Desatinn sla opakovanie uiva 5 ronka 1 Zap

  • Slides: 30
Download presentation
Desatinné čísla opakovanie učiva 5. ročníka

Desatinné čísla opakovanie učiva 5. ročníka

1, Zapíš desatinné čísla číslicami: a, osem tisícin b, 9 celých 9 stotín c,

1, Zapíš desatinné čísla číslicami: a, osem tisícin b, 9 celých 9 stotín c, 15 desaťtisícin d, 93 milióntin

Kontrola a, 0, 008 b, 9, 09 c, 0, 001 5 d, 0, 000

Kontrola a, 0, 008 b, 9, 09 c, 0, 001 5 d, 0, 000 093 4

2, Nasledujúce desatinné čísla zapíš slovami: a, 4, 000 4 b, 33, 000 033

2, Nasledujúce desatinné čísla zapíš slovami: a, 4, 000 4 b, 33, 000 033 c, 1 606 006, 06 d, 0, 05

Kontrola a, 4 celé 4 desaťtisíciny b, 33 celých 33 milióntin c, milión 606

Kontrola a, 4 celé 4 desaťtisíciny b, 33 celých 33 milióntin c, milión 606 tisíc 6 celých 6 stotín d, 5 stotín (0 celých 5 stotín) 4

3, Vypočítaj: a, 32 + 0, 05 + 0, 096 = b, 16 –

3, Vypočítaj: a, 32 + 0, 05 + 0, 096 = b, 16 – 7, 32 = c, 7, 5 – (3, 8 + 1, 2) =

Kontrola a, 32 + 0, 05 + 0, 096 = 32, 146 b, 16

Kontrola a, 32 + 0, 05 + 0, 096 = 32, 146 b, 16 – 7, 32 = 16, 00 – 7, 32 = 8, 68 c, 7, 5 – (3, 8 + 1, 2) = 7, 5 – 5 = 2, 5 3

4, Dané sú tri čísla: 6, 05 ; 6, 5 ; 0, 605. a,

4, Dané sú tri čísla: 6, 05 ; 6, 5 ; 0, 605. a, Vypočítajte súčet menších dvoch z týchto čísel. b, Vypočítajte rozdiel väčších dvoch z týchto čísel.

Kontrola a, 6, 05 + 0, 605 = 6, 655 b, 6, 5 –

Kontrola a, 6, 05 + 0, 605 = 6, 655 b, 6, 5 – 6, 05 = 0, 45 2

5, Vypočítaj: a, 71, 32. 10 = b, 201 : 100 = c, 1

5, Vypočítaj: a, 71, 32. 10 = b, 201 : 100 = c, 1 000. 0, 016 = d, 2, 4 : 1000 = e, 100. 103, 8 = f, 9, 5 : 10 =

Kontrola a, 713, 2 b, 2, 01 c, 16 d, 0, 002 4 e,

Kontrola a, 713, 2 b, 2, 01 c, 16 d, 0, 002 4 e, 10 380 f, 0, 95 6

6, Napíš číslo: a, 100 -krát väčšie ako 2, 43 b, 100 -krát menšie

6, Napíš číslo: a, 100 -krát väčšie ako 2, 43 b, 100 -krát menšie ako 2, 43 c, o 100 menšie ako 243 d, o 100 väčšie ako 2, 43

Kontrola a, 243 b, 0, 024 3 c, 143 d, 102, 43 4

Kontrola a, 243 b, 0, 024 3 c, 143 d, 102, 43 4

7, Doplň za *, aby platilo: a, 0, 003 2. * = 0, 32

7, Doplň za *, aby platilo: a, 0, 003 2. * = 0, 32 b, 5 290, 6 : * = 5, 290 6

Kontrola a, 100 b, 1 000 2

Kontrola a, 100 b, 1 000 2

8, Vyrieš slovnú úlohu so všetkým, čo k nej patrí: (zápis, výpočty, odpoveď) Do

8, Vyrieš slovnú úlohu so všetkým, čo k nej patrí: (zápis, výpočty, odpoveď) Do školskej jedálne kúpila vedúca 100 kg múky po 39 centov za kilogram a 10 kg soli po 0, 27 € za kilogram. Koľko eur jej vydali, keď za platila bankovkou s hodnotou 50 €?

