUM DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM terkandung dalam DASAR

  • Slides: 29
Download presentation
DASAR KOKURIKULUM

DASAR KOKURIKULUM

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM terkandung dalam DASAR PELAJARAN NEGARA 1956 PENYATA RAZAK 1956 ORDINANCE PELAJARAN

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM terkandung dalam DASAR PELAJARAN NEGARA 1956 PENYATA RAZAK 1956 ORDINANCE PELAJARAN 1952/1957 LAPORAN RAHMAN TALIB 1957 AKTA PELAJARAN 1961 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1988

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM terkandung dalam AKTA PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 WARTA

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM terkandung dalam AKTA PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 WARTA KERAJAAN 1967 SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS ` * Penerangan lanjut, sila rujuk folder “ DASAR PELAKSAAN KOKURIKULUM ” dalam CD yang dibekalkan.

DASAR-DASAR BARU KPM 1 M 1 S MBMMBI PBS NKEA DASAR-DASAR BARU KPM TRANSFORMASI

DASAR-DASAR BARU KPM 1 M 1 S MBMMBI PBS NKEA DASAR-DASAR BARU KPM TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL KSSR

PENUNJUK PELAKSANAAN § Visi dan Misi tertera di tempat-tempat yang strategik. § Tertera slogan-slogan

PENUNJUK PELAKSANAAN § Visi dan Misi tertera di tempat-tempat yang strategik. § Tertera slogan-slogan kepentingan kokurikulum. § Sekolah mempunyai “blue-print”. § Sekolah mempunyai Organisasi Pengurusan Kokurikulum § Sekolah terbukti berusaha menyediakan prasarana § Sekolah terbukti berusaha memperolehi sumber

PENUNJUK PELAKSANAAN § Berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih dalam bidang kokurikulum. § Takwim

PENUNJUK PELAKSANAAN § Berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih dalam bidang kokurikulum. § Takwim Tahunan dan Jadual Kegiatan Kokurikulum di maklumkan Guru-Guru, § Guru terima kepada secara bertulis tugas. Pelajar dan Ibu Bapa. tanggung § Sekolahjawab. menubuhkan persatuan/kelab, persatuan/kelab sukan dan permainan, dan badan

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah menubuhkan “Jawatankuasa ” § Fail-fail penubuhan dan pengurusan aktif dan

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah menubuhkan “Jawatankuasa ” § Fail-fail penubuhan dan pengurusan aktif dan kemas kini. sertai kegiatan kokurikulum § Setiap murid seperti ditetapkan masing-masing § Setiap muriddan diberi penilaian prestasi mempunyai rekod tahunan berdasarkan Skema Penilaian yang ditetapkan oleh

PENUNJUK PELAKSANAAN § Kemaskinikan pangkalan data pencapaian sekolah dan murid-murid dalam bidang kokurikulum §

PENUNJUK PELAKSANAAN § Kemaskinikan pangkalan data pencapaian sekolah dan murid-murid dalam bidang kokurikulum § Sekolah menyediakan insentif atau setiap tahun. skema galakan § Sekolah berjaya realisasikan konsep “Sekolah Berwatak”. § Terdapat sepasukan/individu murid capai kejayaan cemerlang di peringkat tinggi.

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan § Kadar kemenjadian murid

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan § Kadar kemenjadian murid meningkat kes disiplin kurang, kehadiran naik, murid cerdas, budi pekerti meningkat, § Wujud kerjasama antara sekolah dengan pergaduhan etnik turun, prestasi masyarakat, dan akademik naik. pihak luar

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah disayangi oleh murid-murid, guru, ibu bapa dan anggota masyarakat yang

PENUNJUK PELAKSANAAN § Sekolah disayangi oleh murid-murid, guru, ibu bapa dan anggota masyarakat yang lain. § Guru-guru dan murid-murid bersikap positif terhadap kegiatan kokurikulum. § Sokongan dan sambutan ibu bapa terhadap kegiatan kokurikulum yang dianjurkan ; pertandingan, perkhemahan

CABARAN § Salah tafsir dan kurang kefahaman tentang dasar kokurikulum. § Terdapat Pengetua/Guru Besar

CABARAN § Salah tafsir dan kurang kefahaman tentang dasar kokurikulum. § Terdapat Pengetua/Guru Besar kurang atau tidak berminat dalam bidang kokurikulum. § Bidang kegiatan kokurikulum yang luas. § Sumber kewangan terhad.

CABARAN § Kemudahan dan kepakaran. § Pertambahan tanggungjawab dan tugas.

CABARAN § Kemudahan dan kepakaran. § Pertambahan tanggungjawab dan tugas.