Opakovanie uiva z 5 ronka Odpovede na nasledujce

  • Slides: 18
Download presentation
Opakovanie učiva z 5. ročníka

Opakovanie učiva z 5. ročníka

Odpovede na nasledujúce otázky si napíš do zošita!

Odpovede na nasledujúce otázky si napíš do zošita!

1. Doplň do viet slová zo zátvorky tak, aby boli výroky pravdivé. (budúcnosť, minulosť,

1. Doplň do viet slová zo zátvorky tak, aby boli výroky pravdivé. (budúcnosť, minulosť, prítomnosť) Minulosť a). . . . je to, čo sa už stalo. prítomnosť b) To čo prežívame teraz je. . . . . budúcnosti c) Ak hovoríme o. . . . , hovoríme o tom, čo sa ešte len môže stať. minulosti d) Ak to, čo sme urobili v. . . ovplyvňuje našu prítomnosť. . . . , tak potom to, čo robíme v budúcnosť prítomnosti. . . . , ovplyvní našu. . . !

2. Odpovedz na otázku. Ako sa nazývajú ľudia, ktorí sa zaoberajú historici históriou? .

2. Odpovedz na otázku. Ako sa nazývajú ľudia, ktorí sa zaoberajú historici históriou? . . .

3. Napíš k uvedeným rokom príslušné storočie. Rok 863 1001 1526 1945 2004 Storočie

3. Napíš k uvedeným rokom príslušné storočie. Rok 863 1001 1526 1945 2004 Storočie 9. storočie. . . . . 11. storočie. . . . . 16. storočie. . . . . 20. storočie. . . . . 21. storočie. . . . .

4. Napíš k danému storočiu príslušný rok (ľubovoľný). Storočie 4. storočie 13. storočie Rok

4. Napíš k danému storočiu príslušný rok (ľubovoľný). Storočie 4. storočie 13. storočie Rok 313. . . . . 1241. . . . . 19. storočie 1428. . . . . 1889. . . . . 21. storočie 2017. . . . . 15. storočie

5. Chronologicky zoraďte obdobia dejín na časovej priamke (začnite najstarším obdobím). (stredovek, pravek, novovek,

5. Chronologicky zoraďte obdobia dejín na časovej priamke (začnite najstarším obdobím). (stredovek, pravek, novovek, starovek, moderné dejiny, súčasnosť) star ovek pravek novovek stredovek 0 moderné dejiny súčasnosť

6. Doplň Predmet/vec, ktorá je pre historika zdrojom poznávania historický prameň minulosti sa nazýva.

6. Doplň Predmet/vec, ktorá je pre historika zdrojom poznávania historický prameň minulosti sa nazýva. . . 7. Pomenuj predmety/ veci, ktoré vidíš na obrázku.

8. Roztrieď historické pramene z predošlej úlohy do 3 skupín. Hmotné socha náhrdelník radlo

8. Roztrieď historické pramene z predošlej úlohy do 3 skupín. Hmotné socha náhrdelník radlo minca Obrazové obraz fotografia mapa Písomné list kniha noviny

9. Utvor správne dvojice.

9. Utvor správne dvojice.

10. Urč, ktorá z máp je dejepisná. Svoje rozhodnutie odôvodni.

10. Urč, ktorá z máp je dejepisná. Svoje rozhodnutie odôvodni.

11. Pomenujte dopravné prostriedky na obrázkoch 12. Zoraďte tieto dopravné prostriedky od najstaršieho po

11. Pomenujte dopravné prostriedky na obrázkoch 12. Zoraďte tieto dopravné prostriedky od najstaršieho po najmodernejšie – zaznačte to prostredníctvom časovej osi.

13. Porozmýšľajte a uveďte aspoň 3 dôvody sťahovania sa ľudí v minulosti. 1. Nedostatok

13. Porozmýšľajte a uveďte aspoň 3 dôvody sťahovania sa ľudí v minulosti. 1. Nedostatok potravy. 2. Málo miesta. 3. Prírodné katastrofy. 14. Uvažujte, z akých dôvodov sa ľudia sťahujú v súčasnosti? 1. Hroziace nebezpečenstvo. 2. Za prácou. 3. Za vzdelaním.

15. Spomínaš si na rôzne druhy písma, o ktorých ste sa učili? Rozlúšti ich

15. Spomínaš si na rôzne druhy písma, o ktorých ste sa učili? Rozlúšti ich názvy z prešmyčiek. hieroglyfy GLHIERYFOY –. . . klinové NIKLVOÉ –. . . . hláskové SKÁLHÉVO –. . . . 16. Ako sa nazýva písmo, ktorým píšeme my? latinka

17. Čo bolo využívané skôr? kniha – telefón – telegraf fotografia – film fotoaparát

17. Čo bolo využívané skôr? kniha – telefón – telegraf fotografia – film fotoaparát – počítač – internet

18. Rozhodni, čo do radu nepatrí a odôvodni prečo. a) kostol, Biblia, kríž, Alah,

18. Rozhodni, čo do radu nepatrí a odôvodni prečo. a) kostol, Biblia, kríž, Alah, kresťania b) Tóra, Jahve, Mohamed, synagóga, židia c) Alah, evanjelium, moslimovia, Korán, mešita

19. Utvorte správne dvojice.

19. Utvorte správne dvojice.

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť