Opakovanie uiva 6 ronka 1 Ktormi z sel

  • Slides: 25
Download presentation
Opakovanie učiva 6. ročníka

Opakovanie učiva 6. ročníka

1, Ktorými z čísel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 je deliteľné

1, Ktorými z čísel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 je deliteľné číslo 79 200 ?

Kontrola všetkými 1 b

Kontrola všetkými 1 b

2, Vypíš všetky delitele čísla 120

2, Vypíš všetky delitele čísla 120

Kontrola 1, 120 2, 60 3, 40 4, 30 5, 24 6, 20 8,

Kontrola 1, 120 2, 60 3, 40 4, 30 5, 24 6, 20 8, 15 10, 12 1 b

3, Vypočítaj n(28, 36) a D(28, 36)

3, Vypočítaj n(28, 36) a D(28, 36)

Kontrola 28 = 2. 2. 7 36 = 2. 2. 3. 3 n (28,

Kontrola 28 = 2. 2. 7 36 = 2. 2. 3. 3 n (28, 36) = 2. 2. 7. 3. 3 = 252 D (28, 36) = 2. 2 = 4 2 b

4, Vynásob: a, 0, 9. 0, 005 = b, 6, 08. 2, 1 =

4, Vynásob: a, 0, 9. 0, 005 = b, 6, 08. 2, 1 =

Kontrola a, 0, 0045 b, 12, 768 2 b

Kontrola a, 0, 0045 b, 12, 768 2 b

5, Vydeľ bez zvyšku a urob skúšku správnosti: 18, 97 : 0, 5 =

5, Vydeľ bez zvyšku a urob skúšku správnosti: 18, 97 : 0, 5 =

Kontrola 18, 97 : 0, 5 = /. 10 -----------189, 70 : 5 =

Kontrola 18, 97 : 0, 5 = /. 10 -----------189, 70 : 5 = 37, 94 39 47 20 0 Skúška: 37, 94. 0, 5 ----18, 970 2 b

6, Vypočítaj: 0, 94. 10 + (17, 3 – 13, 9). 2 =

6, Vypočítaj: 0, 94. 10 + (17, 3 – 13, 9). 2 =

Kontrola 0, 94. 10 + (17, 3 – 13, 9). 2 = 9, 4

Kontrola 0, 94. 10 + (17, 3 – 13, 9). 2 = 9, 4 + 3, 4. 2 = 9, 4 + 6, 8 = 16, 2 2 b

7, Počas prvého decembrového týždňa namerali na meteorologickej stanici tieto teploty: 8°C, 3°C, 0°C,

7, Počas prvého decembrového týždňa namerali na meteorologickej stanici tieto teploty: 8°C, 3°C, 0°C, 1°C, 2°C, 5°C, 3°C Aká bola priemerná denná teplota v tomto týždni? (Napíš iba postup a odpoveď, zápis netreba písať)

Kontrola (8 + 3 + 0 + 1 + 2 + 5 + 3)

Kontrola (8 + 3 + 0 + 1 + 2 + 5 + 3) : 7 = 22 : 7 = 3, 142857 10 30 20 60 40 50 1 Priemerná denná teplota bola v tomto týždni. . 2 b

8, Premeň na uvedené jednotky: 15 000 mg =. . . kg 3, 5

8, Premeň na uvedené jednotky: 15 000 mg =. . . kg 3, 5 dm² =. . . mm² 0, 8 ha =. . . a 0, 09 dag =. . . g 620 mm =. . . dm 0, 4 q =. . . kg 9 000 mm =. . . km 18 dm =. . . km 76 a = cm² 2 hl =. . . m³

Kontrola 0, 015 kg 80 a 6, 2 dm 9 km 76 000 cm²

Kontrola 0, 015 kg 80 a 6, 2 dm 9 km 76 000 cm² 35 000 mm² 0, 9 g 40 kg 0, 0018 km 0, 2 m³ 10 b

9, Z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, vytvor všetky možné dvojciferné čísla

9, Z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, vytvor všetky možné dvojciferné čísla bez opakovania číslic. Napíš aj výpočet.

Kontrola 5. 5 = 25 10, 12, 13, 14, 15 20, 21, 23, 24,

Kontrola 5. 5 = 25 10, 12, 13, 14, 15 20, 21, 23, 24, 25 30, 31, 32, 34, 35 40, 41, 42, 43, 45 50, 51, 52, 53, 54 1 b

10, Štvorec má obvod 37, 6 cm. Aký má obsah?

10, Štvorec má obvod 37, 6 cm. Aký má obsah?

Kontrola a=o: 4 a = 37, 6 : 4 a = 9, 4 cm

Kontrola a=o: 4 a = 37, 6 : 4 a = 9, 4 cm S=a. a S = 9, 4 S = 88, 36 cm² 2 b

11, Vypočítaj uhly na hodinách, keď je: a, pol dvanástej (tupý) b, 10 hodín

11, Vypočítaj uhly na hodinách, keď je: a, pol dvanástej (tupý) b, 10 hodín (ostrý) c, 20: 00 (nekonvexný)

Kontrola 165° 60° 240° 3 b

Kontrola 165° 60° 240° 3 b

12, Zopakuj si konštrukciu trojuholníka, výšky a všetko o uhloch

12, Zopakuj si konštrukciu trojuholníka, výšky a všetko o uhloch

Vyhodnotenie 28 – 26, 5 bodov = 1 26 – 21 bodov = 2

Vyhodnotenie 28 – 26, 5 bodov = 1 26 – 21 bodov = 2 20, 5 – 14 bodov = 3 13, 5 – 7 bodov = 4 6, 5 – 0 bodov = 5