Opakovanie podstatnch mien 5 ronk klikni na F

  • Slides: 13
Download presentation
Opakovanie podstatných mien 5. ročník klikni na F 5 a klikaj na obrázky, dozvieš

Opakovanie podstatných mien 5. ročník klikni na F 5 a klikaj na obrázky, dozvieš sa niečo o podstatných menách

Podstatné mená - KTO? ČO? pomenúvajú osoby otec, lekár, sestra, dieťa, sudca, žiak, učiteľ,

Podstatné mená - KTO? ČO? pomenúvajú osoby otec, lekár, sestra, dieťa, sudca, žiak, učiteľ, Peter, mama, Mária zvieratá pes, tiger, lama, sojka, dážďovka, mačka, slon, ďateľ, vlk, medveď veci lampa, počítač, stôl, cesta, mesto, vrece, strom, lúka

vlastnosti úprimnosť, lenivosť, pracovitosť, deje čítanie, cestovanie, vystupovanie duševné stavy radosť, žiaľ, smútok, láska

vlastnosti úprimnosť, lenivosť, pracovitosť, deje čítanie, cestovanie, vystupovanie duševné stavy radosť, žiaľ, smútok, láska Úloha: napísať osobu, zviera, vec, vlastnosť, dej na dané písmeno abecedy Napr. A - asistent, albatros, auto, arogancia, argumentácia

Podstatné mená delíme na: všeobecné vlastné Pomenovanie osôb, zvierat, vecí toho istého druhu (žiaci,

Podstatné mená delíme na: všeobecné vlastné Pomenovanie osôb, zvierat, vecí toho istého druhu (žiaci, sýkorka, púpava, jelše, hus) Mená, názvy jedinečných osôb, zvierat, sviatkov, zemepisných názvov (Viktor, Vianoce, Vysoké Tatry, Zvolen, Slovák) Píšeme ich s malým začiatočným písmenom Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom Pomenovanie dní, mesiacov, ročných období nie sú vlastné podstatné mená (jar, piatok, jún)

Úloha: Vyber podstatné mená, ktoré sú vlastné: PONDELOK, VIANOCE, BORIS, SESTRA, JANUÁR, VEĽKÁ FATRA,

Úloha: Vyber podstatné mená, ktoré sú vlastné: PONDELOK, VIANOCE, BORIS, SESTRA, JANUÁR, VEĽKÁ FATRA, ODVAHA, MARTIN, LÁSKA, RAKÚSKO, RYBÁRIK, LÍŠKA, PRÁZDNINY, SNEŽIENKA, SLOVENKA, ZIMA, DEDINA, LIPTOV, NOVÁ BAŇA, ZAJAC, KNIHA, CHÉMIA Vianoce, Boris, Veľká Fatra, Martin, Rakúsko, Slovenka, Liptov, Nová Baňa, Úloha: napísať meno - mesto - rieka - pohorie (vrch) - štát na dané písmeno abecedy Napr. D- Ď: Dana, Detva, Dunaj, Ďumbier, Dánsko

Úloha: označ správne napísané slovné spojenia s menami, názvami musíš ísť cez F 5,

Úloha: označ správne napísané slovné spojenia s menami, názvami musíš ísť cez F 5, aby si úlohu vyriešil Vrch Kriváň rieka Čierny Váh Veľký Krtíš námestie Mieru básnik Daniel Hevier Lomnický štít Mýto pod Ďumbierom kniha Zemský kľúč Demänovská Jaskyňa slováci a česi Planéta zem brat Patrik Kremnické vrchy Severná Amerika Tajovského ulica Oravský Zámok

Gramatické kategórie podstatných mien ROD ČÍSLO PÁD mužský - TEN - ujo, stroj, list,

Gramatické kategórie podstatných mien ROD ČÍSLO PÁD mužský - TEN - ujo, stroj, list, pes, vlak ženský - TÁ - mama, lúka, pec, obuv, os stredný - TO - cesto, dieťa, vajce, obilie jednotné - cesta, okno, vlas, strýko množné - cesty, okná, vlasy, strýkovia N: Kto? Čo? A: Koho? Čo? (vidím) G: (od) Koho? Čoho? L: (o) Kom? Čom? D: Komu? Čomu? (dám) I: (s) Kým? Čím?

