Opakujem si opakovanie uiva 3 ronka Slovensk jazyk

  • Slides: 11
Download presentation
Opakujem si – opakovanie učiva 3. ročníka Slovenský jazyk (učebnica str. 6) 4. ročník

Opakujem si – opakovanie učiva 3. ročníka Slovenský jazyk (učebnica str. 6) 4. ročník Mgr. Tímea Matušeková ZŠ s MŠ Brezovica

1. cvičenie Doplň chýbajúce i/í alebo y/ý l KLIKNI SEM

1. cvičenie Doplň chýbajúce i/í alebo y/ý l KLIKNI SEM

2. cvičenie Napíš po 5 slov s i/í po obojakých spoluhláskach b, m, p,

2. cvičenie Napíš po 5 slov s i/í po obojakých spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z. l l l l b m p r s v z

3. cvičenie Napíš neskrátenú abecedu malými tlačenými písmenami. a á ä b c č

3. cvičenie Napíš neskrátenú abecedu malými tlačenými písmenami. a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ĺ ľ mnňoóôpqrŕsštťuúvwxyýzž KONTROLA

4. cvičenie Podstatné mená roztrieď na všeobecné a vlastné. KLIKNI SEM

4. cvičenie Podstatné mená roztrieď na všeobecné a vlastné. KLIKNI SEM

5. cvičenie Ku každému ukazovaciemu zámenu napíš po 4 podstatné mená. l TEN l

5. cvičenie Ku každému ukazovaciemu zámenu napíš po 4 podstatné mená. l TEN l TÁ l TO

6. cvičenie Do viet doplň vhodné vlastné podstatné mená. Na ulici sme stretli pána

6. cvičenie Do viet doplň vhodné vlastné podstatné mená. Na ulici sme stretli pána suseda. Bol na prechádzke so svojím psom Rozprával nám o tom, ako boli na výlete v Bola tam výstava psov. Pes jeho brata prvú cenu. Cestou domov sa zastavil na parkovisku pri rieke Zvieratá sa vo vode s chuťou vykúpali. . . získal.

7. cvičenie Čísla zapíš slovom v poradí od najmenšieho po najväčšie. 20 3 19

7. cvičenie Čísla zapíš slovom v poradí od najmenšieho po najväčšie. 20 3 19 17 4 16 9 18 15 13 14 5 tri štyri päť deväť trinásť štrnásť pätnásť šestnásť sedemnásť osemnásť devätnásť dvadsať K O N T R O L A

8. cvičenie Slová použi vo vetách. l prút l lez l plot l drez

8. cvičenie Slová použi vo vetách. l prút l lez l plot l drez l vrch l prah l plod l dres l prúd l vrh l prach l les

VÝBORNE!!!!!! . . a teraz, hurá, na nové učivo. . . .

VÝBORNE!!!!!! . . a teraz, hurá, na nové učivo. . . .