Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella

  • Slides: 40
Download presentation
Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard & Olof

Generella regler och anvisningar Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen) Harriet Aagaard & Olof Osterman 2 - 4 november 2015 Sidnummer

Regler Anmärkningar 1. Anvisningar 2. Särskilda prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Generella regler 2015 -11 -02

Regler Anmärkningar 1. Anvisningar 2. Särskilda prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Generella regler 2015 -11 -02 Sidnummer 2 Regler Anvisningar Manual Generella regler (Introduktionen)

Anmärkningar • Används för att ange vad som ingår i en klass, och vad

Anmärkningar • Används för att ange vad som ingår i en klass, och vad som klassificeras någon annanstans. • Används för att ange hur nummer ska byggas och nummer väljas när flera nummer är möjliga. Särskilt viktiga: • Se-anmärkning • Klassificera här-anmärkningar • Omfattar-anmärkningar 2015 -11 -02 Sidnummer 3

Se-hänvisningar • Används för att visa att ett ämne som logiskt hör till den

Se-hänvisningar • Används för att visa att ett ämne som logiskt hör till den hierarki där hänvisningen finns klassificeras någon annanstans • T 2— 485 2015 -11 -02 Sidnummer 4 Sverige För indelningar av Sverige se T 2— 486 -T 2— 488.

Klassificera här-anmärkningar (1) • Anger de huvudsakliga ämnena i en klass • Anger ämnen

Klassificera här-anmärkningar (1) • Anger de huvudsakliga ämnena i en klass • Anger ämnen som ungefärligen utgör hela klassen, även om de skulle vara vidare eller snävare än rubriken • Används för att ange övergripande och tvärvetenskapliga nummer 2015 -11 -02 Sidnummer 5

Klassificera här-anmärkningar (2) • Har hierarkisk genomslagskraft • Standarindelningar kan tillfogas • Andra sätt

Klassificera här-anmärkningar (2) • Har hierarkisk genomslagskraft • Standarindelningar kan tillfogas • Andra sätt att bygga nummer är tillåtna 2015 -11 -02 Sidnummer 6

Ämnen som motsvarar ung. hela numret • Ämnen som anges i anmärkning om att

Ämnen som motsvarar ung. hela numret • Ämnen som anges i anmärkning om att standardindelning kan tillfogas • Ämnen i ”Klassificera här”- anmärkningar • Ämnen som motsvarar mer än hälften av numrets innehåll • Ämnen som täcker åtminstone tre av numrets underordnade indelningar (eller två om numret endast har tre underordnade indelningar) • Ämnen som är ekvivalenta till ämnen som ungefärligen motsvarar det hela 2015 -11 -02 Sidnummer 7

Klassificera här - exempel 333. 95 Biologiska resurser Klassificera här biologisk mångfald, biosfär 2015

Klassificera här - exempel 333. 95 Biologiska resurser Klassificera här biologisk mångfald, biosfär 2015 -11 -02 Sidnummer 8

Omfattar-anmärkningar (1) • Anger ämnen med ståplats på ett nummer 2015 -11 -02 Sidnummer

Omfattar-anmärkningar (1) • Anger ämnen med ståplats på ett nummer 2015 -11 -02 Sidnummer 9

Omfattar-anmärkningar (2) • Den som har ståplats väntar på en sittplats • Ämnen har

Omfattar-anmärkningar (2) • Den som har ståplats väntar på en sittplats • Ämnen har ståplats i väntan på att tillräckligt mycket litteratur ska publiceras om den så att de får egna nummer (=sittplats) • Därför kan inte numren byggas ut, varken med standardindelningar eller på andra sätt 2015 -11 -02 Sidnummer 10

Omfattar-anmärkningar - exempel 392. 4 Seder vid uppvaktning och förlovning Omfattar brudköp, nattfrieri, trolovning

Omfattar-anmärkningar - exempel 392. 4 Seder vid uppvaktning och förlovning Omfattar brudköp, nattfrieri, trolovning mellan minderåriga, äktenskapsförmedling • Förlovningsseder – Sverige 392. 409485 • Nattfrieri – Sverige 392. 4 2015 -11 -02 Sidnummer 11

