Szkoa Cukrzycy Porozumienie Zielonogrskie Wrocaw 08 czerwiec 2010

  • Slides: 58
Download presentation
„Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski

„Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski

Cukrzyca typu 2 - epidemia XXI wieku POLSKA Wskaźnik częstości występowania - 5, 37%

Cukrzyca typu 2 - epidemia XXI wieku POLSKA Wskaźnik częstości występowania - 5, 37% Około 2, 6 miliona chorych Około 600 tys. osób leczonych insuliną 3 -krotny wzrost liczby zachorowań w ciągu ostatnich 15 lat co 8 pacjent przychodzący do lekarza ma cukrzycę 2

Cukrzyca ……. dlaczego dobrze leczyć? 3

Cukrzyca ……. dlaczego dobrze leczyć? 3

Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczy się czas Na świecie - co 15 minut umiera

Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczy się czas Na świecie - co 15 minut umiera człowiek z powodu powikłań cukrzycy - co 19 minut mam miejsce amputacja z powodu powikłań cukrzycy - co 1, 5 godziny ktoś traci wzrok z powodu powikłań cukrzycy - co 4 godziny kolejny pacjent rozpoczyna dializoterapię z powodu powikłań cukrzycy 4

Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczą się pieniądze Według badań Banku Światowego aż 8 %

Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczą się pieniądze Według badań Banku Światowego aż 8 % nakładów na służbę zdrowia pochłania problem cukrzycy …………… Koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to 80 -90% z budżetu opieki zdrowotnej w porównaniu do 10% potrzebnych na leczenie cukrzycy niepowikłanej. 5

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Zła kontrola metaboliczna zwiększa ryzyko powikłań

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Zła kontrola metaboliczna zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy. Badania Pol. Diab wykazały, że tylko ok. 11% pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 spełnia kryteria prawidłowego wyrównania cukrzycy wg wytycznych PTD 2006 6

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? „Nasz kraj znalazł się na jednym

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? „Nasz kraj znalazł się na jednym z ostatnich miejsc (25 miejsce na 29 krajów) w rankingu konsumenckim Euro Consumer Diabetes Index dotyczącym jakości leczenia chorych na cukrzycę w Europie. Jednym z ważniejszych problemów w Polsce, oprócz dostępności refundowanych insulin, jest też niezadowalający poziom edukacji pacjentów. ” PAP/Rynek Zdrowia 2008 -12 -05

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Marek Twardowski, wiceminister zdrowia – „…Cukrzyca

Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Marek Twardowski, wiceminister zdrowia – „…Cukrzyca trafi na listę priorytetów zdrowotnych na najbliższe lata w ramach Strategii Rozwoju Zdrowia na lata 2007 -2013” „…większość pacjentów powinna być na co dzień leczona w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. ” Prof. Edwin Gale z brytyjskiego University of Bristol przekonuje, że korzyści płynące z edukacji przeważają nad kosztami, które trzeba na nią ponieść, dlatego Polska powinna stworzyć narodowy program edukacji w cukrzycy Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia 2009 -09 -11 8

Dlaczego leczyć cukrzycę? Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy z uzyskaniem: obniżenia Hb. A 1 c

Dlaczego leczyć cukrzycę? Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy z uzyskaniem: obniżenia Hb. A 1 c o 1% zmniejsza o 15 - 20 % ryzyko zawału serca i udaru mózgu 9

Zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy wynikające obniżenia poziomu Hb. A 1 c o 1% Wszystkie

Zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy wynikające obniżenia poziomu Hb. A 1 c o 1% Wszystkie powikłania p<0. 0001 Ryzyko względne 5 5 5 1 p<0. 0001 21% 14% 1 1 0. 5 0 5 6 7 8 9 10 11 Choroba naczyń obw. Mikroangiopatia Udar mózgu 5 Zawał serca Zgon związany z cukrzycą 20 15 p<0. 0001 12% 37% 43% p<0. 0035 10 10 1 1 1 0. 5 0 5 6 7 8 9 10 11 0. 1 0 5 6 7 8 Hb. A 1 c UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405 -12 Dane liczbowe dotyczą zmniejszenia poziomu Hb. A 1 c o 1% 9 10 11 z

