DASAR 1 MURID 1 SUKAN 1 M 1

  • Slides: 27
Download presentation
DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M 1 S) BAHAGIAN SUKAN Kementerian Pelajaran Malaysia

DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M 1 S) BAHAGIAN SUKAN Kementerian Pelajaran Malaysia

AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION suggest that children should be involved in physical activity for one

AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION suggest that children should be involved in physical activity for one hour a day. Three of these sessions should be spent on half an hour of moderate to vigorous physical activity.

Causes of childhood obesity in Malaysia: potential interaction of food availability, children's lifestyle choices

Causes of childhood obesity in Malaysia: potential interaction of food availability, children's lifestyle choices and eating behaviour. The number of overweight and obese children has reached epidemic levels in developed and newly industrialised countries. • • • It has also started to rise in developing countries in which deficiency diseases and malnutrition still represent a major public health problem, including Malaysia. • Malaysia has undergone a transition from under-nutrition to relative over-nutrition within a period of 30 years. For example, from the early 1990 s to 2000, the reported incidence of underweight Malaysian children has dropped from 55% to 14. 4% while the number of overweight children has increased from approximately 4% to 9. 8%, with at least 7. 3% of cases from the city of Kuala Lumpur. Researcher • • Neville Bruce (UWA) Greg Tan (University of Notre Dame Australia) • Saheera Kamarzaman (UWA)

KONSEP 1 M 1 S • pembangunan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan

KONSEP 1 M 1 S • pembangunan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah • memberi fokus kepada murid yang tidak aktif dan kurang aktif agar setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu sukan • Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan lagi ke tahap yang lebih tinggi.

MATLAMAT 1 M 1 S • untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh

MATLAMAT 1 M 1 S • untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun • untuk memupuk budaya bersukan dan gaya hidup sihat di kalangan murid sekolah dan warga sekolah

OBJEKTIF DASAR 1 M 1 S Berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut : i. meningkatkan

OBJEKTIF DASAR 1 M 1 S Berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut : i. meningkatkan kecergasan jasmani; ii. membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni; iii. memupuk perpaduan di antara kaum; iv. membentuk budaya sukan di kalangan murid; v. memenuhi naluri semulajadi murid; vi. memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal

PENDEKATAN PELAKSANAAN • Kejohanan Sukan Sekolah – sukan sepanjang tahun Ø Merentas Desa /

PENDEKATAN PELAKSANAAN • Kejohanan Sukan Sekolah – sukan sepanjang tahun Ø Merentas Desa / School Run Ø Sukan Tara Ø Hari Sukan Sekolah • • • Modified Sports – sukan sepanjang tahun Ø Pertandingan antara tingkatan/kelas Ø Pertandingan antara rumah Ø Pertandingan antara dorm asrama Kelab Sukan dan Permainan – sepanjang tahun Ø 90 minit Sekolah Menengah seminggu Ø 60 minit Sekolah Rendah seminggu MSSD, MSSN, MSSM dan peringkat antarabangsa

ASPEK PENILAIAN KEHADIRAN 50 % JAWATAN 10 % PENGLIBATAN 20% PENCAPAIAN 20%

ASPEK PENILAIAN KEHADIRAN 50 % JAWATAN 10 % PENGLIBATAN 20% PENCAPAIAN 20%

CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1 M 1 S SEKOLAH RENDAH SEKOLAH PEND. KHAS SEKOLAH

CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1 M 1 S SEKOLAH RENDAH SEKOLAH PEND. KHAS SEKOLAH MENENGAH Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 2012 2013 2014 2015 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 6 R Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 R Tingkatan 6 A

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM < 20 Tahun < 6 Tahun PENDIDIKAN JASMANI &

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM < 20 Tahun < 6 Tahun PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (Kemahiran Asas Sukan dan Permainan) ASAS J A S M A N I M U R I D Sukan & Gaya Hidup Aktif Sepanjang Hayat Sukan Untuk Semua SUKAN DI SEKOLAH (1 M 1 S) *TID Ke arah Pembinaan Modal Insan Yang Sihat dan Cergas Sukan Untuk Kecemerlangan Jalinan Kerjasama Dengan Pelbagai Agensi dan Persatuan Sukan Prestasi Tinggi FAM SEKOLAH Membudayakan Sukan di Sekolah PLD (National Glory) \\ KOAM SSN SSM SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH / MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA Pertandingan / Penilaian TERAS 1 MOM Kecemerlangan TERAS 2 Memantapkan Pembangunan Sumber Manusia TERAS 3 TERAS 4 TERAS 5 Memperkasakan Sistem Pentadbiran Membudayakan Penyelidikan Untuk Pembangunan Sukan Membangunkan Prasarana dan Peralatan Sukan Sekolah R E M A J A Y A N G M A S Y A R A K A T S I H A T & & C E R G A S 5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM *TID – Talent Identification and Development BAHAGIAN SUKAN (November, 2010)

JADUAL WAKTU Contoh Jadual Waktu

JADUAL WAKTU Contoh Jadual Waktu

DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M 1 S) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DASAR 1 MURID 1 SUKAN (1 M 1 S) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENGENALAN • Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada

PENGENALAN • Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010. • KPM menggalakkan penyertaan aktif setiap murid agar dapat melahirkan modal insan yang sihat. • Dasar ini juga melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan.

