OSIEDLE MIGDAOWA I Dlaczego Spdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze

  • Slides: 54
Download presentation
OSIEDLE MIGDAŁOWA I Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze po 13 latach od zakończenia budowy

OSIEDLE MIGDAŁOWA I Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze po 13 latach od zakończenia budowy w dalszym ciągu procesuje się z połową właścicieli domów szeregowych?

OSIEDLE MIGDAŁOWA I � UMOWA Z WYKONAWCĄ � UMOWY Z NABYWCAMI � RZECZYWISTA POWIERZCHNIA

OSIEDLE MIGDAŁOWA I � UMOWA Z WYKONAWCĄ � UMOWY Z NABYWCAMI � RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � RZECZYWISTY KOSZYT SEGMENTU � ROZWIĄZANIE

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała umowę z inwestorem zastępczym w

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała umowę z inwestorem zastępczym w

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała umowę z inwestorem zastępczym w końcu 1996 roku

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała umowę z inwestorem zastępczym w końcu 1996 roku

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Umowa z inwestorem zastępczym przewidywała bazowe wynagrodzenie na poziomie 1500

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Umowa z inwestorem zastępczym przewidywała bazowe wynagrodzenie na poziomie 1500 zł za metr powierzchni mieszkalnej.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała też parę aneksów z inwestorem zastępczym. Istotne są

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Spółdzielnia podpisała też parę aneksów z inwestorem zastępczym. Istotne są dwa – numer 4 i 5.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks numer 4 został podpisany w czerwcu 1998 roku.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks numer 4 został podpisany w czerwcu 1998 roku.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Bardzo ciekawą treść zawierał aneks numer 5.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Bardzo ciekawą treść zawierał aneks numer 5.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks numer 5 został podpisany we wrześniu 1998 roku.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks numer 5 został podpisany we wrześniu 1998 roku.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks obniżył koszt budowy domów wielorodzinnych, gdyż garaże miały być

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks obniżył koszt budowy domów wielorodzinnych, gdyż garaże miały być wybudowane w ramach wynagrodzenia za powierzchnię mieszkalną.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks obniżył koszt budowy domów wielorodzinnych, gdyż garaże miały być

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Aneks obniżył koszt budowy domów wielorodzinnych, gdyż garaże miały być wybudowane w ramach wynagrodzenia za powierzchnię mieszkalną.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Jak zmieniał się koszt metra powierzchni mieszkalnej.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Jak zmieniał się koszt metra powierzchni mieszkalnej.

UMOWA Z NABYWCĄ � Większość z właścicieli domów podpisała umowy ze spółdzielnią w roku

UMOWA Z NABYWCĄ � Większość z właścicieli domów podpisała umowy ze spółdzielnią w roku 1996, lub 1997

UMOWA Z NABYWCĄ � Większość z właścicieli domów podpisała umowy ze spółdzielnią w roku

UMOWA Z NABYWCĄ � Większość z właścicieli domów podpisała umowy ze spółdzielnią w roku 1996, lub 1997

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z góry określona.

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z góry określona.

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena metra kwadratowego była z góry określona.

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena nie mogła zmienić się

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo cena nie mogła zmienić się z innych powodów, niż wymienione w umowie.

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo w przypadku zmiany ceny w

UMOWA Z NABYWCĄ � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo w przypadku zmiany ceny w przypadkach określonych w umowie mieliśmy być o tym fakcie niezwłocznie informowani.

UMOWA Z NABYWCĄ � � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo mieliśmy określoną kwotę pieniędzy

UMOWA Z NABYWCĄ � � Dlaczego podpisaliśmy umowy – bo mieliśmy określoną kwotę pieniędzy i byliśmy przekonani, że budowa nie będzie kosztowała więcej. Po prawej stronie przybliżona kalkulacja.

UMOWA Z NABYWCĄ � Jako jeden z ostatnich umowę podpisał pan Wojciech Chojnacki.

UMOWA Z NABYWCĄ � Jako jeden z ostatnich umowę podpisał pan Wojciech Chojnacki.

UMOWA Z NABYWCĄ � Jako jeden z ostatnich umowę podpisał pan Wojciech Chojnacki.

UMOWA Z NABYWCĄ � Jako jeden z ostatnich umowę podpisał pan Wojciech Chojnacki.

UMOWA Z NABYWCĄ � Pan Chojnacki został po prostu oszukany, gdyż ze względu na

UMOWA Z NABYWCĄ � Pan Chojnacki został po prostu oszukany, gdyż ze względu na aneksy 4 i 5 do umowy z wykonawcą - kwota 342 tys. była nierealna.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks numer 4 nie tylko zwiększył wynagrodzenie wykonawcy o 45%. W

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks numer 4 nie tylko zwiększył wynagrodzenie wykonawcy o 45%. W przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń zmieniła się z 2066 do 3112, czyli wzrosła o 50%.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks numer 4 nie tylko zwiększył wynagrodzenie wykonawcy o 45%. W

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks numer 4 nie tylko zwiększył wynagrodzenie wykonawcy o 45%. W przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń zmieniła się z 2066 do 3112, czyli wzrosła o 50%.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Aneks zmienił nie tylko cenę metra, ale w przypadku segmentów (S 1) wielkość powierzchni do obliczeń.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Wielkość powierzchni nie pojawiła się w decyzji 245 z sufitu. Urzędnicy

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Wielkość powierzchni nie pojawiła się w decyzji 245 z sufitu. Urzędnicy dostali zestawienie ze spółdzielni.