Cukrzyca ……. co to znaczydobrze leczyć? 11

Cukrzyca ……. co to znaczydobrze leczyć? 11

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 1 i krótkotrwająca cukrzyca typu 2 (PTD 2010)

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 1 i krótkotrwająca cukrzyca typu 2 (PTD 2010) Hb. A 1 c ≤ 6, 5 % mg/dl mmol/l Glikemia na czczo i przed posiłkami 70 -110 3, 9 -6, 1 Glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli < 140 7, 8 Wartość Hb. A 1 c ≤ 6, 5% można się starać osiągnąć u wyedukowanego pacjenta, jeśli ryzyko hipoglikemii nie jest u niego zwiększone.

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 2 ( wg PTD 2010 ) Hb. A

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 2 ( wg PTD 2010 ) Hb. A 1 c ≤ 7, 0 % mg/dl mmol/l Glikemia na czczo i przed posiłkami 70 -110 3, 9 -6, 1 Glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli < 160 8, 9

Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej w cukrzycy mmol/l mg/dl cholesterol całkowity < 4, 5 <

Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej w cukrzycy mmol/l mg/dl cholesterol całkowity < 4, 5 < 175 cholesterol LDL < 2, 6 < 100 cholesterol LDL u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca < 1, 9 < 70 cholesterol HDL* > 1, 0 > 40 cholesterol nie-HDL < 3, 4 < 130 triglicerydy < 1, 7 < 150 *

Kryteria kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę ciśnienie skurczowe < 130 mm Hg

Kryteria kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę ciśnienie skurczowe < 130 mm Hg ciśnienie rozkurczowe < 80 mm Hg

Patofizjologia cukrzycy typu 2 Diagnoza Stan przedcukrzycowy Cukrzyca Insulinooporność Glikemia poposiłkowa Wydzielanie insuliny Hb.

Patofizjologia cukrzycy typu 2 Diagnoza Stan przedcukrzycowy Cukrzyca Insulinooporność Glikemia poposiłkowa Wydzielanie insuliny Hb. A 1 C glikemia na czczo Norma Lata Powikłania mikronaczyniowe Powikłania makronaczyniowe Adapted from Rabasa-Lhoret R et al. Enc Med Chir. 2003; 506– 516.

Życie z cukrzycą przypomina trudną wędrówkę po kamienistej górskiej drodze, której kolejny etap pozostaje

Życie z cukrzycą przypomina trudną wędrówkę po kamienistej górskiej drodze, której kolejny etap pozostaje dla nas niewiadomą. . . 17

Leczenie cukrzycy Wysiłek fizyczny Dieta LECZENIE CUKRZYCY Edukacja i reedukacja pacjenta Leczenie farmakologiczne

Leczenie cukrzycy Wysiłek fizyczny Dieta LECZENIE CUKRZYCY Edukacja i reedukacja pacjenta Leczenie farmakologiczne

„Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 19

„Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 19

„ Szkoła Cukrzycy” Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin

„ Szkoła Cukrzycy” Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną 20

„Nekielska Szkoła Cukrzycy” 2006 Organizatorzy Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” s. c. w Nekli

„Nekielska Szkoła Cukrzycy” 2006 Organizatorzy Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” s. c. w Nekli ( ok. 6 tys. pacjentów, 3 lekarzy, 3 pielęgniarki) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli Nekielski Ośrodek Kultury. 21

 Środa Wielkopolska 22

Środa Wielkopolska 22

„Średzka Szkoła Cukrzycy” V edycja - 2009/2010 Organizatorzy Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. Polskie

