Introduktion till det periodiska systemet Niklas Dahrn Innehllet

  • Slides: 12
Download presentation
Introduktion till det periodiska systemet Niklas Dahrén

Introduktion till det periodiska systemet Niklas Dahrén

Innehållet i denna undervisningsfilm: Vad menas med det periodiska systemet? Grupper Perioder Atomernas radie

Innehållet i denna undervisningsfilm: Vad menas med det periodiska systemet? Grupper Perioder Atomernas radie

Det periodiska systemet ü Det periodiska systemet är en tabell där alla kända grundämnen

Det periodiska systemet ü Det periodiska systemet är en tabell där alla kända grundämnen ingår. ü Grundämnena är indelade efter stigande atomnummer.

Atomnumret ökar för varje grundämne i det periodiska systemet Bildkälla: "Periodic table (polyatomic)" by

Atomnumret ökar för varje grundämne i det periodiska systemet Bildkälla: "Periodic table (polyatomic)" by De. Piep - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 via Wikimedia Commons - http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Periodic_table_(polyatomic). svg#mediaviewer/File: Periodic_table_(polyatomic). svg

Det periodiska systemet är indelat i grupper ü Grundämnena (atomerna) som tillhör samma grupp

Det periodiska systemet är indelat i grupper ü Grundämnena (atomerna) som tillhör samma grupp har samma antal valenselektroner. ü Det innebär att de också får likartade egenskaper. 1 2 Övergångsmetaller: - Har i regel 1 -2 valenselektroner - Antalet valenselektroner kan dock skilja sig inom samma grupp 3 4 5 6 7 Övergångsmetaller: - Har i regel 1 -2 valenselektroner - Antalet valenselektroner kan dock skilja sig inom samma grupp Bildkälla: "Periodic table (polyatomic)" by De. Piep - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 via Wikimedia Commons - http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Periodic_table_(polyatomic). svg#mediaviewer/File: Periodic_table_(polyatomic). svg 8

De åtta huvudgrupperna Grupp nr Namn Antal valenselektroner 1 Alkalimetallerna 1 2 Alkaliska jordartsmetaller

De åtta huvudgrupperna Grupp nr Namn Antal valenselektroner 1 Alkalimetallerna 1 2 Alkaliska jordartsmetaller 2 13 Borgruppen 3 14 Kolgruppen 4 15 Kvävegruppen 5 16 Syregruppen 6 17 Halogenerna 7 18 Ädelgaserna 8 (2 för He)

Det periodiska systemet är indelat i perioder ü Grundämnena (atomerna) tillhör samma 1 skal

Det periodiska systemet är indelat i perioder ü Grundämnena (atomerna) tillhör samma 1 skal som (K-skalet) period har samma antal skal. ü Antalet skal har dock 2 inte skalså(Kstor ochbetydelse L) för grundämnenas egenskaper. 3 skal (K, L, M) 4 skal (K, L, M, N) 5 skal (K, L, M, N, O) 6 skal (K, L, M, N, O, P) 7 skal (K, L, M, N, O, P, Q) Bildkälla: "Periodic table (polyatomic)" by De. Piep - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 via Wikimedia Commons - http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Periodic_table_(polyatomic). svg#mediaviewer/File: Periodic_table_(polyatomic). svg

Sammanfattning: Grupper och perioder ü Grundämnen som tillhör samma grupp: Lika många valenselektroner. ü

Sammanfattning: Grupper och perioder ü Grundämnen som tillhör samma grupp: Lika många valenselektroner. ü Grundämnen som tillhör samma period: Lika många elektronskal.

Periodiska systemet berättar Grupp 1 visar att grundämnet har 1 valenselektron Atomnumret (antalet protoner

Periodiska systemet berättar Grupp 1 visar att grundämnet har 1 valenselektron Atomnumret (antalet protoner och elektroner) Period 2 visar att grundämnet har 2 skal Atommassan (medelvärdet för alla isotoper av grundämnet) Grundämnets kemiska beteckning Elektronkonfigurationen (fördelningen på olika skal)

Ta hjälp av det periodiska systemet ü Antalet protoner i en väteatom (H)? ü

Ta hjälp av det periodiska systemet ü Antalet protoner i en väteatom (H)? ü Svar: 1 st ü Antalet elektroner i klor (Cl)? ü Svar: 17 st ü Atommassan för natrium (Na)? ü Svar: 22, 989 u Detta är ett medelvärde av de isotoper som finns av natrium. Bildkälla: http: //www. ptable. com/? lang=sv

Atomernas radie kan jämföras med hjälp av det periodiska systemet MINSKAR Ö K A

Atomernas radie kan jämföras med hjälp av det periodiska systemet MINSKAR Ö K A R üRadien minskar åt höger i en period p. g. a. fler protoner i atomkärnan som drar åt sig elektronerna. üRadien ökar nedåt i en grupp p. g. a. fler elektronskal. Bildkälla: "Periodic table (polyatomic)" by De. Piep - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 via Wikimedia Commons - http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Periodic_table_(polyatomic). svg#mediaviewer/File: Periodic_table_(polyatomic). svg

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube.

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube. com/Medicinlektioner