STANDARD 3 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM 1 PELAKSANAAN SKPMg

  • Slides: 10
Download presentation
STANDARD 3. 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM 1 PELAKSANAAN SKPMg 2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

STANDARD 3. 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM 1 PELAKSANAAN SKPMg 2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

PERUBAHAN SKPM 2010 2 SKPMg 2 Nama Standard: Pengurusan Kokurikulum dan Sukan Nama Standard:

PERUBAHAN SKPM 2010 2 SKPMg 2 Nama Standard: Pengurusan Kokurikulum dan Sukan Nama Standard: Pengurusan Kokurikulum Nama Aspek: 3. 2. 5 Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan Nama Aspek: 3. 2. 5 Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum 3. 2. 6 Pengurusan Sukan Untuk Semua Bil. Aspek: 6 Bil. Aspek: 7 Pengiraan Skor: 6 Aspek Pengiraan Skor: 7 TUMS 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 1: Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum Ketetapan dibuat untuk

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 1: Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum. ASPEK 3. 2. 2: Pengurusan Kelab/Persatuan Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif. ASPEK 3. 2. 3: Pengurusan Badan Beruniform Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan murid. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 4 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 4:

SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 4 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 4: Pengurusan Sukan/Permainan Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif. ASPEK 3. 2. 5: Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 5 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 6:

SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL ASPEK 5 KRITERIA KRITIKAL ASPEK 3. 2. 6: Pengurusan Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya saing dalam kalangan murid. ASPEK 3. 2. 7: Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum Pentaksiran kokurikulum diurus untuk mengesan pencapaian murid. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

STANDARD KUALITI DAN TUMS BIL. STANDARD KUALITI (STAK) Pelaksanaan kokurikulum 3. 2. 1. 1

STANDARD KUALITI DAN TUMS BIL. STANDARD KUALITI (STAK) Pelaksanaan kokurikulum 3. 2. 1. 1 diurus secara sistematik dan terancang. 3. 2. 2. 1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 6 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas. (LINK 3. 2. 1. 1) Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/persatuan yang berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 2. 2. 1) 13 Februari 2017

SAMBUNGAN …STANDARD BIL. STANDARD KUALITI (STAK) KUALITI DAN TUMS 7 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

SAMBUNGAN …STANDARD BIL. STANDARD KUALITI (STAK) KUALITI DAN TUMS 7 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) Merancang dan melaksanakan aktiviti badan beruniform yang berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, Badan beruniform diurus secara sistematik merekod dan menganalisis data serta 3. 2. 3. 1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi dan terancang. ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 2. 3. 1) Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/permainan yang berteraskan ilmu Sukan/permainan pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, diurus secara sistematik merekod, menganalisis data dan mengambil 3. 2. 4. 1 dan terancang. tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 2. 4. 1) 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

SAMBUNGAN …STANDARD KUALITI DAN TUMS 8 STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

SAMBUNGAN …STANDARD KUALITI DAN TUMS 8 STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 3. 2. 5. 1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang. Merancang dan melaksanakan latihan dan program kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif, menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 2. 5. 1) 3. 2. 6. 1 Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk Semua yang merangkumi kejohanan merentas desa, Aktiviti Sukan Untuk Semua kejohanan tahunan olahraga sekolah dan diurus secara profesional pertandingan sukan/permainan dengan mematuhi dan terancang. ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan menyeluruh. (LINK 3. 2. 6. 1) 3. 2. 7. 1 Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat kokurikulum serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 3. 2. 7. 1) BIL. Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang. 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM (LINK-RUBRIK) 13 Februari 2017

CONTOH PENULISAN EVIDENS BAGI ASPEK 3. 2. 1 9 EVIDENS PELAKSANAAN Pelan Strategik, Pelan

CONTOH PENULISAN EVIDENS BAGI ASPEK 3. 2. 1 9 EVIDENS PELAKSANAAN Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Persatuan Sains Jadual perjumpaan/aktiviti Persatuan Sains Buku laporan aktiviti mingguan Persatuan Sains Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains Kad/borang penilaian Persatuan Sains Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017 Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

SEKIAN TERIMA KASIH 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

SEKIAN TERIMA KASIH 2017: Task Force SKPMg 2/JNJK/KPM 13 Februari 2017