„Średzka Szkoła Cukrzycy” V edycja - 2009/2010 Organizatorzy Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Środzie Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. 23

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Środzie Wlkp. Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. zapraszają na

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Środzie Wlkp. Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. zapraszają na cykl spotkań edukacyjnych pod patronatem Starosty Średzkiego „Średzka Szkoła Cukrzycy” 27. 10. 2005 - Cukrzyca- objawy, typy, rozpoznanie, aktualne kryteria dobrego leczenia. 24. 11. 2005 - Leczenie cukrzycy-dieta, wysiłek fizyczny cele i zasady samokontroli. 26. 01. 2006 - Leczenie cukrzycy-leki doustne, zasady i technika insulinoterapii. 23. 02. 2006 - Ostre powikłania cukrzycy -hipoglikemia, kwasica cukrzycowa. 30. 03. 2006 - Przewlekłe powikłania cukrzycymikroangiopatia: retinopatia, nefropatia, neuropatia. 27. 04. 2006 - Przewlekłe powikłania cukrzycymakroangiopatia: udar mózgu, zawał serca. 25. 05. 2006 - Zespół metaboliczny- związek otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki lipidowej. „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) Spotkania odbywają się w Średzkim Ośrodku Kultury o godz. 16 Uczestnicy największej liczby spotkań wezmą udział w losowaniu cennych nagród. 24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

www. srodawlkp-powiat. pl 30

www. srodawlkp-powiat. pl 30

31

31

Retinopatia, nefropatia, neuropatia-sposoby zapobiegania i leczenia. 1. Retinopatia to przewlekłe powikłanie cukrzycy w obrębie

Retinopatia, nefropatia, neuropatia-sposoby zapobiegania i leczenia. 1. Retinopatia to przewlekłe powikłanie cukrzycy w obrębie : a. nerek b. serca c. oka d. nerwów obwodowych 2. Kontrolę okulistyczną dna oka wykonujemy w cukrzycy: a. tylko na zlecenie lekarza b. co 1 rok lub częściej c. co 5 lat d. nie ma potrzeby badania oka w cukrzycy 3. W zaawansowanej retinopatii szansę na zatrzymanie zmian daje: a. fizykoterapia b. laseroterapia c. kinezyterapia d. nie ma takiej metody leczenia 32

„Średzka Szkoła Cukrzycy” Uczestnicy największej liczby spotkań biorą udział w losowaniu nagród 33

„Średzka Szkoła Cukrzycy” Uczestnicy największej liczby spotkań biorą udział w losowaniu nagród 33

34

34

35

35

36

36

„Średzka Szkoła Cukrzycy” I edycja - 2005/2006 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 7 Ilość

„Średzka Szkoła Cukrzycy” I edycja - 2005/2006 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 7 Ilość godzin wykładowych – 14 Średnia liczba uczestników spotkania – 40 osób Liczba „osobogodzin” edukacji – 560 37

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 9 Ilość

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 9 Ilość godzin wykładowych – 18 Średnia liczba uczestników spotkania – 120 osób Liczba „osobogodzin” edukacji – 2160 38

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 2% 2% 29% <40 51 -60 61

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 2% 2% 29% <40 51 -60 61 -70 71 -80 >80 46% Średnia wieku uczestników, którzy wypełnili ankietę – 65 lat A. Paciorkowski 39

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 11% 34% 1 --5 6 --10 11

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 11% 34% 1 --5 6 --10 11 --20 >20 25% Czas trwania cukrzycy (na podstawie 65 ankiet) A. Paciorkowski 40

Hb. A 1 c w kryteriach wyrównania cukrzycy wg PTD na rok 2010 Docelowe

Hb. A 1 c w kryteriach wyrównania cukrzycy wg PTD na rok 2010 Docelowe wartości Hb. A 1 c: < 7, 0% (< 6, 5%) 41