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Powierzchnia całkowita i PUM segmentów (S 1) są identyczne, jak

UMOWA Z WYKONAWCĄ � Powierzchnia całkowita i PUM segmentów (S 1) są identyczne, jak w decyzji 245.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Pod zestawieniem podpisał się inż. Mirosław Siennicki pełniący w trakcie trwania

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Pod zestawieniem podpisał się inż. Mirosław Siennicki pełniący w trakcie trwania inwestycji funkcje inspektora nadzoru budowlanego.

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Pod zestawieniem podpisał się inż. Mirosław Siennicki pełniący w trakcie trwania

RZECZYWISTA POWIERZCHNIA � Pod zestawieniem podpisał się inż. Mirosław Siennicki pełniący w trakcie trwania inwestycji funkcje inspektora nadzoru budowlanego.

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � Czego nie wlicza się do powierzchni PUM?

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � W takim stanie przekazano poddasza w cenie 2550 zł. m

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � W takim stanie przekazano poddasza w cenie 2550 zł. m 2.

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU Ze względu na manipulację powierzchnią cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej (PUM)

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU Ze względu na manipulację powierzchnią cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej (PUM) w segmentach wynosi nie 2550 zł/m 2, ale 3700 zł/m 2. � W obliczeniach uwzględniłem wartość garażu w wysokości identycznej, jak w blokach – 21, 4 tys. zł. �

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � W budynku S 4 są 142 stanowiska garażowe o wartości

MANIPULACJE PRZY ROZLICZENIU � W budynku S 4 są 142 stanowiska garażowe o wartości nieco pond 3 miliony złotych. Powierzchnia garażu wynosi 3645 m 2. Zatem cena metra to około 830 zł. � W budynku S 1 cena metra garażu zgodnie z zatwierdzonym rozliczeniem wynosi 2550 zł. � Dlaczego metr garażu w segmencie jest trzy razy droższy, niż metr garażu podziemnego?

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Jak powinno się rozliczać inwestycję.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Z pomocą przychodzi nieoceniony inż. Mirosław Sienniki, który sporządził również

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � Z pomocą przychodzi nieoceniony inż. Mirosław Sienniki, który sporządził również zestawienie zbiorcze powierzchni.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU W pierwszym kroku należy obliczyć koszt PUM dla całego osiedla odejmując

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU W pierwszym kroku należy obliczyć koszt PUM dla całego osiedla odejmując od całkowitego kosztu osiedla koszt garaży (po 21 400 zł) i powierzchni usługowych (zakładając 3 700 zł/m 2) � 51 173 737, 70 zł – 248 * 21 400 zł – 549, 12 m 2 * 3700 zł = 43 834 793, 70 zł � W drugim kroku podzielić tak obliczony koszt przez sumaryczną powierzchnię PUM osiedla: � 43 834 793, 70 zł / 16 807, 20 m 2 = 2 608, 10 zł/m 2 �

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � W trzecim kroku koszt metra PUM pomnożyć przez powierzchnię jednego

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU � W trzecim kroku koszt metra PUM pomnożyć przez powierzchnię jednego segmentu i dodać koszt garażu: � 2 608, 10 zł/m 2 * 2 066 m 2 / 16 + 21 400 zł = 358 170, 91 zł � W szczegółowych rachunkach należałoby uwzględnić jeszcze roboty dodatkowe i zaniechane, ale obliczonej kwocie i tak daleko do 400 tys. zł, które wpłaciliśmy.

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU Można też zastosować inną metodę liczenia, przyjmując za podstawę powierzchnię całkowitą

RZECZYWISTY KOSZT SEGMENTU Można też zastosować inną metodę liczenia, przyjmując za podstawę powierzchnię całkowitą osiedla. Tak obliczona cena metra wyniosłaby: � 51 173 737, 70 zł / 29 759, 30 m 2 = 1 719, 59 zł/m 2 � Koszt jednego segmentu liczony taka metodą powinien wynieść: � 1 719, 59 zł/m 2 * 195 m 2 = 335 320, 05 zł � � Do 400 tysięcy również dużo brakuje.

ROZWIĄZANIE Według przekonania właścicieli domów szeregowych żądania spółdzielni, aby dopłacać po 100 tys. zł

ROZWIĄZANIE Według przekonania właścicieli domów szeregowych żądania spółdzielni, aby dopłacać po 100 tys. zł są absurdalne. � Tak zwane „propozycje ugody” polegające na wpłacie 100 tys. i „darowaniu” 50% odsetek są kpiną, gdyż nawet opinie biegłych bazujące na podanych przez spółdzielnię zawyżonych metrażach są o wiele niższe. � Żaden z właścicieli segmentów nie wyrazi zgody na taką „ugodę”, gdyż z pewnością mniej straci w sądzie. �

ROZWIĄZANIE Prawomocnym wyrokiem XXIV C 366/08 uchwała 2/2001 stwierdzająca wybór Rady Nadzorczej, która zatwierdziła

ROZWIĄZANIE Prawomocnym wyrokiem XXIV C 366/08 uchwała 2/2001 stwierdzająca wybór Rady Nadzorczej, która zatwierdziła rozliczenie inwestycji Migdałowa I została przez Sąd Okręgowy uchylona. � Tym samym inwestycja Migdałowa I nie została rozliczona. � W związku z tym proponuję, aby obecna Rada Nadzorcza ponownie zajęła się rozliczeniem inwestycji i wprowadziła do rozliczenia niezbędne korekty. �

KONIEC � Po obejrzeniu prezentacji powinniście Państwo wiedzieć dlaczego połowa właścicieli segmentów nadal procesuje

KONIEC � Po obejrzeniu prezentacji powinniście Państwo wiedzieć dlaczego połowa właścicieli segmentów nadal procesuje się ze spółdzielnią. W razie wątpliwości chętnie udostępnię materiały źródłowe. � tel. 501 247 295 � e-mail [email protected] pl �