Generella regler • Tillämpningsregeln • Utförligast behandlat • Först av två-regeln • Tvärvetenskapliga och

Generella regler • Tillämpningsregeln • Utförligast behandlat • Först av två-regeln • Tvärvetenskapliga och övergripande nummer • Treregeln • Nollregeln • Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller • Sista utvägens tabell • Författarens intention 2015 -11 -02 Sidnummer 12

Tillämpningsregeln • Verk som handlar om ett ämnes påverkan ett annat ämne, eller tillämpas

Tillämpningsregeln • Verk som handlar om ett ämnes påverkan ett annat ämne, eller tillämpas på ett annat ämne, klassificeras på det påverkade ämnet • The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851. 1 Italiensk poesi - Före 1375 eller 823. 8 Engelska romaner och noveller -1837 -1899? 2015 -11 -02 Sidnummer 13

Tillämpningsregeln (2) Tillämpningsregeln gäller i fler fall: • Databehandling inom matematik – databehandling tillämpat

Tillämpningsregeln (2) Tillämpningsregeln gäller i fler fall: • Databehandling inom matematik – databehandling tillämpat på matematik • Statistik för kulturområdet – statistik tillämpat på kultur 2015 -11 -02 Sidnummer 14

Utförligast behandling Klassificera verk om två ämnen med det ämne som behandlas utförligast Belgiens

Utförligast behandling Klassificera verk om två ämnen med det ämne som behandlas utförligast Belgiens historia (innehåller även lite om Nederländerna) 949. 3 Belgien inte 949. 2 Nederländerna 2015 -11 -02 Sidnummer 15

Först av två-regeln Ett verk om två ämnen där båda behandlas lika • Inget

Först av två-regeln Ett verk om två ämnen där båda behandlas lika • Inget av dem används för att förklara eller introducera det andra • Klassificera under det ämne som kommer först i schemat 2015 -11 -02 Sidnummer 16

Först av två-regeln - exempel Working setters and pointers 636. 7525 LCSH: Pointing dogs

Först av två-regeln - exempel Working setters and pointers 636. 7525 LCSH: Pointing dogs Setters (Dogs) Relative Index entries: Pointers (Dogs) 636. 7525 Setters (Dogs) 636. 7526 Observera: först = först i DDK: s nummerföljd. 2015 -11 -02 Sidnummer 17

Undantag till först av två-regeln (1) Först av två-regeln gäller inte när två ämnen

Undantag till först av två-regeln (1) Först av två-regeln gäller inte när två ämnen utgör de huvudsakliga underindelningarna av ett ämne. 2015 -11 -02 Sidnummer 18

Undantag till först av två-regeln - exempel The essential guide to hair, makeup &

Undantag till först av två-regeln - exempel The essential guide to hair, makeup & skin care 646. 72 (inte 646. 724) 646. 72 Hårvård, ansiktsvård, hudvård, nagelvård Klassificera här kosmetologi, kosmetik, smink 646. 724 Hårvård 646. 726 Ansiktsvård och hudvård 646. 727 Nagelvård 2015 -11 -02 Sidnummer 19

Undantag till först av två-regeln (2) Anvisningar i schemat gäller före först av två-regeln

Undantag till först av två-regeln (2) Anvisningar i schemat gäller före först av två-regeln Exempel: 972. 8 -972. 9 Mexiko, Centralamerika, Västindien, Bermuda Övriga delar av mellersta Amerika Klassificera övergripande verk under 972. 8 Centralamerika 972. 9 Västindien (Antillerna) och Bermuda 2015 -11 -02 Sidnummer 20

Treregeln Ett verk som behandlar tre eller flera ämnen som är indelningar av ett

Treregeln Ett verk som behandlar tre eller flera ämnen som är indelningar av ett bredare ämne klassificeras under det första högre numret som inkluderar alla 2015 -11 -02 Sidnummer 21

Treregeln – exempel Cambodia, Thailand & Laos 959 Sydostasien 959. 1 Burma (Myanmar) 959.

