3 ronk Rozdelenie aritmetickho uiva v 3 ronku

  • Slides: 41
Download presentation
3. ročník

3. ročník

Rozdelenie aritmetického učiva v 3. ročníku • Násobenie a delenie do 20 • Troj-

Rozdelenie aritmetického učiva v 3. ročníku • Násobenie a delenie do 20 • Troj- a štvorciferné čísla • Sčítanie a odčítanie do 1 000 s celými stovkami, desiatkami • Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel bez prechodu a s prechodom cez základ 10 • Sčítanie a odčítanie do 10 000

Systém práce so stranami pracovného zošita • Práca je plánovaná vždy na jednu stranu.

Systém práce so stranami pracovného zošita • Práca je plánovaná vždy na jednu stranu. Tým sa zabezpečí rovnomerné rozloženie učiva počas celého roka.

Zavedenie pojmu krát. Vysvetlenie princípu násobenia M 3/1, s. 22

Zavedenie pojmu krát. Vysvetlenie princípu násobenia M 3/1, s. 22

Najprv vyvodíme násobenie, potom delenie Pojem pár Analogicky aj párny – nepárny M 3/1,

Najprv vyvodíme násobenie, potom delenie Pojem pár Analogicky aj párny – nepárny M 3/1, s. 24

Zavedenie princípu delenia – rôzne príklady a spôsoby M 3/1, s. 34

Zavedenie princípu delenia – rôzne príklady a spôsoby M 3/1, s. 34

Niečo zaujímavé z násobenia 11. 11 = 121 111 = 12321 1111 = 1234321

Niečo zaujímavé z násobenia 11. 11 = 121 111 = 12321 1111 = 1234321 11111 = 123454321 111111 = 12345654321 1111111 = 1234567654321 1111 = 123456787654321 11111 = 12345678987654321

Delenie na rovnaké časti M 3/1, s. 35

Delenie na rovnaké časti M 3/1, s. 35

Zavedenie trojciferných čísel Medzipredmetové vzťahy M 3/1, s. 46

Zavedenie trojciferných čísel Medzipredmetové vzťahy M 3/1, s. 46

M 3 U, s. 34 M 3/1, s. 48 Zavedenie trojciferných čísel

M 3 U, s. 34 M 3/1, s. 48 Zavedenie trojciferných čísel

Algoritmus porovnávania ľubovoľných dvoch čísel M 3/1, s. 52

Algoritmus porovnávania ľubovoľných dvoch čísel M 3/1, s. 52

Zavedenie čísel do 10 000 analógiou – zavedenie nového rádu – tisícok M 3/1,

Zavedenie čísel do 10 000 analógiou – zavedenie nového rádu – tisícok M 3/1, s. 56

Zaokrúhľovanie na desiatky – schéma upravená kvôli zrozumiteľnosti M 3/2, s. 14

Zaokrúhľovanie na desiatky – schéma upravená kvôli zrozumiteľnosti M 3/2, s. 14

Počítanie do 1 000 rôznymi spôsobmi. Najvhodnejší si žiak vyberá sám M 3/2, s.

Počítanie do 1 000 rôznymi spôsobmi. Najvhodnejší si žiak vyberá sám M 3/2, s. 47 M 3/2, s. 48

Písomné počítanie do 1 000 M 3/2, s. 58

Písomné počítanie do 1 000 M 3/2, s. 58

Čísla do 10 000. Počítanie do 10 000 M 3/2, s. 60

Čísla do 10 000. Počítanie do 10 000 M 3/2, s. 60

Tematické strany venujúce sa jednej problematike M 3 U, s. 86

Tematické strany venujúce sa jednej problematike M 3 U, s. 86

Rozdelenie geometrického učiva v 3. ročníku • Dĺžka úsečky, jednotky cm, mm, dm, m,

Rozdelenie geometrického učiva v 3. ročníku • Dĺžka úsečky, jednotky cm, mm, dm, m, km • Premena jednotiek dĺžky • Zmenšovanie a zväčšovanie v štvorcovej sieti • Práca s priestorovými telesami, plány stavieb

