Till fots och med cykel Lr dig trafikreglerna

  • Slides: 21
Download presentation
Till fots och med cykel Lär dig trafikreglerna. Försäkra dig alltid om att andra

Till fots och med cykel Lär dig trafikreglerna. Försäkra dig alltid om att andra har upptäckt dig.

Använd rätt fält Cykel- och gångbana som löper parallellt Fotgängare och cyklister har egna

Använd rätt fält Cykel- och gångbana som löper parallellt Fotgängare och cyklister har egna halvor av banan som framgår av vägmärket. Cyklisterna cyklar till höger på sin sida av banan.

Använd rätt fält Kombinerad cykel - och gångbana Fotgängarna går på höger eller vänster

Använd rätt fält Kombinerad cykel - och gångbana Fotgängarna går på höger eller vänster sida. Cyklisterna cyklar på höger sida.

Att cykla på Om det inte finns en cykelbana ska cyklisten cykla längs vägrenen

Att cykla på Om det inte finns en cykelbana ska cyklisten cykla längs vägrenen körbana eller på vägens högra sida. Samma regler gäller när man cyklar längs cykelfält körbanans kant som när man cyklar på cykelfält.

Gågata Cyklisten ska anpassa sin hastighet till gångtrafiken och lämna företräde för fotgängarna.

Gågata Cyklisten ska anpassa sin hastighet till gångtrafiken och lämna företräde för fotgängarna.

Gårdsgata Körhastigheten ska anpassas efter gångtrafiken och den får inte överstiga 20 km/h. Alla

Gårdsgata Körhastigheten ska anpassas efter gångtrafiken och den får inte överstiga 20 km/h. Alla förare, även cyklister ska lämna företräde för fotgängare.

Att korsa en väg till fots Använd skyddsväg. Följ noga med vad bilisterna gör.

Att korsa en väg till fots Använd skyddsväg. Följ noga med vad bilisterna gör.

Korsande av väg med cykel Cyklist på cykelbana får korsa vägen på cykelbanans fortsättning,

Korsande av väg med cykel Cyklist på cykelbana får korsa vägen på cykelbanans fortsättning, man ska väja för bilar från höger och vänster.

Fortsättning av cykelbana En cykelbanas fortsättning kan markeras på olika sätt:

Fortsättning av cykelbana En cykelbanas fortsättning kan markeras på olika sätt:

Lär dig väjningsreglerna Väjningsplikt i korsning Obligatoriskt att stanna och väjningsplikt Med vägmärken kan

Lär dig väjningsreglerna Väjningsplikt i korsning Obligatoriskt att stanna och väjningsplikt Med vägmärken kan man ändra körordningen. Den bilist som har väjningsplikt (triangel) väjer också för cyklister på cykelvägen.

Den svängande bilisten ska lämna företräde för de fotgängare och svängande cyklister som är

Den svängande bilisten ska lämna företräde för de fotgängare och svängande cyklister som är på väg över vägen som han svänger in på. Var väjer ändå uppmärksam eftersom bilisterna inte alltid lägger märke till dig.

Den svängande väjer Den bilist som kör in eller ut ur en rondell ska

Den svängande väjer Den bilist som kör in eller ut ur en rondell ska väja för både fotgängare och cyklister.

Sväng på rätt Visa riktningstecken i tid och var uppmärksam på trafik som sätt

Sväng på rätt Visa riktningstecken i tid och var uppmärksam på trafik som sätt till vänster: kommer bakifrån. Stanna vid behov före du svänger. rätvinkelsväng

Sväng på rätt Visa riktningstecken. Gruppera till vänster. Lämna företräde sätt till vänster: för

Sväng på rätt Visa riktningstecken. Gruppera till vänster. Lämna företräde sätt till vänster: för mötande trafik och stanna vid behov före du svänger. genom att gruppera

Cykelficka En cykelficka är ett för cyklister reserverat vänteutrymme i en trafikljuskorsning. Cyklisten kan

Cykelficka En cykelficka är ett för cyklister reserverat vänteutrymme i en trafikljuskorsning. Cyklisten kan gruppera framför biltrafiken och vänta på att ljuset växlar.

Känn till riskerna: Plötslig vänstersväng Visa riktningstecken i tid och håll uppsikt för trafik

Känn till riskerna: Plötslig vänstersväng Visa riktningstecken i tid och håll uppsikt för trafik som närmar sig bakifrån. Stanna vid behov före du svänger.

Känn till riskerna: Bilistern upptäcker inte cyklisten En bilist som tänker svänga till höger

Känn till riskerna: Bilistern upptäcker inte cyklisten En bilist som tänker svänga till höger och har väjningstriangel koncentrerar ofta sin uppmärksamhet på bilar som närmar sig från vänster.

Känn till riskerna: En bildörr på en stillastående bil öppnas plötsligt. Cykla på ett

Känn till riskerna: En bildörr på en stillastående bil öppnas plötsligt. Cykla på ett tillräckligt långt avstånd förbi bilar som har stannat, så att bilens dörr kan öppnas.

Känn till riskerna: Från gårdsplan ut på väg Väj alltid för övrig trafik när

Känn till riskerna: Från gårdsplan ut på väg Väj alltid för övrig trafik när du cyklar ut på väg från en gård, gårdsgata eller en motsvarande plats.

Se och syns I mörker ska fotgängaren använda reflex och cyklisten lykta. Då kan

Se och syns I mörker ska fotgängaren använda reflex och cyklisten lykta. Då kan andra trafikanter se dem.

Satsa på ordentlig utrustning Säker och behaglig cykling kräver en bra cykel och rätt

Satsa på ordentlig utrustning Säker och behaglig cykling kräver en bra cykel och rätt utrustning. cykelhjälm barnsits cykelhjälm reflex ringklocka framreflex lykta Bakreflex eller baklykta broms ekerreflex pedalreflex