Ledarskap Politiskt ledarskap skapa frutsttningar VAD prioritera ml

  • Slides: 5
Download presentation

Ledarskap Politiskt ledarskap: • skapa förutsättningar (VAD) • prioritera mål och uppdrag • kontinuerlig

Ledarskap Politiskt ledarskap: • skapa förutsättningar (VAD) • prioritera mål och uppdrag • kontinuerlig dialog med förvaltningsledning Utgångspunkt: medborgarnas behov Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Professionellt ledarskap: • skapa verksamhetsplan (HUR) • tydliggöra handlingsplan, inkl mätetal och tidplan

Ledarskap Professionellt ledarskap: • skapa verksamhetsplan (HUR) • tydliggöra handlingsplan, inkl mätetal och tidplan • kontinuerlig dialog med den politiska ledningen Utgångspunkt: medarbetarnas behov Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän Vi är överens om; ü att grunden är

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän Vi är överens om; ü att grunden är att vi har tillit och förtroende för varandra ü att vi vågar fråga om något är oklart ü att förvaltningen får tydliga uppdrag och att förväntningarna är klara ü att politikerna har respekt för linjeorganisationen och arbetar med målstyrning och inte detaljstyrning ü att förvaltningen har respekt för de förtroendevaldas uppgift att företräda befolkningen (de vi är till för) ü att vi har ett gemensamt ansvar att värna demokratin Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Vi är överens om; ü att

Ledarskap Spelregler mellan politiker och tjänstemän - forts Vi är överens om; ü att förvaltningen skriver tydliga tjänsteutlåtanden och övriga material som skickas i god tid före sammanträdena med konsekvensbeskrivningar och sammanfattningar ü att ledamöterna tar kontakt före sammanträdet om material inte är korrekt eller begripligt ü att vi träffas utanför nämndsammanträdet ibland för gemensamma sociala aktiviteter ü att inte ge kritik inför hela nämnden, presidiet tar upp med förvaltningschefen alternativt med berörd tjänsteman Medarbetarperspektivet Grundutbildning för politiskt förtroendevalda