PRESENT SIMPLE OPAKOVANIE FAMILY AND FRIENDS PRESENT SIMPLE

  • Slides: 8
Download presentation
PRESENT SIMPLE - OPAKOVANIE FAMILY AND FRIENDS

PRESENT SIMPLE - OPAKOVANIE FAMILY AND FRIENDS

PRESENT SIMPLE - VETY � Opakujeme základné tvorenie viet � I do my homework.

PRESENT SIMPLE - VETY � Opakujeme základné tvorenie viet � I do my homework. Ja si robím domácu úlohu. � � � You go to school Ty ideš do školy. He gets up at 7 o´clock. On vstáva o 7.

OSOBY 1. , 2. , 3, J. Č. � Sloveso � 1. sleep v

OSOBY 1. , 2. , 3, J. Č. � Sloveso � 1. sleep v jednotnom čísle I sleep � 2. You sleep � 3. He / She / It sleeps

OSOVY 1. , 2. , 3. MN. Č. � Sloveso � 1. sleep v

OSOVY 1. , 2. , 3. MN. Č. � Sloveso � 1. sleep v množnom čísle We sleep � 2. You sleep � 3. They sleep

STAVBA VETY � � 1. Kto/čo - Osoba/Vec I/ You/ My mum/ Peter/ They/

STAVBA VETY � � 1. Kto/čo - Osoba/Vec I/ You/ My mum/ Peter/ They/ Tree. . 2. Aktivita/ Činnosť Sleep/jump/have/go/dance. . . � 3. Zvyšok vety In the afternoon/to the school/with you/ at 5 o´clock � Napr. My mum (1) cooks (2) the dinner in the evening (3). �

SENTENCES - VETY �I go home at 4 o´clock. � You sleep at night.

SENTENCES - VETY �I go home at 4 o´clock. � You sleep at night. � He dances at 5 o´clock. � We go to school with you. � You like the ZOO. � They play games in the evening.

NEGATIVE SENTENCES – ZÁPORNÉ VETY �- s použitím DO NOT=DON´T /dont/ � - vkladáme

NEGATIVE SENTENCES – ZÁPORNÉ VETY �- s použitím DO NOT=DON´T /dont/ � - vkladáme pred sloveso � I do not go home = I don´t go home. � You do not dance. � We do not sleep at night. � They do not jump to the sea. � POZOR! 3. os. j. č. DOES NOT=DOESN´T /daznt/ � He does not like bananas. = He doesn´t like bananas.

TVOJA PRÁCA � 1. opakuj si slovnú zásobu z učebnice � 2. opakuj si

TVOJA PRÁCA � 1. opakuj si slovnú zásobu z učebnice � 2. opakuj si tvorenie kladných a záporných viet � 3. vypracuj pracovný list a pošli do 25. 3. romanaforrova@gmail. com � Termín – 1 vyučovacia hodina