Frelsning 4 Grupper och grupputveckling Ledarskap och organisation

  • Slides: 20
Download presentation
Föreläsning 4 Grupper och grupputveckling Ledarskap och organisation HT 17 -VT 18 Mia Jönsson

Föreläsning 4 Grupper och grupputveckling Ledarskap och organisation HT 17 -VT 18 Mia Jönsson 2017 -11 -07

Förkunskaper ROS 15 Grupptryck; negativt och positivt Primärgrupp, sekundärgrupp, tertiär grupp Socialgrupper Hierarki HALO-effekten

Förkunskaper ROS 15 Grupptryck; negativt och positivt Primärgrupp, sekundärgrupp, tertiär grupp Socialgrupper Hierarki HALO-effekten Rosenthal Konformitet Lydnad av auktoritet

Vad är en grupp? Sociologins indelning Primärgrupp, t. ex. familj Sekundärgrupp, t. ex. skola

Vad är en grupp? Sociologins indelning Primärgrupp, t. ex. familj Sekundärgrupp, t. ex. skola Tertiärgrupp, t. ex. media Formella och informella grupper Formella grupper: formats genom beslut Informella grupper: uppstår spontant

Definitioner ”En grupp existerar när två eller fler definierar sig som medlemmar av den

Definitioner ”En grupp existerar när två eller fler definierar sig som medlemmar av den och när dess existens erkänns av åtminstone någon annan” (Brown, 1990) ”En grupp består av två eller fler ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel” (Forsyth, 2006)

Roller i grupper Syftar på två saker: Naturliga/spontana roller som utvecklas i gruppen Formell

Roller i grupper Syftar på två saker: Naturliga/spontana roller som utvecklas i gruppen Formell rollfördelning Persona (Carl Gustaf Jung) Avståndet mellan ”mitt sanna jag” och rollen har stor betydelse

Rollfördelning – informella roller Några vanliga informella roller som ofta uppträder spontant i grupper:

Rollfördelning – informella roller Några vanliga informella roller som ofta uppträder spontant i grupper: Den som dominerar Den tyste tänkaren Ordningsmannen Den bufflige Syndabocken Skämtaren

Rollfördelning – formella roller Några vanliga formella roller som ger en bra gruppsammansättning: Verkställare

Rollfördelning – formella roller Några vanliga formella roller som ger en bra gruppsammansättning: Verkställare Informationssamlare Relationsskapare Eldsjäl Initiativtagare Idégivare Organisatör Analytiker

Gruppen i utveckling En grupp förändras hela tiden! Förändringar i gruppens omgivning Ökade krav

Gruppen i utveckling En grupp förändras hela tiden! Förändringar i gruppens omgivning Ökade krav Gruppmedlemmar förändras Inre, naturlig logik för gruppers utveckling TEORIER FÖR GRUPPUTVECKLING! FIRO-modellen (Schutz) Stages of group development (Tuckman) IMGD & GDQ (Wheelan) AKTUELL!

Gruppen i utveckling FIRO-modellen Fundamental Interpersonal Relations Orientation William Schutz (1950 -tal) Tillhörafasen Rollsökningsfasen

Gruppen i utveckling FIRO-modellen Fundamental Interpersonal Relations Orientation William Schutz (1950 -tal) Tillhörafasen Rollsökningsfasen Samspelsfasen Ledarskapet måste anpassas till den fas gruppen befinner sig i för att gruppen ska nå sitt mål! Föreläsning med Jörgen Fältsjö, Högskolan i Dalarna https: //www. youtube. com/watch? v=rh 2 Brtmmryo

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ Integrative Model of Group Development Susan Wheelan (1990

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ Integrative Model of Group Development Susan Wheelan (1990 -tal) Fas 1: Tillhörighet och trygghet Fas 2: Opposition och konflikt Fas 3: Tillit och struktur Fas 4: Arbete och produktivitet (Fas 5: Avslut/gruppens upplösning) Fas 1 -2: mindre energi på uppgift, mer energi på hantera relationer, normer etc. Fas 3: något mer energi på den uppgift som gruppen har att hantera. Fas 4: merparten av energin läggs på uppgift.

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ = Group Development Quiestionnaire Verktyg för att visa

Gruppen i utveckling IMGD och GDQ = Group Development Quiestionnaire Verktyg för att visa vilken fas gruppen befinner sig och vad den behöver jobba vidare med för att bli högpresterande team handlingsplan En grupps förmåga att arbeta effektivt beror inte på individernas personligheter utan handlar om kompetens och om arbetsgruppen som system. Går ej att sätta ihop grupper utifrån olika personlighetstyper! Ledaren har 50% av ansvaret för gruppens framgång, resten är upp till gruppen.

Definition team ”Ett team är en liten grupp människor med kompletterande färdigheter som är

Definition team ”Ett team är en liten grupp människor med kompletterande färdigheter som är engagerade för ett gemensamt syfte, gemensamma resultatmål och strategier för vilka de håller varandra gemensamt ansvariga” Katzenbach & Smith

Teamet Den högpresterande arbetsgruppen Utmaningar skapar team Basala förutsättningar måste vara på plats Team-tänkande

Teamet Den högpresterande arbetsgruppen Utmaningar skapar team Basala förutsättningar måste vara på plats Team-tänkande är möjligt att applicera överallt i organisationen Grupper ”högst upp” har svårast att utveckla teamfunktioner Katzenbach &Smith

Sammansättning av ett team Nödvändiga ingredienser i ett team: Teknisk eller funktionell expertis Problemlösande

Sammansättning av ett team Nödvändiga ingredienser i ett team: Teknisk eller funktionell expertis Problemlösande och beslutsfattande färdigheter Interpersonella färdigheter

Teamutveckling För att utveckla teamet i rätt riktning Diskutera och kom överens om några

Teamutveckling För att utveckla teamet i rätt riktning Diskutera och kom överens om några gemensamma mål Diskutera regelbundet gemensamma och individuella mål i arbetet Arbeta fram grundregler för samarbetet som accepteras av alla och som alla har varit med att ta fram Bygg upp en öppen och respektfull samtalskultur Avsätt regelbundet tid för arbete med gruppens utveckling Identifiera gemensamma intressen utanför jobbet och avsätt eventuellt tid för sociala aktiviteter Skapa ett stödsystem för hantering av individuella problem Lär nytt tillsammans

Gruppfenomen Ansvarsdiffusion Våldtäkt, misshandel, mord på Kitty Genovese 1964 ”Jag vill inte bli involverad”

Gruppfenomen Ansvarsdiffusion Våldtäkt, misshandel, mord på Kitty Genovese 1964 ”Jag vill inte bli involverad” Många människor är närvarande och vet om det men ingen agerar för att alla tror att någon annan ska göra det. Ingen tar ansvar när många skulle kunna! Även kallat ”Bystander effect” eller ”The Genovese effect”

Gruppfenomen Group think ”Abileneparadoxen” Socialpsykologiskt fenomen En grupprocess där en grupp fattar ett beslut

Gruppfenomen Group think ”Abileneparadoxen” Socialpsykologiskt fenomen En grupprocess där en grupp fattar ett beslut som är ogynnsamt för alla parter

Sammanfattning Vad är en grupp? Rollfördelning Grupper i utveckling FIRO IMGD och GDQ Team

Sammanfattning Vad är en grupp? Rollfördelning Grupper i utveckling FIRO IMGD och GDQ Team och teamutveckling Gruppfenomen Ansvarsdiffusion Group think