Treregeln – exempel Cambodia, Thailand & Laos 959 Sydostasien 959. 1 Burma (Myanmar) 959. 3 Thailand 959. 4 Laos 959. 5 Malaysia, Brunei, Singapore 959. 6 Kambodja 959. 7 Vietnam 959. 8 Indonesien och Östtimor 2015 -11 -02 Sidnummer 22

Nollregeln Undvik indelningar som börjar med noll om det går att välja mellan 0

Nollregeln Undvik indelningar som börjar med noll om det går att välja mellan 0 och 1 -9 på samma ställe i notationens hierarki. Undvik indelningar som inleds med 00 om det är möjligt att välja mellan 00 och 0. 2015 -11 -02 Sidnummer 23

Nollregeln – exempel (1) 636 Djurhållning 636. 001 -636. 009 Standardindelingar 636. 01 -636.

Nollregeln – exempel (1) 636 Djurhållning 636. 001 -636. 009 Standardindelingar 636. 01 -636. 08 [Särskilda ämnen inom djurhållning] (t. ex. avel, omvårdnad, skötsel, träning, utfodring ) 636. 1 -636. 8 Särskilda slags tamdjur (t. ex. hästar, nötkreatur, fjäderfä, katter, hundar) 2015 -11 -02 Sidnummer 24

Nollregeln – exempel (2) Step by step organic flower gardening 635. 987 I index:

Nollregeln – exempel (2) Step by step organic flower gardening 635. 987 I index: Blommor – trädgårdskötsel Blomsterodling 635. 9 Floriculture Organic gardening—floriculture 635. 9 635. 0484 635. 987 2015 -11 -02 Sidnummer 25 635. 9 635. 0484

Övergripande nummer Ett nummer för ett verk som täcker in alla delar av ett

Övergripande nummer Ett nummer för ett verk som täcker in alla delar av ett ämne när det behandlas inom en disciplin. Delarna kan finnas inom ett nummerintervall eller vara utspritt i delen av schemat eller tabellen. 2015 -11 -02 Sidnummer 26

Övergripande nummer - exempel (1) Literature in the Greek and Roman worlds: a new

Övergripande nummer - exempel (1) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880. 09 Indexingångar: Klassisk grekisk litteratur Klassiska litteraturer (grekiska och latin) - historia Grekisk litteratur Latinsk litteratur 2015 -11 -02 Sidnummer 27 880 880. 09 880 870

Övergripande nummer - exempel (2) 880. 09 Literature in the Greek and Roman worlds:

Övergripande nummer - exempel (2) 880. 09 Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880 Klassisk grekisk litteratur och litteraturer på besläktade grekiska språk Klassificera här övergripande verk av eller om litteraturer på klassiska språk (grekiska och latin) För latinsk litteratur se 870 Observera: anvisningen kör över först av två-regeln 2015 -11 -02 Sidnummer 28

Tvärvetenskapliga nummer • Ett nummer som används för verk som behandlar ett ämne ur

Tvärvetenskapliga nummer • Ett nummer som används för verk som behandlar ett ämne ur mer än en disciplins perspektiv. • Verket måste omfatta den disciplin där det tvärvetenskapliga numret är placerat. • I indexet visas det tvärvetenskapliga numret för varje term. 2015 -11 -02 Sidnummer 29

Tvärvetenskapliga nummer – exempel (1) Water : science and issues 553. 703 “This four-volume

Tvärvetenskapliga nummer – exempel (1) Water : science and issues 553. 703 “This four-volume encyclopedia brings together contributors from the full range of disciplines concerned with the science, politics, and economics of water. . ” LCSH: Water—Encyclopedias Hydrology—Encyclopedias Hydrogeology—Encyclopedias 2015 -11 -02 Sidnummer 30

Tvärvetenskapliga nummer – exempel (2) Relativa indexet: Allmänna uppslagsverk Lexikon, uppslagsverk, konkordanser Oceanografi och

