Chemick reakcie Opakovanie uiva 8 ronka Chemick reakcie

  • Slides: 12
Download presentation
Chemické reakcie Opakovanie učiva 8. ročníka

Chemické reakcie Opakovanie učiva 8. ročníka

Chemické reakcie premeny, pri ktorých sa narušia staré väzby medzi atómami a vznikajú nové

Chemické reakcie premeny, pri ktorých sa narušia staré väzby medzi atómami a vznikajú nové Reaktanty - látky, ktoré spolu reagujú Produkty – látky, ktoré reakciou vznikajú reaktanty produkty

Pokus: Reakcia sodíka s chlórom http: //www. chemie-interaktiv. net/html_flash/ff_naclsynthese 1. swf http: //www. chemie-interaktiv.

Pokus: Reakcia sodíka s chlórom http: //www. chemie-interaktiv. net/html_flash/ff_naclsynthese 1. swf http: //www. chemie-interaktiv. net/html_flash/ff_naclsynthese_schalenmodell. swf

Chemická rovnica zápis chemickej reakcie 2 Na + Cl 2 2 Na. Cl sodík

Chemická rovnica zápis chemickej reakcie 2 Na + Cl 2 2 Na. Cl sodík + chlór sodný chlorid

Zákon zachovania hmotnosti Hmotnosť reaktantov sa rovná hmotnosti produktov (v uzavretej sústave). Celkový počet

Zákon zachovania hmotnosti Hmotnosť reaktantov sa rovná hmotnosti produktov (v uzavretej sústave). Celkový počet atómov jednotlivých prvkov v reaktantoch je rovnaký ako celkový počet atómov jednotlivých. Antoine prvkov v produktoch. Lavoisier 1774 Michail Lomonosov 1748

Zákon zachovania hmotnosti počet a druh atómov sa pri chemických reakciách nemení pri chemických

Zákon zachovania hmotnosti počet a druh atómov sa pri chemických reakciách nemení pri chemických reakciách atómy nevznikajú ani nezanikajú atóm jedného prvku sa nemôže premeniť na atóm iného prvku v priebehu reakcie nastáva spájanie, oddeľovanie a preskupovanie atómov

Stechiometrické koeficienty na vyrovnanie počtov atómov v rovnici

Stechiometrické koeficienty na vyrovnanie počtov atómov v rovnici

Chemické zlučovanie z väčšieho počtu reaktantov vznikne jeden produkt napr. 4 z vodíka 5

Chemické zlučovanie z väčšieho počtu reaktantov vznikne jeden produkt napr. 4 z vodíka 5 a chlóru vzniká 2 chlorovodík 4 P Fe 2 H 2 Mg 4 Al +3 O 2 + Cl 2 +3 O 2 + O 2 2 2 P 2 O 5 Fe 2 O 3 HCl Mg. O Al 2 O 3

Doplň stechiometrické koeficienty 4 Na + O 2 2 Na + Cl 2 C

Doplň stechiometrické koeficienty 4 Na + O 2 2 Na + Cl 2 C + O 2 2 Mg + O 2 S +2 Cl 2 2 Sb +5 Cl 2 2 2 Na 2 O Na. Cl CO 2 Mg. O SCl 4 Sb. O 5

Chemický rozklad z jedného reaktantu vznikne viac produktov napr. z vody vzniká vodík a

Chemický rozklad z jedného reaktantu vznikne viac produktov napr. z vody vzniká vodík a kyslík Cu. Cl 2 2 NH 3 2 H 2 O 2 Al 2 O 3 3 2 4 Cu + Cl 2 N 2 + H 2 + O 2 3 Al + O 2

Zdroje: E. Adamkovič, J. Šimeková, Chémia 9 www. gify. nou. cz http: //www. clker.

Zdroje: E. Adamkovič, J. Šimeková, Chémia 9 www. gify. nou. cz http: //www. clker. com/

Ďakujem za pozornosť! Mgr. Mariana Pavelčáková © 2010

Ďakujem za pozornosť! Mgr. Mariana Pavelčáková © 2010