Undervisning Goda relationer Regler och rutiner Frelsning om

  • Slides: 24
Download presentation
Undervisning Goda relationer Regler och rutiner Föreläsning om ledarskap i klassrummet, 14 januari

Undervisning Goda relationer Regler och rutiner Föreläsning om ledarskap i klassrummet, 14 januari

Pedagogiska aspekter Relationella aspekter Strukturella aspekter

Pedagogiska aspekter Relationella aspekter Strukturella aspekter

Effektstorlekar: Hattie

Effektstorlekar: Hattie

Pedagogiska aspekter

Pedagogiska aspekter

Tydlighet, rutiner och struktur = Direct instruction (0, 59) 1. Inledning Läraren ser till

Tydlighet, rutiner och struktur = Direct instruction (0, 59) 1. Inledning Läraren ser till att fånga elevernas intresse. Läraren ger en översikt och presenterar målet med lektionen 2. Utveckling Läraren ger tydliga förklaringar, beskrivningar och exempel för de förmågor som eleverna ska lära sig. Läraren kontrollerar att eleverna förstår förklaringar, beskrivningar etc.

3. Övning Eleverna får möjlighet att öva på förmågan med stöd och under noggrann

3. Övning Eleverna får möjlighet att öva på förmågan med stöd och under noggrann övervakning (ev. åter till steg 2). Övning kan ske enskilt, parvis eller i grupp 4. Avslutning Lärare avslutar lektionen genom att sammanfatta innehållet, påminna om målet samt förbereda för individuell övning och repetition.

5. Individuell övning (ex. läxa) Individuell övning sker för att eliminera behovet av stöd

5. Individuell övning (ex. läxa) Individuell övning sker för att eliminera behovet av stöd från läraren, dvs. för att skapa självständighet. 6. Utvärdering och kontroll av lärande Bedömning av elevens framsteg för att kartlägga i vilken utsträckning de behärskar förmågan. Utvärderingen ger återkoppling både till läraren och eleverna.

Starten på lektionen • Tydlighet och inspiration Vad ska vi göra idag?

Starten på lektionen • Tydlighet och inspiration Vad ska vi göra idag?

K Mål med undervisningen – Förmedla mål och följ upp dem vid lektionens slut

K Mål med undervisningen – Förmedla mål och följ upp dem vid lektionens slut Kontrollera lärandet -Ta reda på om eleverna har lärt sig det som du avsåg

Glöm inte att variera din undervisning!

Glöm inte att variera din undervisning!

Effektivt ledarskap • Tiden – Håll tiden så att du inte behöver hoppa över

Effektivt ledarskap • Tiden – Håll tiden så att du inte behöver hoppa över uppföljning av målen eller sammanfattning

 • Ansvar- även om eleverna ska utveckla självständighet så ska det inte råda

• Ansvar- även om eleverna ska utveckla självständighet så ska det inte råda någon tvekan om vem det är som bestämmer i klassrummet.

Relationella aspekter Skapa goda elev/lärarrelationer Effektstorlek på 0, 72

Relationella aspekter Skapa goda elev/lärarrelationer Effektstorlek på 0, 72

Hur mäter man relationer? Rangordning , Intervall och kvotskala

Hur mäter man relationer? Rangordning , Intervall och kvotskala

En skolklass

En skolklass

Ledare har följare!

Ledare har följare!

Goda lärar- elevrelationer präglas av att läraren är: Respektfull Empatisk och visar intresse Rättvis

Goda lärar- elevrelationer präglas av att läraren är: Respektfull Empatisk och visar intresse Rättvis Uppmuntrande och har förväntningar Närvarande Tillgänglig Snäll och glad

Christopher Robin

Christopher Robin

Klassrumsprocedurer Placering Turtagning Material Start-och avslutning på lektionen Närvaro Sen ankomst Läxor

Klassrumsprocedurer Placering Turtagning Material Start-och avslutning på lektionen Närvaro Sen ankomst Läxor

Klassrumsregler inför vfu´n • Vad gäller på din praktikskola? • Var tydlig med hur

Klassrumsregler inför vfu´n • Vad gäller på din praktikskola? • Var tydlig med hur du vill ha det på dina lektioner, lärarauktoritet • Håll helklassfokus de första lektionerna • Ha regler som du kan motivera för eleverna. • Påminn om det korrekta beteendet eller tillrättavisa vänligt men bestämt. • Tjata inte utan styr med andra mekanismer (beteendeanalys)

 • Studenten ska: visa förmåga att anpassa och utveckla ett ämnesinnehåll utifrån elevers

• Studenten ska: visa förmåga att anpassa och utveckla ett ämnesinnehåll utifrån elevers olika förutsättningar och behov

Tack för mig och lycka till!

Tack för mig och lycka till!