DOBR MASZYN I URZDZE DO PROWADZENIA WYBRANYCH PROCESW

  • Slides: 41
Download presentation
DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE ZBOŻOWO – MŁYNARSKIM

DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE ZBOŻOWO – MŁYNARSKIM

ZAKRES PRODUKCJI PRZEMYSŁU ZBOŻOWO MŁYNARSKIEGO • Produkcja żywności – mąki, kasze, makarony, wyroby ekspandowane

ZAKRES PRODUKCJI PRZEMYSŁU ZBOŻOWO MŁYNARSKIEGO • Produkcja żywności – mąki, kasze, makarony, wyroby ekspandowane i ekstrudowane • Produkcja pasz • Materiał siewny • Produkcja skrobi, słodu, glutenu, piekarstwo i cukiernictwo • Zakłady przemysłu zbożowo – młynarskiego: • młyny • kaszarnie, płatkarnie • makaroniarnie • grochownie

Struktura organizacyjna zakładu młynarskiego: • oddziały produkcyjne Zakład przetwórstwa zbóż • oddziały produktów gotowych

Struktura organizacyjna zakładu młynarskiego: • oddziały produkcyjne Zakład przetwórstwa zbóż • oddziały produktów gotowych • oddziały pomocnicze i usługowe Magazyn surowców spichlerz Oddziały pomocnicze i usługowe: • kotłownia, • laboratorium • biura • warsztaty …. Wieża magazynu Czyszczarnia surowca (ziarna zbożowego) Magazyn produktów z pakownią Młyn właściwy Mieszarnia

SUROWCE PRZEMYSŁU ZBOŻOWO MŁYNARSKIEGO • Zboża chlebowe – pszenica, żyto, pszenżyto • Zboża kaszowe

SUROWCE PRZEMYSŁU ZBOŻOWO MŁYNARSKIEGO • Zboża chlebowe – pszenica, żyto, pszenżyto • Zboża kaszowe – kukurydza, ryż, jęczmień, owies, proso, sorgo, gryka • Nasiona roślin strączkowych – groch, fasola, bób, soczewica, soja

SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA ZBOŻOWEGO

SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA ZBOŻOWEGO

OCENA JAKOŚCIOWA ZIARNA ZBOŻOWEGO • Cechy organoleptyczne – barwa, zapach, smak, kształt, dorodność, czystość,

OCENA JAKOŚCIOWA ZIARNA ZBOŻOWEGO • Cechy organoleptyczne – barwa, zapach, smak, kształt, dorodność, czystość, jakość powierzchni, stopień zawilgocenia • Cechy fizyczne: • ciężar gatunkowy (objętościowy), czyli tzw. gęstość w stanie zsypnym kg/hl • celność, czyli wielkość i dorodność ziarna • masa 1000 ziaren • wyrównanie tj. zawartość w danej masie ziaren o zbliżonych wymiarach • wygląd przekroju poprzecznego (szklistość lub mączystość) • wilgotność ziarna

BUDOWA ZIARNA ZBOŻOWEGO

BUDOWA ZIARNA ZBOŻOWEGO

ETAPY PRODUKCJI MĄKI Czyszczenie wstępne ziarna Magazynowanie ziarna Czyszczenie właściwe ziarna i sortowanie Kondycjonowanie

ETAPY PRODUKCJI MĄKI Czyszczenie wstępne ziarna Magazynowanie ziarna Czyszczenie właściwe ziarna i sortowanie Kondycjonowanie ziarna Rozdrabnianie ziarna i sortowanie mlewa Przygotowanie mieszanki handlowej Pakowanie

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Cyklony – urządzenia odpylające

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Cyklony – urządzenia odpylające

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Elewatory – zbiorniki do magazynowania ziarna

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Elewatory – zbiorniki do magazynowania ziarna

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • wialnie • płuczki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • wialnie • płuczki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • oddzielacze sitowe • tryjery

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • oddzielacze sitowe • tryjery

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • żmijki • łuszczarki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • żmijki • łuszczarki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • szczotkarki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • szczotkarki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Mlewniki – urządzenia do rozdrabniania ziarna

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Mlewniki – urządzenia do rozdrabniania ziarna

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Odsiewacze – urządzenia do sortowania mlewa

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Odsiewacze – urządzenia do sortowania mlewa

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Mieszarki – urządzenia do sporządzania mieszanek mąki

URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI MĄKI • Mieszarki – urządzenia do sporządzania mieszanek mąki

CECHY JAKOŚCIOWE MĄKI • Wyciąg mąki – ilość mąki otrzymana ze 100 kg ziarna

CECHY JAKOŚCIOWE MĄKI • Wyciąg mąki – ilość mąki otrzymana ze 100 kg ziarna wyrażona w %. • Popiołowość mąki –ilość popiołu otrzymana po spaleniu próbki mąki wyrażona w % • Typ mąki – liczba, która wskazuje ile gramów popiołu powstałoby po spaleniu 100 kg mąki • Zależność między typem a popiołowością mąki: typ mąki = popiołowość x 1000

OCENA ORGANOLEPTYCZNA MĄKI • Wyróżniki jakości: • barwa • smak • zapach • wilgotność

OCENA ORGANOLEPTYCZNA MĄKI • Wyróżniki jakości: • barwa • smak • zapach • wilgotność • stopień rozdrobnienia • kwasowość • obecność szkodników • zawartość glutenu

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KASZ • Kasze to produkty otrzymywane ze zbóż kaszowych, głównie jęczmienia, prosa,

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KASZ • Kasze to produkty otrzymywane ze zbóż kaszowych, głównie jęczmienia, prosa, gryki w wyniku obłuskania ziarna oraz czynności pomocniczych (obtaczanie, polerowanie) i niekiedy cięcia (łamania ziarna). • W zależności od stopnia rozdrobnienia ziarna rozróżniamy kasze: • Krupy otrzymane bez rozdrabniania • Łamane otrzymane przez pocięcie lub łamanie obłuskanego ziarna • Drobne z ziarna pociętego lub połamanego, poddawane obtaczaniu i polerowaniu • Gniecione otrzymane przez zgniecenie ziarna do postaci płatków

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KASZ

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KASZ

SKŁAD CHEMICZNY KASZ

SKŁAD CHEMICZNY KASZ

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA KASZ

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA KASZ

ETAPY PRODUKCJI KASZ GRUBYCH sortowanie ziarna łuska obłuskiwanie pęczak nieobtoczony sortowanie mączka obtaczanie sortowanie

ETAPY PRODUKCJI KASZ GRUBYCH sortowanie ziarna łuska obłuskiwanie pęczak nieobtoczony sortowanie mączka obtaczanie sortowanie polerowanie sortowanie

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • obłuskiwacz

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • obłuskiwacz

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Sortownik do kasz

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Sortownik do kasz

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Polerka bębnowa

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Polerka bębnowa

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Nawilżacz do ziarna

MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRODUKCJI KASZ • Nawilżacz do ziarna