Frelsning 3 Situationsanpassat ledarskap Ledarskap och organisation HT

  • Slides: 8
Download presentation
Föreläsning 3 Situationsanpassat ledarskap Ledarskap och organisation HT 17 -VT 18 Mia Jönsson 2017

Föreläsning 3 Situationsanpassat ledarskap Ledarskap och organisation HT 17 -VT 18 Mia Jönsson 2017 -10 -06

Lewins ledarstilar forts. Den demokratiska ledarstilen passar i många sammanhang, MEN som vi har

Lewins ledarstilar forts. Den demokratiska ledarstilen passar i många sammanhang, MEN som vi har sett: inte alltid! Uppgiften kräver olika typ av ledarskap. Grupper är olika. Grupper förändras av både yttre påverkan (t. ex. ändrade förutsättningar) och inre påverkan (gruppdynamik!) Som ledare behöver vi kunna vara mer relationsorienterade eller mer uppgiftsrelaterade.

Situationsanpassat ledarskap – vad är det för teori? Paul Hersey och Kenneth H Blanchard

Situationsanpassat ledarskap – vad är det för teori? Paul Hersey och Kenneth H Blanchard Varje situation kräver sitt speciella ledarskap! Teorin betonar att ledarskap består av: BESTÄMMANDE/STYRANDE KRAFTER STÖDJANDE/UPPMUNTRANDE KRAFTER D. v. s. en kombination av Relationsinriktat ledarskap och Uppgiftsinriktat beteende …beroende på vad situationen kräver!

Situationsanpassat ledarskap – en modell D 4 = kan och vill D 3 =

Situationsanpassat ledarskap – en modell D 4 = kan och vill D 3 = kan men vill inte D 2 = kan inte, vill inte D 1 = kan inte men vill Hersey & Blanchard 1980

Situationsanpassat ledarskap – förenklad modell Samma modell fast i en enklare beskrivning:

Situationsanpassat ledarskap – förenklad modell Samma modell fast i en enklare beskrivning:

Fördelar med situationsanpassat ledarskap Fördelar Bygger på sunt förnuft Enkel att lära sig och

Fördelar med situationsanpassat ledarskap Fördelar Bygger på sunt förnuft Enkel att lära sig och praktisera Vädjar till ledarens flexibilitet Ger praktiska råd om hur du ska göra

Nackdelar med situationsanpassat ledarskap Nackdelar Lite vetenskapliga belägg för att ledarens stil har påverkan

Nackdelar med situationsanpassat ledarskap Nackdelar Lite vetenskapliga belägg för att ledarens stil har påverkan på medarbetares lust och utförande. Kopplingen mellan motivation och kompetens är osäker. Personer med lång erfarenhet och hög utbildning är mindre intresserade av styrning och kontroll. Yngre personer verkar vilja ha mindre struktur och styrning än äldre. Kvinnor tenderar till att föredra en stödjande och uppmuntrande kultur. Män tenderar till att vilja ha mer styrning.

Ord till begreppslistan Relationsorienterad ledare Uppgiftsorienterad ledare Situationsanpassat ledarskap Deltagande Rådgivande Delegerande Instruerande

Ord till begreppslistan Relationsorienterad ledare Uppgiftsorienterad ledare Situationsanpassat ledarskap Deltagande Rådgivande Delegerande Instruerande