Tvärvetenskapliga nummer – exempel (2) Relativa indexet: Allmänna uppslagsverk Lexikon, uppslagsverk, konkordanser Oceanografi och maringeologi Hydrologi Vatten — ekonomisk geologi Vatten — folklore Vatten — juridik Vatten — kemi Vatten — landskapsarkitektur Vatten –- meteorologi Vatten –- religiös tillbedjan 2015 -11 -02 Sidnummer 31 030 T 1— 03 551. 46 551. 48 553. 7 398. 26 346. 04691 546. 22 714 551. 57 202. 12

Prioritetsanvisningar och prioritetstabeller • Särskilda anvisningar i schemat för vilket nummer som ska föredras

Prioritetsanvisningar och prioritetstabeller • Särskilda anvisningar i schemat för vilket nummer som ska föredras • Gäller före de generella reglerna 2015 -11 -02 Sidnummer 32

Prioritetanvisning 363. 728 Avfall Förutsatt inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter

Prioritetanvisning 363. 728 Avfall Förutsatt inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter inom två eller flera indelningar av 363. 728 under det nummer som kommer sist, t. ex. återanvändning av metallskrot 363. 7288 (inte 363. 7282) 363. 7282 Återvinning 363. 7288 Särskilda typer av avfall 2015 -11 -02 Sidnummer 33

Prioritetstabell – exempel (1) 641. 5 Matlagning Förutsatt inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen

Prioritetstabell – exempel (1) 641. 5 Matlagning Förutsatt inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t. ex. matlagning utomhus för barn 641. 5622 (inte 641. 578) Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus Ekonomisk och tidssparande matlagning Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap Tillagning av särskilda måltider Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning 2015 -11 -02 Sidnummer 34 641. 56 641. 57 641. 55 641. 58 641. 52 -641. 54 641. 51 641. 59

Prioritetstabell – exempel (2) 150 2015 -11 -02 Sidnummer 35 Psykologi Förutsatt inga andra

Prioritetstabell – exempel (2) 150 2015 -11 -02 Sidnummer 35 Psykologi Förutsatt inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t. ex. barns känslor 155. 4124 (inte 152. 4): Anlagstest 153. 94 Jämförande psykologi 156 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer 154 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi 155 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 152 Mentala processer och intelligens (utom 153. 94) 153 Tillämpad psykologi 158

2015 -11 -02 Sidnummer 36

2015 -11 -02 Sidnummer 36

Reglerna • Om det går lätt att välja nummer utan reglerna, så behöver man

Reglerna • Om det går lätt att välja nummer utan reglerna, så behöver man inte tillämpa reglerna i det fallet • Många regler, men reglerna samverkar • Nollregeln, tillämpningsregeln och sista utvägens tabell säger ofta samma sak 2015 -11 -02 Sidnummer 37

Sista utvägens tabell 1. Typer av saker 2. Delar av saker 3. Material från

Sista utvägens tabell 1. Typer av saker 2. Delar av saker 3. Material från saker, typer, delar 4. Egenskaper hos saker, typer, delar och material 5. Processer i saker, typer, delar och material 6. Utövande av verksamhet på saker, typer, delar och material 7. Hjälpmedel för att utföra sådan verksamhet 2015 -11 -02 Sidnummer 38

Sammanfattning • Valet av nummer styrs av ett antal generella regler och av anvisningarna

Sammanfattning • Valet av nummer styrs av ett antal generella regler och av anvisningarna i schemat • Anvisningarna i schemat gäller före de generella reglerna • Anvisningarna kan ha formen av prioritetsanvisningar och prioritetstabeller • Viktigt att läsa anvisningarna! 2015 -11 -02 Sidnummer 39

Kontakt dewey@kb. se harriet. aagaard@kb. se 010 -7093612 2015 -11 -02 Sidnummer 40

Kontakt [email protected] se harriet. [email protected] se 010 -7093612 2015 -11 -02 Sidnummer 40