Ledarskap Politiskt ledarskap skapa frutsttningar VAD prioritera ml

  • Slides: 11
Download presentation

Ledarskap Politiskt ledarskap: • skapa förutsättningar (VAD) • prioritera mål och uppdrag • kontinuerlig

Ledarskap Politiskt ledarskap: • skapa förutsättningar (VAD) • prioritera mål och uppdrag • kontinuerlig dialog med förvaltningsledning Utgångspunkt: medborgarnas behov Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Professionellt ledarskap: • skapa verksamhetsplan (HUR) • tydliggöra handlingsplan, inkl mätetal och tidplan

Ledarskap Professionellt ledarskap: • skapa verksamhetsplan (HUR) • tydliggöra handlingsplan, inkl mätetal och tidplan • kontinuerlig dialog med den politiska ledningen Utgångspunkt: medarbetarnas behov Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Praktiska exempel från en nämnd /förvaltning vad gäller • ansvarsfördelning • samarbete Medarbetarperspektivet

Ledarskap Praktiska exempel från en nämnd /förvaltning vad gäller • ansvarsfördelning • samarbete Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän Vi är överens om; ü att grunden är

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän Vi är överens om; ü att grunden är att vi har tillit och förtroende för varandra ü att vi vågar fråga om något är oklart ü att förvaltningen får tydliga uppdrag och att förväntningarna är klara ü att politikerna har respekt för linjeorganisationen och arbetar med målstyrning och inte detaljstyrning ü att förvaltningen har respekt för de förtroendevaldas uppgift att företräda befolkningen (de vi är till för) ü att vi har ett gemensamt ansvar att värna demokratin Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Vi är överens om; ü att

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Vi är överens om; ü att förvaltningen skriver tydliga tjänsteutlåtanden och övriga material som skickas i god tid före sammanträdena med konsekvensbeskrivningar och sammanfattningar ü att ledamöterna tar kontakt före sammanträdet om material inte är korrekt eller begripligt ü att vi träffas utanför nämndsammanträdet ibland för gemensamma sociala aktiviteter ü att inte ge kritik inför hela nämnden, presidiet tar upp med förvaltningschefen alternativt med berörd tjänsteman Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Som politiker säger jag; ü Jag

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Som politiker säger jag; ü Jag vet vad som skall göras, ni vet hur det skall göras, men vi gör det tillsammans Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Grupparbete ”Rollfördelning” • Hur hanteras ansvars- och rollfördelningen hos oss? • Vilka frågor

Ledarskap Grupparbete ”Rollfördelning” • Hur hanteras ansvars- och rollfördelningen hos oss? • Vilka frågor bör man ha diskuterat igenom och klarlagt (eventuellt dokumenterat)? Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

1 (2) Ledarskap Rutiner vid tillsättning av förvaltnings- och bolagschefer Chef som slutar kontaktar

1 (2) Ledarskap Rutiner vid tillsättning av förvaltnings- och bolagschefer Chef som slutar kontaktar Personaldirektör Då startar processen! Uppstartsmöte Ansvarsfördelning Rutiner Verksamhetens Behov Rekryteringsmetod Kravprofil Lönenivå ( nytt /uppdaterat förslag ) Urval Matchning Assessmentcenter Referenstagning Presentation Info till - KS presidium - Pers politiska delegationen Kandidat utses Deltagare: Deltagare: Berört presidium Stadsdirektör /Personaldirektör Stadsdirektör och Personaldirektör Berört presidium KS presidium Personalpolitiska delegationen Stadsdirektör /Personaldirektör Fc /Bc-föreningen (info) Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda KS presidium Stadsdirektör /Personaldirektör

2 (2) Ledarskap Rutiner vid tillsättning av förvaltnings- och bolagschefer forts Beslut Formell samverkan

2 (2) Ledarskap Rutiner vid tillsättning av förvaltnings- och bolagschefer forts Beslut Formell samverkan med facklig organisation Samråd om anställningsvillkor Formellt samråd inkl protokoll Deltagare: Berört presidium Stadsdirektör /Personaldirektör (initiativtagare) Fackliga parter KS presidium Personalpolitiska delegationen Berört presidium Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda Formellt beslut fattas Deltagare: Berörd Nämnd /Styrelse

Ledarskap Aktuella arbetsgivarfrågor; • Ledarskap /Medarbetarskap • Kompetensförsörjning • Omställning • Mångfald • Lönepolitik

Ledarskap Aktuella arbetsgivarfrågor; • Ledarskap /Medarbetarskap • Kompetensförsörjning • Omställning • Mångfald • Lönepolitik Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda