Soli Opakovanie uiva 8 ronka Defincia soli So

  • Slides: 11
Download presentation
Soli Opakovanie učiva 8. ročníka

Soli Opakovanie učiva 8. ročníka

Definícia soli Soľ je zlúčenina zložená z katiónov kovových prvkov (alebo amónneho katiónu NH

Definícia soli Soľ je zlúčenina zložená z katiónov kovových prvkov (alebo amónneho katiónu NH 4+) a aniónov kyselín.

Charakteristické vlastnosti solí § v tuhom skupenstve nevedú elektrický prúd § v tavenine alebo

Charakteristické vlastnosti solí § v tuhom skupenstve nevedú elektrický prúd § v tavenine alebo v roztoku sú dobrými vodičmi § v prírode sa väčšinou nachádzajú v kryštalickom stave § v kryštáloch solí sú iónové väzby § tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu § väčšina solí je vo vode rozpustná § vodné roztoky obsahujú voľne pohyblivé katióny a anióny rozpustenej soli

Vznik solí neutralizáciou kyselina + hydroxid + soľ kyselina + hydroxid dusičnan dusičná sodný

Vznik solí neutralizáciou kyselina + hydroxid + soľ kyselina + hydroxid dusičnan dusičná sodný HNO 3 + Na. OH Na. NO 3 voda + H 2 O +

Vznik solí reakciou kovu s nekovom Napr. : vznik chloridu sodného zlučovaním sodíka s

Vznik solí reakciou kovu s nekovom Napr. : vznik chloridu sodného zlučovaním sodíka s chlórom kov + nekov soľ sodík + chlór chlorid sodný 2 Na + Cl 2 Na. Cl

Vznik solí reakciou kovu s kyselinou Napr. : vznik chloridu zinočnatého reakciou zinku s

Vznik solí reakciou kovu s kyselinou Napr. : vznik chloridu zinočnatého reakciou zinku s kyselinou chlorovodíkovou kov + kyselina vodík zinok + kyselina chlorovodíková Zn + 2 HCl soľ + chlorid + vodík zinočnatý Zn. Cl 2 + H 2

Reakcia kyselinotvorného oxidu s hydroxidom CO 2 + Ca. CO 3 oxid uhličitý Ca(OH)2

Reakcia kyselinotvorného oxidu s hydroxidom CO 2 + Ca. CO 3 oxid uhličitý Ca(OH)2 hydroxi d vápenat ý H 2 O voda + uhličita n vápena tý

Reakcia hydroxidotvorného oxidu s kyselinou Ca. O + 2 HNO 3 Ca(NO 3)2 oxid

Reakcia hydroxidotvorného oxidu s kyselinou Ca. O + 2 HNO 3 Ca(NO 3)2 oxid vápenat ý kyselin a dusičn á H 2 O + voda dusična n vápenat ý

Použitie solí § v poľnohospodárstve - dusičnany, draselné soli a fosforečnany § v stavebníctve,

Použitie solí § v poľnohospodárstve - dusičnany, draselné soli a fosforečnany § v stavebníctve, sochárstve - vápenaté soli § výroba keramiky a porcelánu § výroba pracích a čistiacich prostriedkov § v potravinárskom priemysle

Zdroje: E. Adamkovič, J. Šimeková, Chémia 9 wikipedia. sk www. gify. nou. cz www.

Zdroje: E. Adamkovič, J. Šimeková, Chémia 9 wikipedia. sk www. gify. nou. cz www. beruska 8. cz/odkazy/gif. htm

Ďakujem za pozornosť! Mgr. Mariana Pavelčáková © 2010

Ďakujem za pozornosť! Mgr. Mariana Pavelčáková © 2010