Prirodzen sla opakovanie uiva 5 ronka Odpovedz na

  • Slides: 6
Download presentation
Prirodzené čísla opakovanie učiva 5. ročníka

Prirodzené čísla opakovanie učiva 5. ročníka

Odpovedz na otázky: 1, Aké čísla nazývame prirodzené? Napíš definíciu. 2, Ako označujeme a

Odpovedz na otázky: 1, Aké čísla nazývame prirodzené? Napíš definíciu. 2, Ako označujeme a zapisujeme množinu prirodzených čísel? 3, Koľko existuje prirodzených čísel? 4, Aký je rozdiel medzi číslom a číslicou? 5, Koľko číslic existuje? Napíš všetky. 6, Patrí nula medzi prirodzené čísla? 7, Aké je najmenšie prirodzené číslo? 8, Aké je najväčšie prirodzené číslo? 9, Čo je rád číslice v čísle? 10, Aký je rozdiel najväčšieho a najmenšieho 5 -ciferného prirodzeného čísla? Zapíš a vypočítaj!

Rád číslice v čísle 1, Zapíš číslo osem miliónov štyridsať tisíc pätnásť 2, Vypočítaj

Rád číslice v čísle 1, Zapíš číslo osem miliónov štyridsať tisíc pätnásť 2, Vypočítaj jeho ciferný súčet 3, V čísle z 1. riadku zväčši číslicu na mieste stotisícok o 7 a číslicu na mieste desaťtisícok zmenši dvakrát. Napíš číslo, ktoré ti vzniklo. 4, Napíš najmenšie nepárne sedemciferné číslo 5, Napíš párne osemciferné číslo, ktorého ciferný súčet je 5

Porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel 1, Napíš číslo, ktoré sa v číselnom rade nachádza

Porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel 1, Napíš číslo, ktoré sa v číselnom rade nachádza bezprostredne pred najmenším 4 -ciferným číslom 2, Napíš číslo, ktoré sa v číselnom rade nachádza bezprostredne za najväčším 5 -ciferným číslom 3, Zaokrúhli číslo 9 065 na: a, desiatky b, tisícky c, stovky d, stotisícky

Záver Ak ste neboli spokojní so svojimi vedomosťami, zopakujte si učivo ešte raz doma.

Záver Ak ste neboli spokojní so svojimi vedomosťami, zopakujte si učivo ešte raz doma. Prajem vám pekný víkend.