KONSEP 1 M 1 S • Memberi akses kepada semua murid untuk mendapat faedah

KONSEP 1 M 1 S • Memberi akses kepada semua murid untuk mendapat faedah dari bersukan; • Meningkatkan bilangan murid yang terlibat dalam sukan dengan memberi fokus kepada murid yang kurang aktif dan tidak aktif supaya terlibat dalam sekurang-kurangnya satu sukan; • Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya 1 jenis sukan;

KONSEP 1 M 1 S • Menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan kurikulum kebangsaan;

KONSEP 1 M 1 S • Menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan kurikulum kebangsaan; dan • Melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan. Bakat dan potensi murid dikenalpasti, diasuh dan ditingkatkan.

PRINSIP PELAKSANAAN • Sek. Rendah Diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6; • Sek

PRINSIP PELAKSANAAN • Sek. Rendah Diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6; • Sek Menengah Diwajibkan untuk Peralihan hingga Tingkatan 6; • Murid boleh menyertai lebih dari 1 sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah;

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1 M 1 S • Segala sumber untuk mata pelajaran PJPK

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1 M 1 S • Segala sumber untuk mata pelajaran PJPK di sekolah hendaklah diguna sama bagi melaksanakan 1 M 1 S; • Penyertaan aktif semua murid dalam aktiviti sukan; dan • Ibu bapa dan agensi luar sukan digalakkan menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 1. SUMBER : a. Buku

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 1. SUMBER : a. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1 M 1 S panduan dan rujukan kepada guru, ibu bapa & murid. b. Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah - panduan penganjuran kejohanan olahraga c. Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Sukan Manual latihan 10 jenis sukan dan 1 modul untuk murid berkeperluan khas. Boleh diakses melalui laman web KPM

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S d. Program Sukan Pendidikan Khas

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S d. Program Sukan Pendidikan Khas - Modul program secara intergrasi. e. Surat Siaran Pelaksanaan Dasar 1 M 1 S dikeluarkan kepada sekolah sebelum akhir bulan November. f. Skim Bantuan Kewangan Sukan - RM 4. 00 (Sek. Rendah) RM 6. 00 (Sek. Menengah)

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 2. TENAGA PENGAJAR: a. 6

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 2. TENAGA PENGAJAR: a. 6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan - melaksanakan latihan pra – perkhidmatan b. Latihan Dalam Perkhidmatan - melatih guru-guru sebagai jurulatih sukan menerusi Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) Perbincangan KPM & KPT Jawatan jurulatih sukan sekolah dicadangkan sebagai kerjaya baru.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 3. KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 3. KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN a. Kekurangan Padang - Sekolah Rendah Sekolah Menengah - 1: 505 - 1: 1, 103 b. Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana Sukan(i-Ke. Ps) Instrumen pengumpulan maklumat kemudahan dan prasarana sukan yang terdapat di semua sekolah. dilaksanakan pada tahun 2011

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 4. PERUBAHAN MINDA a. Taklimat

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 4. PERUBAHAN MINDA a. Taklimat Dasar 1 M 1 S Kesatuan Guru, Persatuan Guru, Majlis Guru Besar dan Majlis Pengetua – Pengetua Malaysia serta Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan, JPN b. Penstrukturan Semula Bah. Sukan, Seni dan Kokurikulum - Menjadi 2 Bahagian yang berasingan – Bahagian Sukan, Bahagian Kokurikulum & Kesenian c. Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah Guru dan murid berpakaian sukan sepanjang hari pada hari PJPK

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 5. INSENTIF UNTUK MURID DAN

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 5. INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU a. Penilaian Markah Wajib Bagi Aktiviti Sukan - secara berperingkat mulai 2012. b. Penilaian Untuk Guru Wajaran Elemen Sukan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM 2010) untuk Pengetua dan Guru Besar.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 6. JARINGAN KERJASAMA a. Kementerian

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 6. JARINGAN KERJASAMA a. Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara - Anjur Kursus Kejurulatihan. b. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Mesyuarat Menteri Besar & Ketua Menteri pada 12 Oktober 2010 telah memberi sokongan. Sekolah guna kemudahan secara percuma atau kadar potongan 80%.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S c. Kementerian Pengajian Tinggi Syor

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S c. Kementerian Pengajian Tinggi Syor kurikulum kejurulatihan sukan diperkenal di IPT dan wajib kepada semua graduan pendidikan; Siswa-siswi sebagai sukarelawan, jalani latihan praktikal sukan. Pensyarah bantu persatuan sukan anjur kejohanan serta beri khidmat kepakaran dalam sukan

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 6. JARINGAN KERJASAMA d. Kementerian

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1 M 1 S 6. JARINGAN KERJASAMA d. Kementerian Pelancongan Mohon agar turut terlibat dan atur acara-acara sampingan pelancongan untuk peserta-peserta luar negara.

Terima Kasih

Terima Kasih