Jednotky dĺžky a premena jednotiek dĺžky M 3/1, s. G 4

Jednotky dĺžky a premena jednotiek dĺžky M 3/1, s. G 4

Rysovanie v sieti M 3/1, s. G 11

Rysovanie v sieti M 3/1, s. G 11

Práca s priestorovými geometrickými útvarmi M 3/1, s. G 15

Práca s priestorovými geometrickými útvarmi M 3/1, s. G 15

Plány a stavby. Niektoré úlohy možno stiahnuť z internetu M 3/2, s. G 5

Plány a stavby. Niektoré úlohy možno stiahnuť z internetu M 3/2, s. G 5

Propedeutické úlohy. Možnosť pozorovať vlastnosti trojuholníkov M 3/2, s. G 8

Propedeutické úlohy. Možnosť pozorovať vlastnosti trojuholníkov M 3/2, s. G 8

Premena jednotiek dĺžky M 3/2, s. G 9

Premena jednotiek dĺžky M 3/2, s. G 9

Podpora na webe Všetky materiály nájdete na stránke titulu – v časti Materiály súvisiace

Podpora na webe Všetky materiály nájdete na stránke titulu – v časti Materiály súvisiace s titulom (spodná polovica stránky): • Vzorové riešenia úloh • Podporné materiály na webe BINGO • Podporné materiály na webe DOMINO • Podporné materiály na webe PEXESO • Podporné materiály n a webe PIZZA • Podporné materiály na webe Štvorce s číslami do 1 000 • Metodické komentáre • Návrh TVVP

4. ročník • Pripravujeme k školskému roku 2013/2014 • Uzavrie kompletnú sériu učebných textov

4. ročník • Pripravujeme k školskému roku 2013/2014 • Uzavrie kompletnú sériu učebných textov Matematika pre 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie)

4. ročník • Opakovanie učiva 3. ročníka (násobilka v obore do 20, sčítanie a

4. ročník • Opakovanie učiva 3. ročníka (násobilka v obore do 20, sčítanie a odčítanie v obore do 1 000, všetky známe spoje) • Opäť v tejto časti nebudú úlohy pre bystré hlavičky. • Cvičenia zamerané na opakovanie a upevnenie rôznymi spôsobmi.

Opakovanie učiva M 4/1, s. 13

Opakovanie učiva M 4/1, s. 13

4. ročník • Násobenie a delenie v obore násobilky Pomôcka na pochopenie násobkov čísla

4. ročník • Násobenie a delenie v obore násobilky Pomôcka na pochopenie násobkov čísla

Súvis medzi násobením a delením M 4/1, s. 20

Súvis medzi násobením a delením M 4/1, s. 20

4. ročník • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – úlohy

4. ročník • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – úlohy nebudú tvoriť samostatnú časť, budú priebežne zaraďované v pracovných zošitoch aj v učebnici.

Úlohy s kombinatorickou motiváciou M 4/1, s. 33

Úlohy s kombinatorickou motiváciou M 4/1, s. 33

Úlohy na využitie medzipredmetových vzťahov M 4/1, s. 34

Úlohy na využitie medzipredmetových vzťahov M 4/1, s. 34

4. ročník • Sčítanie a odčítanie do 10 000 – II. časť • Zautomatizovanie

4. ročník • Sčítanie a odčítanie do 10 000 – II. časť • Zautomatizovanie spojov a používanie v iných matematických situáciách

M 4/1, s. 60

M 4/1, s. 60

Projektové strany M 4/1, s. 18

Projektové strany M 4/1, s. 18

4. ročník • Geometria M 4/1, s. G 4

4. ročník • Geometria M 4/1, s. G 4

4. ročník • Geometria M 4/1, s. G 12

4. ročník • Geometria M 4/1, s. G 12

4. ročník – učebnica

4. ročník – učebnica

Čo po skončení 4. ročníka? • Po absolvovaní série Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Čo po skončení 4. ročníka? • Po absolvovaní série Matematika pre 1. stupeň ZŠ je žiak oboznámený s kompletným obsahom podľa požiadaviek ISCED 1 v oblasti Matematika a môže pokračovať na druhom stupni s ľubovoľnou sériou (štátom hradenou i nehradenou).

Didaktické hry využiteľné v matematike Vyhodnotenie úlohy

Didaktické hry využiteľné v matematike Vyhodnotenie úlohy