Úloha: vypíš podstatné mená a rozdeľ ich podľa rodov. Do prírody zavítala jar. Lúče

Úloha: vypíš podstatné mená a rozdeľ ich podľa rodov. Do prírody zavítala jar. Lúče slnka presvitajú cez koruny stromov. Nad stromami krúžili vtáky. Na tráve sa ligotali kvapky rosy. Lúka zakvitla pestrými kvetmi. Poslovia jari sú snežienky i fialky. V povetrí cítiť ich príjemnú vôňu. Otec je očarený krásou prírody. Z lesa bolo počuť zvuky píly. Drevorubači pripravovali drevo, ktoré tesári zmenia na stĺpy. MR: lúče, stromov, stromami, vtáky, kvetmi, poslovia, otec, lesa, drevorubači, tesári, stĺpy ŽR: prírody, jar, koruny, tráve, kvapky, rosy, lúka, jari, snežienky, fialky, vôňu, krásou, prírody, píly SR: slnka, povetrí, drevo

Úloha: podstatné mená roztrieď podľa čísla. spoluhlások, obraz, vločku, ľadovcoch, palicu, lopte, uliciam, bukmi,

Úloha: podstatné mená roztrieď podľa čísla. spoluhlások, obraz, vločku, ľadovcoch, palicu, lopte, uliciam, bukmi, rukou, vlasy, stromami, dievčatko, bratov, koberci, oknu, stenách, kvetom, radosťou. Jednotné číslo (singulár): obraz, vločku, palicu, lopte, rukou, dievčatko, koberci, oknu, radosťou Množné číslo (plurál): spoluhlások, ľadovcoch, uliciam, bukmi, vlasy, stromami, bratov, stenách, kvetom

Úloha: urči gramatické kategórie (rod, číslo, ) zvýraznených podstatných mien Dolu pod brehom uvidel

Úloha: urči gramatické kategórie (rod, číslo, ) zvýraznených podstatných mien Dolu pod brehom uvidel tiecť veselú rieku. pod brehom - mužský rod, jednotné číslo, Z krovia na brehu rieky sa vystrčila veľká medvedia hlava. z krovia - stredný rod, jednotné číslo, . Pamätal si, že taký včelí úľ mal horár na starom koči. na koči - mužský rod, jednotné číslo, Vyvrátil hlavu dohora a počítal lastovičky - ženský rod, množné číslo,

Úloha: doplň chýbajúce i-í/y-ý, podčiarkni podstatné mená a urči gramatické kategórie rod číslo pád

Úloha: doplň chýbajúce i-í/y-ý, podčiarkni podstatné mená a urči gramatické kategórie rod číslo pád z v. . . sokých št. . . tov na ob. . . čajné s. . . dliská p. . . šným pr. . . nceznám o starob. . . lých m. . . nciach s jaz. . . kovými pr. . . ručkami od us. . . lovného ml. . . nára s. . . lný r. . . tier za p. . . chľavým kr. . kom

Úloha: Doplň správne chýbajúce hlásky (zo zátvorky za slovným spojením). __ obšinská __adová __askyňa

Úloha: Doplň správne chýbajúce hlásky (zo zátvorky za slovným spojením). __ obšinská __adová __askyňa (d, ľ, j); __ erlachovský __ tít (g, š), __ atranský __ árodný __ ark (t, n, p), __ volenský __ ámok (z, z), __ontinent __ everná __ merika (k, s, a) , __ iely __ áh (b, v), __ lica __anka __ ráľa (u, j, k), __lanéta __ars (p, m), __ové __esto __ad __áhom (n, m, n, v), __ ierové __ámestie (m, n), __ umorista __ ilan __asica (h, m, l), __ ládkovičova __lica (s, u),

Úloha: v ktorom riadku sú všetky podstatné mená v tom istom páde, urči ho.

Úloha: v ktorom riadku sú všetky podstatné mená v tom istom páde, urči ho. a) loptu, na televízor, o kamarátoch, o chvíľu b) mame, tašku, chlapcovi, zo stráne c) vranou, pod lampou, s hokejkou, nad dom d) deti, triedach, jahody, vtáčatá e) z hôr, do jedla, bez pohárov, zo strachu