Kontrola múka. . . 100 kg 1 kg múky. . . 39 c soľ.

Kontrola múka. . . 100 kg 1 kg múky. . . 39 c soľ. . . . 10 kg 1 kg soli. . 27 c platila. . . 50 e vydali. . . ? ---------------39. 100 = 3 900 c = 39 € 27. 10 = 270 c = 2, 70 € 39 € + 2, 70 € = 41, 70 € 50, 00 € - 41, 70 € = 8, 30 € Vedúcej školskej jedálne vydali 8 eur a 30 centov. 4

9, a, Od súčtu čísel 48, 036 a 15, 79 odpočítaj ich rozdiel. b,

9, a, Od súčtu čísel 48, 036 a 15, 79 odpočítaj ich rozdiel. b, Výsledok zaokrúhli na jednotky.

Kontrola a, (48, 036 + 15, 79) - (48, 036 - 15, 79) =

Kontrola a, (48, 036 + 15, 79) - (48, 036 - 15, 79) = 63, 826 32, 246 = 31, 58 b, 31, 58 = 32 4

10, a, Najprv prvého sčítanca zaokrúhli na desatiny a druhého na stotiny: 47, 209

10, a, Najprv prvého sčítanca zaokrúhli na desatiny a druhého na stotiny: 47, 209 + 6, 299 = b, Potom vypočítaj súčet zaokrúhlených čísel C, Výsledok zaokrúhli na jednotky

Kontrola a, 47, 2 + 6, 3 = b, 53, 5 c, 54 4

Kontrola a, 47, 2 + 6, 3 = b, 53, 5 c, 54 4

11, Vyrieš slovnú úlohu so všetkým, čo k nej patrí: (zápis, výpočty, odpoveď) Eva

11, Vyrieš slovnú úlohu so všetkým, čo k nej patrí: (zápis, výpočty, odpoveď) Eva doniesla do zberu 20, 5 kg papiera, Janka o 3, 6 kg papiera menej ako Eva a Mirka o 9, 8 kg papiera viac ako Janka. Koľko kg papiera doniesli tieto tri dievčatá spolu do zberu?

Kontrola Eva. . . 20, 5 kg Janka. . o 3, 6 kg menej

Kontrola Eva. . . 20, 5 kg Janka. . o 3, 6 kg menej Mirka. . . . o 9, 8 kg viac spolu. . . ? ---------------20, 5 – 3, 6 = 16, 9 + 9, 8 = 26, 7 20, 5 + 16, 9 + 26, 7 = 64, 1 Dievčatá priniesli do zberu spolu 64, 1 kg papiera. 4

12, Prepíš desatinné čísla do tvaru desatinných zlomkov: a, 78, 7 = b) 0,

12, Prepíš desatinné čísla do tvaru desatinných zlomkov: a, 78, 7 = b) 0, 09 = c) 4, 8 = d) 0, 0087 =

Kontrola a, 787/10 b, 9/100 c, 48/10 d, 87/10 000 4

Kontrola a, 787/10 b, 9/100 c, 48/10 d, 87/10 000 4

13, Prepíš desatinné zlomky do tvaru desatinných čísel: a, 45/10 = b) 19/1 000

13, Prepíš desatinné zlomky do tvaru desatinných čísel: a, 45/10 = b) 19/1 000 = c) 125/100 = d) 4/1 000 =

Kontrola a, 4, 5 b, 0, 019 c, 1, 25 d, 0, 000 004

Kontrola a, 4, 5 b, 0, 019 c, 1, 25 d, 0, 000 004 4

14, Nájdi na číselnej osi všetky čísla, ktoré sú od čísla 10, 5 vzdialené

14, Nájdi na číselnej osi všetky čísla, ktoré sú od čísla 10, 5 vzdialené o 0, 9: (pomôž si náčrtkom číselnej osi)

Kontrola 11, 4 a 9, 6 1

Kontrola 11, 4 a 9, 6 1

Vyhodnotenie 50 – 45 bodov = 1 44 – 37, 5 bodov = 2

Vyhodnotenie 50 – 45 bodov = 1 44 – 37, 5 bodov = 2 37 – 25 bodov = 3 24 – 12, 5 bodov = 4 12 – 0 bodov = 5