Hb. A 1 c w badaniach populacji polskiej Typ 1 cukrzycy – 8, 98

Hb. A 1 c w badaniach populacji polskiej Typ 1 cukrzycy – 8, 98 % Typ 2 cukrzycy – 8, 03 % Sieradzki J. , Grzeszczak W. Karnafel W. Badania Pol. Diab – analiza leczenie cukrzycy w Polsce, Diabetol. Prakt. 2006 42

43

43

„Średzka Szkoła Cukrzycy” II edycja 2006/2007 Średnia wartość Hb. A 1 c na zakończenie

„Średzka Szkoła Cukrzycy” II edycja 2006/2007 Średnia wartość Hb. A 1 c na zakończenie „szkoły” 7, 65 % Liczba osób badanych – 98. A. Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej Labo. Med, Poznań ul. Mickiewicza 2 44

„Średzka Szkoła Cukrzycy” III edycja - 2007/2008 Średnia wartość Hb. A 1 c na

„Średzka Szkoła Cukrzycy” III edycja - 2007/2008 Średnia wartość Hb. A 1 c na zakończenie „szkoły” 6, 9 % Liczba osób badanych – 70. (Dane na dzień 30. 06. 2008) A. Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej Labo. Med, Poznań ul. Mickiewicza 2 45

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 Średnia wartość Hb. A 1 c na

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 Średnia wartość Hb. A 1 c na zakończenie „szkoły” 6, 6 % Liczba osób badanych – 65. (Dane na dzień 30. 08. 2009) A. Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej Labo. Med, Poznań ul. Mickiewicza 2 46

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 47

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 47

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 8% 31% 17% nowi uczesnicy uczestnicy 2

„Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009 8% 31% 17% nowi uczesnicy uczestnicy 2 edycji uczestnicy 3 edycji uczestnicy 4 edycji 45% Czy warto powtarzać cykle edukacyjne? Liczba osób badanych – 65 ( 30. 08. 2009) A. Paciorkowski 48

Poprzez „Szkołę Cukrzycy” chcemy wspólnym wysiłkiem uczynić tę drogę łatwiejszą i bardziej przewidywalną… 49

Poprzez „Szkołę Cukrzycy” chcemy wspólnym wysiłkiem uczynić tę drogę łatwiejszą i bardziej przewidywalną… 49

„Szkoła Cukrzycy” Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” lek. Andrzej Paciorkowski 50

„Szkoła Cukrzycy” Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” lek. Andrzej Paciorkowski 50

„Szkoła Cukrzycy” Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz- Wysocka 51

„Szkoła Cukrzycy” Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz- Wysocka 51

„Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas. Konsultant Krajowy w

„Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas. Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek. Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii 3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii 52

„Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i

„Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie 7. dr n. med. Anna Majchrzak- Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska- psycholog-Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 9. lek. med. Piotr Liszkowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 10. lek. med. Andrzej Paciorkowski- Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. 53

„Szkoła Cukrzycy” 1. Cukrzyca- co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 2.

„Szkoła Cukrzycy” 1. Cukrzyca- co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 2. Samokontrola-cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego. 3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady. 4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ? 5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ? 54

„Szkoła Cukrzycy” 6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet. 7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica

„Szkoła Cukrzycy” 6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet. 7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica cukrzycowa- jak ich unikać ? 8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. 9. Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? 55

„ Szkoła Cukrzycy” co oferujemy ? Gotowe prezentacje multimedialne Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników

„ Szkoła Cukrzycy” co oferujemy ? Gotowe prezentacje multimedialne Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników Testy sprawdzające wiedzę Karty i kupony uczestnictwa Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych 56

„ Szkoła Cukrzycy” kto jest potrzebny ? Lekarze zainteresowani prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy” dla swoich

„ Szkoła Cukrzycy” kto jest potrzebny ? Lekarze zainteresowani prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy” dla swoich pacjentów 57

„Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 58

„Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 58